L

Gunnar Asserhed

Liberalerna (plats 37)
77 år, Skärblacka

Presentera dig själv

Förtroendevald sedan 1960-talet för Folkpartiet liberalerna. 40 år i Landstinget Östergötland. 23 år som gruppledare och Landstingsråd i opposition och i majoritet. Ordförande i landstingsfullmäktige och senast revisor i landstinget. Gift,3 barn och 7 barnbarn. Bor på gamla fädernegården i Vånga.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Mera parlamentarism, starkare liberal demokrati i hela Europa. De viktigaste fågorna klimatet, miljön, friheterna, marknadsekonomin har en självklar stark ställning i unionen..Detta har ökat regioner och kommuners ställning i hela EU.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimat och miljö. De är gränsöverskridande och kräver gemensamma bindande beslut. Det första som ska genomföras är en gemensam koldioxidskatt.

 • EU:s framtid

  Utveckling av parlamentarisk demokrati i EU. Kommuner och regioners ställning ska öka.Nationalstaternas beslut kan då minska o.unionens identitet öka.

 • Kultur och utbildning

  Satsning på flera gemensamma utbildningar inom alla områden med en gemensam digital portal. Ökad forskning. Tätare kulturutbyten, Folkbildning.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Politisk bakgrund

Uppväxt med samhällsintresse i familjen. Ordf.I ungdomsförbundet i Östergötland, ordf.i FP Linköping 6 år. Ordf.i FP Norrköping 6 år. Ledande landstingspolitiker i Östergötland under många år. Stort intresse för ideologi och värderingar.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Professorn och Folkpartiledaren Bertil Ohlin och inte minst Folkpartiet liberalernas ledare Bengt Westerberg.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej, socialliberalismen håller i alla lägen.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:Helt nödvändigt för att effektivt minska koldioxidutsläppen, gränsöverskridande kriminalitet, öka den liberala demokratin, sammanhållningen och Europas konkurrenskraft i världen.

  Argument:Helt nödvändigt för att effektivt minska koldioxidutsläppen, gränsöverskridande…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Ambitionen måste höjas för att klara max. +1,5 graders temp.höjning.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Unionens sammanhållning och utveckling behöver gemensamma sociala grundvillkor och värderingar om jämställdhet och liberal demokrati d.v.s. MR (mänskliga fri och rättigheter )

  Argument:Unionens sammanhållning och utveckling behöver gemensamma sociala grundvillkor…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Gemensamma värden behöver gemensamt försvaras mot rysk aggression och islamistisk terrorism.

  Argument:Gemensamma värden behöver gemensamt försvaras mot rysk aggression och…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige skulle bli fattigt med massarbetslöshet och isolering.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ökad makt för folkrika länder kan hota sammanhållningen. Det som i stället behövs är ökad parlamentarism i EU d.v.s. ett starkare parlament.

  Argument:Ökad makt för folkrika länder kan hota sammanhållningen. Det som i stället…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En grundläggande del av liberal demokrati är mediernas självständighet. Brott mot denna grundläggande princip måste stävjas med kraft.

  Argument:En grundläggande del av liberal demokrati är mediernas självständighet. Brott…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Nödvändigt för att få alla länder i unionen att respektera beslutet.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:På Europanivå betyder detta mycket för att minska utsläppen och utvecklingen till fossilfria bränslen.

  Argument:På Europanivå betyder detta mycket för att minska utsläppen och utvecklingen…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plasten måste ersättas med alternativ som inte förstör miljön framförallt i haven.

  Argument:Plasten måste ersättas med alternativ som inte förstör miljön framförallt i…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Bättre att stimulera utbildning och forskning samt utveckling av nya konkurrenskraftiga företag i fattiga områden.

  Argument:Bättre att stimulera utbildning och forskning samt utveckling av nya…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Företag och privatpersoner förlorar stora belopp på transaktionskostnader. Den svenska kronan är liten och svag. Euron är en stark världsvaluta. Sverige riskerar halka efter.genom att stå utanför.

  Argument:Företag och privatpersoner förlorar stora belopp på transaktionskostnader. Den…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I princip bra men hälsobefrämjande regler måste finnas ex.vis för det svenska alkoholmonopolet.

  Argument:I princip bra men hälsobefrämjande regler måste finnas ex.vis för det svenska…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vägran hotar sammanhållningen.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Gränskontrollerna behövs så länge en solidarisk ö.k. saknas inom EU.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Demokrativillkor ska ställas.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Ingenjör, ombudsman i SIF, avdelningschef i TBV, landstingsråd/gruppledare.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Det mesta dock inte hårdrock, körmusik.

Film

Lawrence av Arabien.

Författare/bok

Selma Lagerlöfs Gösta Berlings saga. Exodus. 1918 - Då Sverige blev Sverige.

TV-program

Nyhets -och debattprogram samt naturprogram.

Radioprogram/podd

Samhällsinriktade program och alltsom handlar om demokrati samt naturprogram.

Sport

Friidrott

Hobby

Sjunger i två körer. Uteliv i skog och mark.

Mat

Kyckling med curry samt ostkaka.

Dryck

Cider