C
Gustav Hemming - Fotograf: Mathilda Laestadius

Gustav Hemming

Centerpartiet (plats 4)
48 år, Stockholm

Presentera dig själv

Jag är 46 år och arbetar som regionråd (tidigare landstingsråd) i Region Stockholm med ansvar för tillväxt, samhällsplanering, skärgård och sjötrafik. Jag bor på Lilla Essingen i Stockholm men är uppvuxen i Skinnskatteberg i Västmanland. Brinner för klimatet, EU-samarbetet och pendelbåtar ;)

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag tror på ett EU som är öppet, grönt och samarbetsinriktat mot övriga världen. EU ska vara en ledande klimatkraft både i och utanför Europa, samtidigt som vi genom öppenhet och frihandel bidrar till ökat välstånd i hela Europa och i utvecklingsländerna. EU kan och måste rädda våra hav.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimatfrågorna är helt avgörande, men jag vill också lägga min kraft på att stärka insatserna för Östersjöns miljö och hållbart fiske.

 • Demokrati

  Minska möjligheten för enstaka länder att blockera hela EU i viktiga beslut om t ex gemensam asylpolitik, fiskekvoter eller högre miljökrav.

 • Forskning och innovation

  Satsa mer på forskning kring klimatsmarta transporter. Vi behöver få fram flygbränslen som inte påverkar klimatet så att vi kan resa även i framtiden.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Fiske

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

30

Politisk bakgrund

Redan 1989 slogs jag för klimatfrågorna i Centerpartiets Ungdomsförbund, och jag var även mycket aktiv i kampanjen för svenskt EU-medlemskap 1994 inom organisationen Grönt Europa. Som miljölandstingsråd i Stockholm 2006-2018 ledde jag avvecklingen av fossila bränslen i landstingets 2100 bussar.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Abraham Lincoln för att han förenade stor pragmatisk skicklighet med tydlig ideologisk och moralisk kompass.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Som ung var jag starkt mot vargjakt men kan idag se behovet av skyddsjakt.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU måste få större handlingskraft i klimat-/havsfrågor och Europaparlamentet bör få större tyngd jämfört med Ministerrådet. Men frågor som inte är gränsöverskridande ska beslutas lokalt/nationellt.

  Argument:EU måste få större handlingskraft i klimat-/havsfrågor och Europaparlamentet…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU är rätt nivå för att skynda på klimatomställningen. Bland annat bör utsläppshandeln omfatta flygtransporter och utsläppstaket pressas ned snabbare än idag.

  Argument:EU är rätt nivå för att skynda på klimatomställningen. Bland annat bör…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Det blir fel om EU-ländernas välfärd ska stöpas i samma form. Men för diskriminering på grund av kön, sexuell läggning och ursprung behövs gemensamma, tuffa regler eftersom vi rör oss över gränserna.

  Argument:Det blir fel om EU-ländernas välfärd ska stöpas i samma form. Men för…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Europa står inför gemensamma säkerhetshot. Utan andra EU-länders stöd blir det svårare att stå emot aggressiv påverkan från bl a Ryssland och Kina.

  Argument:Europa står inför gemensamma säkerhetshot. Utan andra EU-länders stöd blir det…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Självklart är jag för att Sverige ska vara kvar i och fördjupa EU-samarbetet. EU är den viktigaste miljöpolitiska kraften i världen och ensamma är EU-länderna svaga. EU har ökat vår frihet.

  Argument:Självklart är jag för att Sverige ska vara kvar i och fördjupa EU-samarbetet…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag vill stärka den direkta demokratin i EU genom ett starkare Europaparlament. Men gemensamma folkomröstningar skulle inte fungera bra.

  Argument:Jag vill stärka den direkta demokratin i EU genom ett starkare…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är avgörande för EU-samarbetet att det finns förtroende för att demokrati råder i alla medlemsländer. Högerpopulisternas försök att inskränka demokratin måste kraftfullt avvisas.

  Argument:Det är avgörande för EU-samarbetet att det finns förtroende för att demokrati…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Klimatet är det viktigaste hotet mot Europas trygghet och välfärd. Om enstaka länder bryter klimatåtagandet försvårar det för andra länder att ta sitt ansvar. Det ska vara dyrt att förstöra miljön.

  Argument:Klimatet är det viktigaste hotet mot Europas trygghet och välfärd. Om enstaka…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi behöver både rädda klimatet och kunna resa. Ska vi få bort oljan ur flygbränslet måste vi få in flyget i EU:s utsläppshandel. Flygskatten är helt klimatblind.

  Argument:Vi behöver både rädda klimatet och kunna resa. Ska vi få bort oljan ur…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast i haven är ett växande miljöproblem och kan hota viktiga ekosystem. EU-parlamentets beslut om att förbjuda engångsartiklar av plast är ett viktigt steg.

  Argument:Plast i haven är ett växande miljöproblem och kan hota viktiga ekosystem…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är populärt i Sverige att kritisera den så kallade sammanhållningspolitiken men den är viktig för att öka sammanhållningen och lyfta människor ur fattigdom och minska främlingsfientlighet.

  Argument:Det är populärt i Sverige att kritisera den så kallade sammanhållningspolitiken…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Till skillnad från mitt parti röstade jag ja till euron. Det finns både för- och nackdelar med gemensam valuta men jag bedömer att fördelarna överväger.

