KD
Gudrun Brunegård - Fotograf: Kristdemokraterna

Gudrun Brunegård

Kristdemokraterna (plats 13)
63 år, Vimmerby

Presentera dig själv

Nybliven riksdagsledamot, dessförinnan kommun- och landstingspolitiker, med bakgrund som sjuksköterska i Sverige och i Tanzania. Nyfiken på andra människor, länder och kulturer. Är trygg i mig själv och och tror att vi kan lära mycket av varandra.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett Europa där gränserna mellan medlemsländerna är öppna för människor, varor och tjänster, men där samarbetet mellan länderna stoppar gränsöverskridande brottslighet och där miljöskadliga utsläpp dragits ned till ett minimum. Ett lagom EU, helt enkelt.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Alla länder måste ge lika goda levnads och utvecklingsmöjligheter till alla som bor i landet. Om inte ska EU-stödet till landet dras ned.

 • Migration och flyktingar

  Gemensamt ansvar för människor på flykt. De som inte vill vara med ska inte få lika stor del av förmåner via EU som övriga. Bistånd minskar migration.

 • EU:s framtid

  Inte mer överstatlighet. Länderna ska t ex själva bestämma om social- och familjepolitik. Ökad kraft i gemensamma utmaningar som brottslighet o miljö.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationellt bistånd

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Politisk bakgrund

Kommunpolitiker sedan 1998, kombinerat med landsting från 2000. Heltidspolitiker från 2003, fördelat mellan kommun och landsting. Från 2009 landstingsråd i opposition. 1/4 2019 riksdagsledamot.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU ska inte ha lika stor påverkan över arbetsmarknad, välfärds- och regionalpolitik. Det behövs dock ett djupare samarbete kring miljöpolitik och migrationspolitik.

  Argument:EU ska inte ha lika stor påverkan över arbetsmarknad, välfärds- och…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Sverige har idag högre mål än EU. Vi ska gå före och påverka EU att skärpa målen och vara ett föredöme för resten av världen. Sverige har visat att det går att förena bra miljöpolitik med tillväxt.

  Argument:Sverige har idag högre mål än EU. Vi ska gå före och påverka EU att skärpa…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Vi tycker inte att EU ska lagstifta om välfärdsfrågor. Det gör nationerna bättre. Men det behöver bli bättre skydd via socialförsäkringarna för människor som jobbar i annat EU-land.

  Argument:Vi tycker inte att EU ska lagstifta om välfärdsfrågor. Det gör nationerna…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Behövs mer forskning kring försvarsmateriel, men inget gemensamt EU-försvar.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Genom EU har Europa haft fred i flera decennier. Genom att samarbeta blir vi starkare och mer beroende av varandra,

  Argument:Genom EU har Europa haft fred i flera decennier. Genom att samarbeta blir vi…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Enskilda folkomröstningar i sakfrågor är ok, men inte över hela EU.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste stå upp för gemensamma värden. Dit hör värdet av en oberoende press.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Redan idag är principen att den som bryter mot bindande överenskommelser får böta. Det stödjer vi.

  Argument:Redan idag är principen att den som bryter mot bindande överenskommelser får…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Påverkar den enskilde resenären ganska måttligt. Det är utsläppen som ska beskattas, inte biljetterna. Bättre att trycka på med skatter på flygbränsle för att fler bolag ska använda biobränsle.

  Argument:Påverkar den enskilde resenären ganska måttligt. Det är utsläppen som ska…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi stöder förbudet av t ex plastsugrör, men mer behöver göras. Det behöver dock göras ordentliga konsekvensanalyser av vad besluten ger för resultat.

  Argument:Vi stöder förbudet av t ex plastsugrör, men mer behöver göras. Det behöver dock…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ett tydligare fokus behöver läggas på de allra fattigaste områdena i Europa. För övrigt anser vi att det är ländernas ansvar att stödja fattiga regioner,

  Argument:Ett tydligare fokus behöver läggas på de allra fattigaste områdena i Europa…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:De grundläggande villkoren för den gemensamma valutan uppfylls inte. Därför ska Sverige under överskådlig tid behålla kronan.

