M
Gustaf Göthberg - Fotograf: Mathilda Stenhoff

Gustaf Göthberg

Moderaterna (plats 5)
27 år, Göteborg

Presentera dig själv

25-årig göteborgare med ett politiskt engagemang så länge jag kan minnas. Brinner särskilt för utrikes- och säkerhetspolitik, då främst med fokus på fattigdomsbekämpning genom handel och ökat värn för mänskliga rättigheter för förföljda grupper. Varm Natoanhängare.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag tror faktiskt inte på visioner. Visioner för Europa är inte en fråga för enskilda kandidater utan bör handla om en diskussion hos svenska folket om vilken union vi vill se. Jag fokuserar hellre på enskilda problem som går att lösa kommande mandatperiod. Det saknas inte utmaningar för EU.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Säkerhet och försvar

  EU måste vara tydligare mot Ryssland och Kina. EU bör anta en Rysslandsstrategi och en Kinapolicy som tar fasta på demokrati, säkerhet och frihet.

 • Internationell handel

  EU måste få till stånd fler frihandelsavtal, särskilt med fattiga länder runt om i världen. Det bidrar till tillväxt och minskar fattigdom.

 • Migration och flyktingar

  EU måste stå upp för en reglerad invandring med jämnare fördelning av mottagandet. Men också lägga större fokus på att minska skälen till flykt: krig.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Utrikespolitik

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Politisk bakgrund

Lång bakgrund i Moderata Ungdomsförbundet där jag varit förbundets internationella sekreterare. I dag är jag fritidspolitiker i Göteborg.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Robert F. Kennedy, Carl Bildt och Erna Solberg.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har tidigare varit motståndare till tiggeriförbud, men har insett nödvändigheten av det.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska inte vara lagom - det ska vara effektivt och relevant. När politiker kräver mer makt till Bryssel vill jag se mer makt till människor.

  Argument:EU ska inte vara lagom - det ska vara effektivt och relevant. När politiker…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:EU har antagit Parisavtalet som innebär nollutsläpp till 2050. Det är klokt och bra.

  Argument:EU har antagit Parisavtalet som innebär nollutsläpp till 2050. Det är klokt och…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Det finns överhuvudtaget inga goda skäl för varför svensk jämställdhetspolitik, abortpolitik eller föräldraförsäkring ska beslutas om i Bryssel av andra företrädare än de som vi själva valt.

  Argument:Det finns överhuvudtaget inga goda skäl för varför svensk jämställdhetspolitik,…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Försvarssamarbetet i EU ska utökas - men det ska inte mynna ut i att vi får en EU-armé. Sverige ska också gå med i Nato för att öka säkerheten för oss och i vårt närområde.

  Argument:Försvarssamarbetet i EU ska utökas - men det ska inte mynna ut i att vi får en…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag tycker att SD och V:s gemensamma förslag om att lämna EU vore skadlig för svensk säkerhetspolitik, ekonomi och handel.

  Argument:Jag tycker att SD och V:s gemensamma förslag om att lämna EU vore skadlig för…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU kan inte kompromissa om frågor som rör rättsstat, mediefrihet eller inskränkningar i näringslivet.

  Argument:EU kan inte kompromissa om frågor som rör rättsstat, mediefrihet eller…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ekonomiska straff mot fattigare EU-länder riskerar at omöjliggöra att de fokuserar på att satsa på klimatforskning. Samtidigt ska länder inte kunna strunta i den gemensamma klimatpolitiken.

  Argument:Ekonomiska straff mot fattigare EU-länder riskerar at omöjliggöra att de…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är inte en flygresa för en barnfamilj till Mallorca eller en affärsresa till Umeå som är klimatboven - det är det faktum att Kina bygger 700 kolkraftverk kommande år. Fokus ska vara rätt!

  Argument:Det är inte en flygresa för en barnfamilj till Mallorca eller en affärsresa…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det har EU-parlamentet beslutat om, och är bra.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s regionalpolitik är dyr och ineffektiv. Istället borde fokus vara på att stärka handel och den inre marknaden.

  Argument:EU:s regionalpolitik är dyr och ineffektiv. Istället borde fokus vara på att…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:På sikt behöver vi mer harmonisering och gemensamma regler, men detta får inte leda till exempelvis snusförbud i Sverige, som har undantag för snusförsäljning.

  Argument:På sikt behöver vi mer harmonisering och gemensamma regler, men detta får inte…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta ansvar ska hela Europa ta, eftersom det är en gemensam europeisk utmaning.

  Argument:Detta ansvar ska hela Europa ta, eftersom det är en gemensam europeisk…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:På sikt ja - men nu behövs de inte minst för att stoppa de utländska stöldligor som ligger bakom över hälften av alla inbrott i Sverige.

  Argument:På sikt ja - men nu behövs de inte minst för att stoppa de utländska stöldligor…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör ha en gemensam omfördelningsnyckel, där storleken på landet ska vara en komponent.

  Argument:EU bör ha en gemensam omfördelningsnyckel, där storleken på landet ska vara en…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU bör minska flyktvägen över Medelhavet genom att möjliggöra att söka asyl innan man sätter sig hos en flyktingsmugglare.

  Argument:EU bör minska flyktvägen över Medelhavet genom att möjliggöra att söka asyl…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är inte en fråga som EU ska besluta över, hur goda intentioner som än kan ligga bakom.

  Argument:Detta är inte en fråga som EU ska besluta över, hur goda intentioner som än kan…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Juridiska avtal, såsom äktenskapet, ska erkännas i varje EU-land.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska värna aborträtten i Sverige, men flyttar vi beslutet över den till EU låter vi Malta, där abort är förbjudet, vara med och bestämma över abortpolitiken i Sverige. Det är dumt.

  Argument:Vi ska värna aborträtten i Sverige, men flyttar vi beslutet över den till EU…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:När Ryssland blockerar fredsinsatser i FN måste EU ta sitt ansvar för frihet och demokrati.

  Argument:När Ryssland blockerar fredsinsatser i FN måste EU ta sitt ansvar för frihet…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, men det får inte bli ekonomiska smällar mot det svenska lantbruket. Men jordbruksstödet måste minska och reformeras.

  Argument:Ja, men det får inte bli ekonomiska smällar mot det svenska lantbruket. Men…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är inte bara fel i sak, utan också fel att EU ska bestämma över det.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den svenska föräldraledigheten ska vi bestämma i Sverige, inte i en social pelare som Bryssel bestämmer över.

  Argument:Den svenska föräldraledigheten ska vi bestämma i Sverige, inte i en social…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Biståndet ska användas mer effektivt istället, och fokusera på tillväxt, säkerhet och stöd till exempelvis HBT-organisationer.

  Argument:Biståndet ska användas mer effektivt istället, och fokusera på tillväxt,…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag studerar bl.a ekonomisk historia vid Göteborgs universitet.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Håkan Hellström.

Film

Smultronstället och Sound of Music.

Författare/bok

Harper Lee, Pär Lagerkvist och Björn Ranelid.

TV-program

Wahlgrens värld.

Radioprogram/podd

Sport

Kubb.

Mat

Stekt fläsk och löksås.

Dryck

Trocadero och Pripps Blå.