  Argument:Till skillnad från mitt parti röstade jag ja till euron. Det finns både för-…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Alla länder drabbas om enskilda länder inte sköter sin ekonomi. Men reglerna måste vara lika för stora och små länder.

  Argument:Alla länder drabbas om enskilda länder inte sköter sin ekonomi. Men reglerna…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En välfungerande inre marknad, där alla företag kan konkurrera på lika villkor, är särskilt viktig för företag i mindre länder som Sverige. Men gemensamma regler måste vara bra för miljön.

  Argument:En välfungerande inre marknad, där alla företag kan konkurrera på lika villkor,…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Problemen med Europas asylpolitik är att alla länder inte hjälps åt och tar sin del av ansvaret för att ta emot människor på flykt. Om vissa länder skjuter över ansvaret på andra så bör de betala.

  Argument:Problemen med Europas asylpolitik är att alla länder inte hjälps åt och tar sin…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är Sverige, inte EU, som bestämmer när gränskontrollerna ska tas bort.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Befolkningsstorlek är viktigt men också ländernas ekonomi och arbetsmarknad bör vägas in. På några års sikt behöver alla EU-länder invandring på grund av åldrande befolkning och lågt barnafödande.

  Argument:Befolkningsstorlek är viktigt men också ländernas ekonomi och arbetsmarknad bör…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Inte de som har asylskäl. Det är viktigt att värna asylrätten. Det är också viktigt att EU tar ett gemensamt ekonomiskt ansvar för de flyktingar som tar sig över hav och gränser.

  Argument:Inte de som har asylskäl. Det är viktigt att värna asylrätten. Det är också…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är troligt att en gemensam lagstiftning på detta område inte skulle bli som vi i Sverige önskar.

  Argument:Det är troligt att en gemensam lagstiftning på detta område inte skulle bli som…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta kan lätt bli ett sluttande plan som leder till svåra avvägningar och i värsta fall risker för yttrandefriheten.

  Argument:Detta kan lätt bli ett sluttande plan som leder till svåra avvägningar och i…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla människors lika värde och kamp för rättvisa villkor för HBTQ-personer är viktigt. Eftersom vi har fri rörlighet i EU är det viktigt att samkönade familjer respekteras i alla EU-länder.

  Argument:Alla människors lika värde och kamp för rättvisa villkor för HBTQ-personer är…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Sociala rättigheter för EU-medborgare som vistas tillfälligt i andra EU-länder är redan idag begränsade. Arbetar man och betalar skatt i annat EU-land ska man förstås ha samma rättigheter som andra.

  Argument:Sociala rättigheter för EU-medborgare som vistas tillfälligt i andra EU-länder…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten till sin kropp är grundläggande och därför bör kvinnors rätt att kontrollera sin reproduktion vara säkrad i alla EU-länder.

  Argument:Rätten till sin kropp är grundläggande och därför bör kvinnors rätt att…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det behövs en fungerande yttre gräns för att värna den inre rörligheten.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU-länderna bör vara beredda att bidra till exempelvis fredsbevarande insatser i omvärlden. Eftersom vi behöver utveckla den gemensamma försvarspolitiken är det bra om dessa insatser samordnas.

  Argument:EU-länderna bör vara beredda att bidra till exempelvis fredsbevarande insatser…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Goda arbetsvillkor ska gälla i Sverige oavsett om man har kollektivavtal eller inte. Kollektivavtalen är ofta diskriminerande mot mindre företag.

  Argument:Goda arbetsvillkor ska gälla i Sverige oavsett om man har kollektivavtal eller…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jordbruksstödet är inte så stort som debatten ger intryck av, men det är viktigt att jordbruksstödet reformeras och får en tydligare miljöinriktning och inte stimulerar överproduktion.

  Argument:Jordbruksstödet är inte så stort som debatten ger intryck av, men det är…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO kan ge viktiga bidrag till att säkra livsmedelsförsörjning, miljölösningar och klimatanpassning av jordbruket, men måste hanteras ansvarsfullt.

  Argument:GMO kan ge viktiga bidrag till att säkra livsmedelsförsörjning, miljölösningar…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Börsbolagens styrelser ska inte tillsättas av politiker utan av sina aktieägare. Kloka ägare väljer styrelser efter kompetens.

  Argument:Börsbolagens styrelser ska inte tillsättas av politiker utan av sina…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är inte en gränsöverskridande fråga.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det viktigaste EU kan göra för att hjälpa utvecklingsländer är att öka frihandeln och ta bort skyddstullar. Det kan dock finnas fördelar med att mer av biståndet samordnas mellan EU-länderna.

  Argument:Det viktigaste EU kan göra för att hjälpa utvecklingsländer är att öka…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att rovdjurspolitiken är regionalt och nationellt förankrad och anpassad efter lokala förhållanden. Det gäller också jakt och "förvaltning" av skarv, säl och vildsvin.

  Argument:Det är viktigt att rovdjurspolitiken är regionalt och nationellt förankrad och…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och franska.

Vad har du för yrke?

Tillväxt-, samhällsplanerings- och skärgårdsregionråd i Region Stockholm.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Povel Ramel

Film

Annie Hall

Författare/bok

Vilhelm Mobergs Utvandrarsvit

TV-program

Matador, den bästa TV-serien någonsin.

Radioprogram/podd

Vetenskapsradion Historia och Historiepodden.

Sport

Krocket.

Hobby

Spela sällskapsspel.

Mat

Ärtsoppa och pannkakor om man får punch till.

Dryck

Sydtyska vita viner.