  Argument:De grundläggande villkoren för den gemensamma valutan uppfylls inte. Därför ska…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att länderna lever upp till stabilitetspakten. Om inte påverkar det hela Europa, eftersom så stor del av våra ekonomier är sammanflätade.

  Argument:Det är viktigt att länderna lever upp till stabilitetspakten. Om inte påverkar…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Inte alla undantag, men fler än idag. Vi vill att handelsutbytet på den inre marknaden ska öka.

  Argument:Inte alla undantag, men fler än idag. Vi vill att handelsutbytet på den inre…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågor behöver lösas gemensamt. De länder som vägrar ta sin andel av ansvaret ska inte heller få stöd från unionen.

  Argument:Migrationsfrågor behöver lösas gemensamt. De länder som vägrar ta sin andel av…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I grunden vill vi inte ha gränskontroller, eftersom EU bygger just på fri rörlighet inom unionen, men de behövs eftersom inte yttre gränserna fungerar.

  Argument:I grunden vill vi inte ha gränskontroller, eftersom EU bygger just på fri…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Gemensamt ansvarstagande är viktigt, men omfördelning löser inte allt.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Den livsfarliga vägen över Medelhavet behöver stoppas. Avtal behövs med länderna runt havet, kustbevakning, gränskontroller, men även stöd till ekonomi o mänskliga rättigheter i hemländerna.

  Argument:Den livsfarliga vägen över Medelhavet behöver stoppas. Avtal behövs med…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud mot sexköp. Men vi tror inte att sexköpslagstiftning lämpar sig för överstatligt kompromissande.

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud mot sexköp. Men vi tror…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:KD vill ha modern och fungerande upphovsrättsskydd. Vi är dock emot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:KD vill ha modern och fungerande upphovsrättsskydd. Vi är dock emot de krav på…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna anser att äktenskapslagstiftningen ska regleras nationellt. Om vi inte vill att Polen ska ha inflytande över vår äktenskapslagstiftning , ska inte heller de ha inflytande över vår.

  Argument:Kristdemokraterna anser att äktenskapslagstiftningen ska regleras nationellt…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den som är tillfälligt i Sverige utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ja tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:Den som är tillfälligt i Sverige utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Synen på abort skiljer sig mellan medlemsländerna. Om EU ska ha inflytande över abortlagstiftningen kan svensk lagstiftning behöva anpassas.

  Argument:Kristdemokraterna står bakom svensk abortlagstiftning. Synen på abort skiljer…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa bygger på gemensamt ansvar för de yttre gränserna.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flera gemensamma militära insatser har gjorts, fler kan behövas.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla som jobbar i Sverige ska ha schysta villkor, men facken har inte ens rätt att kräva kräva kollektivavtals för svenskar som jobbar i Sverige. Sådan rätt till facken på EU-nivå är inte aktuellt.

  Argument:Alla som jobbar i Sverige ska ha schysta villkor, men facken har inte ens rätt…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Förutsättningarna att bedriva jordbruk behöver bli mer jämlika. Skillnaden i kostnad för en grisbonde i Sverige och EU är för stor. Däremot ska inte EU-stöd gå till till tobaks- och alkoholproduktion.

  Argument:Förutsättningarna att bedriva jordbruk behöver bli mer jämlika. Skillnaden i…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Finns fördelar t ex fattigdomsbekämpning, men också risker. Försiktighetsprincipen ska gälla. Bara grödor som analyserats av expertmyndigheter ska tillåtas.

  Argument:Finns fördelar t ex fattigdomsbekämpning, men också risker…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitik ska bestämmas nationellt.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd, men allt för få medlemsländer ligger betydligt lägre. Biståndet totalt behöver öka, för att minska fattigdom i andra världsdelar,

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd, men allt för få medlemsländer…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården sköter vi själva bäst.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, stapplande franska och tyska.

Vad har du för yrke?

Riksdagsledamot. Till yrket sjuksköterska o distriktssköterska, tjänstledig fr skolsköterskejobb.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Stevie Wonder

Film

Mamma Mia

Författare/bok

C S Lewis, Narniaserien

TV-program

På spåret

Radioprogram/podd

P1 morgon

Sport

Skidåkning

Hobby

Sång och musik

Mat

Indiskt

Dryck

Vatten