L
Gunilla Almesåker

Gunilla Almesåker

Liberalerna (plats 19)
68 år, Linköping

Presentera dig själv

Jag är en aktiv kvinna som trots att hon är pensionär jobbar med utbildning och är ordförande/vice ordförande/ledamot för ideela föreningar som Dataföreningen i Sverige, SeniorNet. Allt för att främja kunnade och forskning inom IT.. Har utbildat mig till statssvetare på senare år.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska fortsätta främja de fyra friheterna. Men kunnandet om EU och dess roll i Europa måste öka i medlemsländerna. I min statsvetarutbildning ingick bl a EU rätt. EUs grundfråga att bevara fred och främja utveckling är ett enormt ansvar och medlemsländerna måste få vara mer involverade och aktiva.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Forskning och innovation

  Två stora ekonomier i världen har hunnit ifatt Europa inom vissa områden. EU måste jobba för att återta ledning inom data, AI och digitalisera rätt.

 • Brott och straff

  Den ökade brottsligheten måste stävjas genom utökat samarbete inom EU

 • Demokrati

  För att vi ska få ett tryggt Europa måste integrationen skötas demokratiskt,.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Politisk bakgrund

Är känd för mitt datortekniska kunnande. Jobbat för jämställdhet och demokratifrågor. Är styrelseledamot i ett kommunalt energibolag sedan 2003. Har en professionell certifierad styrelseutbildning som verkligen behövs inom politiken.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Martin Luther King

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Integrationen. Den integrationspolitik som har förts har inte klarat av de problem som uppstått. Avsaknad av en krav har medfört en stor polarisering som inte främjar en positiv utveckling

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:I vissa frågor styr EU för hårt. i andra frågor som exempelvis miljö och klimat borde man vara mer styrande.

  Argument:I vissa frågor styr EU för hårt. i andra frågor som exempelvis miljö och klimat…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:Klimatet och miljö påverkas över gränserna, därför ett starkare klimatfokus, men ta hänsyn till att länderna har så olika förutsättningar. Finns det mål har medlemmarna ett stort ansvar att följa.

  Argument:Klimatet och miljö påverkas över gränserna, därför ett starkare klimatfokus,…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Varje land har sin sociala struktur och det kan bli problem och det fria flödet också ska omfatta sociala rättigheter utan att det finns skyldigheter att lojalt uppfylla sociala krav i hemländer.

  Argument:Varje land har sin sociala struktur och det kan bli problem och det fria flödet…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Det blir nödvändigt på sikt

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det vore katastrof att backa, då EU uppnått så många av de ursprungliga målen.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Varje land ska fortfarande vara beslutsfattande i sina egna frågor.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medias oberoende är otroligt viktigt. En tragedi för demokratin att det ska behövas.

  Argument:Medias oberoende är otroligt viktigt. En tragedi för demokratin att det ska…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Någon form av kostnad måste det finnas.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Varje transportgren borde stå för sina egna utsläpp.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Förbud inom EU löser inte det globala problemet. EU bör ställa krav internt och externt om återvinning och stoppa nedskräpningen. Det ska straffa sig att skräpa ner.

  Argument:Förbud inom EU löser inte det globala problemet. EU bör ställa krav internt och…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En ökad polarisering är inte att föredra, som ett sådant beslut skulle få.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Men kräver en aktiv penningpolitik som saknas inom EU idag.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Svårt att svara generellt.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Då det gäller asylsökande har EU ett gemensamt ansvar. Historiskt bör man se från vilka länder flyktingströmmar kommer från.

  Argument:Då det gäller asylsökande har EU ett gemensamt ansvar. Historiskt bör man se…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kan tas bort på sikt.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Människorättsligt ska ingen profitera på andras tillkortakommanden. Ingen ska behöva sälja sin kropp.

  Argument:Människorättsligt ska ingen profitera på andras tillkortakommanden. Ingen ska…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Förslaget kan stödja de grupper som bidrar med material och kunskaper. Men det finns risker som att informationsflöde och kompetensflödet hämmas inom EU. Informationsflödet kan flytta utanför EU.

  Argument:Förslaget kan stödja de grupper som bidrar med material och kunskaper. Men det…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sanktioner är nödvändiga ur ett människorättsligt perspektiv

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Mänskliga rättigheter får inte kränkas.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag tror på kvinnors egen förmåga att avgöra denna fråga.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Tyvärr , måste det vara så i det korta perspektivet.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Aktiv att förhindra konflikter i omvärllden , Ja

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag tycker man inte ska utgå från kollektivavtal utan MR, och då kommer arbetsnarknadskraven in.

  Argument:Jag tycker man inte ska utgå från kollektivavtal utan MR, och då kommer…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Stödet behöver ändå ses över

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om säkerheten tryggas mot att det görs misstag, är det en möjlighet.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kvinnor är mer utbildade än män i vissa länder. Valberedningar har ett stort ansvar att välja rätt kompetens i stället för efter kön. Men lagstiftning om könsfördelning garanterar inte kompetensen.

  Argument:Kvinnor är mer utbildade än män i vissa länder. Valberedningar har ett stort…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Kan vara ett sätt att bygga upp andra länder för att minska klyftor och flyktingströmmar

  Argument:Kan vara ett sätt att bygga upp andra länder för att minska klyftor och…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En väldigt lokal fråga.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Franska och engelska samt ryska

Vad har du för yrke?

Civilingenjör/mm

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Ludwig Göransson

Film

Black Panther

Författare/bok

Leif G W Persson

TV-program

Veckans brott

Sport

Segling

Hobby

Undervisa äldre i datorkunskap

Mat

Vegetarisk lasagne

Dryck

Vatten. Vin på fredagskvällen.