V
Gertrud Ingelman

Gertrud Ingelman

Vänsterpartiet (plats 14)
67 år, Göteborg

Presentera dig själv

Klimatengagerad Göteborgare som varit aktiv inom politiken ända sedan Kungstorgsockupationen och Kärnkraftsomröstningen. Förenar klimataktivism med politiska uppdrag i bl.a. Kommunfullmäktige, Trafiknämnden och Kollektivtrafik AB.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU som ett samarbetsforum för medlemsstater istället för som idag en tungrodd institution där storföretag och lobbyister har mer att säja till om än medborgarna. Ett EU som satt kampen mot klimatförändringarna i fokus och genom internationellt samarbete drivit på så att det fossila fasats ut.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Rättviseperspektiv. Klimatförändringarna utgör ett hot mot mänsklighetens överlevnad. Mäktiga fossilföretag motarbetar lagstiftning och skatter.

 • Mänskliga rättigheter

  Kvinnors rättigheter. Lagliga och säkra vägar för flyktingar och migranter. Nej till militarisering och vapenexport. Nedrustning.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Arbetsrätt med schyssta arbetsvillkor och sociala rättigheter. Stopp för lönedumpning

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Politisk bakgrund

Aktivist med rötter i rörelser som fått mig att ta politiska uppdrag för att påverka mer. Nu klimatfrågan inom och utomparlamentariskt.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Nelson Mandela

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Miljöpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Demokratin fungerar bättre på nationell nivå. Samarbete mellan nationalstater är bättre än överstatligt EU och kan handla om klimat och flyktingfrågan som är gränsöverskridande.

  Argument:Demokratin fungerar bättre på nationell nivå. Samarbete mellan nationalstater…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatmål ska skärpas och olja, gas och kol fasas ut. EU behöver höjda klimatambitioner med bindande regler och mål. Rättviseperspektiv så att inte de med lägst inkomster drabbas.

  Argument:Klimatmål ska skärpas och olja, gas och kol fasas ut. EU behöver höjda…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Vi vill införa ett bindande socialt protokoll som slår fast att arbetstagares rättigheter inte ska underordnas rätten till fri rörlighet för kapital.

  Argument:Vi vill införa ett bindande socialt protokoll som slår fast att arbetstagares…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Alliansfriheten är viktig och Vänsterpartiet är helt emot militariseringen av EU.

  Argument:Alliansfriheten är viktig och Vänsterpartiet är helt emot militariseringen av…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:EU är odemokratiskt och har stora brister. Skulle en majoritet i EU bli högernationalister bör vi lämna och då blir det en folkrörelse för det.

  Argument:EU är odemokratiskt och har stora brister. Skulle en majoritet i EU bli…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:fHelt fel att göra EU mer federalt och överstatligt.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Oberoende medier är en grundförutsättning för demokrati.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mänsklighetens framtid hotas. De som inte uppfyller målen straffas och bör få betala för konsekvenserna av det.

  Argument:Mänsklighetens framtid hotas. De som inte uppfyller målen straffas och bör få…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En progressiv flygskatt i alla EU-länder behöver införas. Storflygare ska betala mest. Utformning och administration av skatten ska länderna själva administrera och intäkter ska vara nationella.

  Argument:En progressiv flygskatt i alla EU-länder behöver införas. Storflygare ska…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast är fossilt och ger stora negativa miljöeffekter och påverkar våra hav och skadar fisk och fåglar och på sikt även människans hälsa.

  Argument:Plast är fossilt och ger stora negativa miljöeffekter och påverkar våra hav…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:En omfördelning mellan rika och fattigare länder kan behövas och för att tex. stötta klimatomställning. Men vissa krav måste vara uppfyllda på ländernas egna åtaganden-

  Argument:En omfördelning mellan rika och fattigare länder kan behövas och för att tex…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Euron är en del av EMU. Vi bör stå utanför för att kunna föra en självständig politik.

  Argument:Euron är en del av EMU. Vi bör stå utanför för att kunna föra en självständig…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej till EU:s regler om budgetdisciplin. De minskar ländernas möjligheter att bedriva en expansiv finanspolitik och själva lösa sina problem. De slår mot länder i ekonomisk kris.

  Argument:Nej till EU:s regler om budgetdisciplin. De minskar ländernas möjligheter att…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Skydd av miljö, säkerhet och hälsa är överordnade företagens intressen.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s medlemsländer behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen nu och i framtiden.

  Argument:EU:s medlemsländer behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Gränskontrollerna försvårar och begränsar människors rätt att söka asyl.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsstaterna bör ha solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Flyktingars ska ha rätt att söka asyl. Förslaget innebär en inskränkning i asylrätten och i de mänskliga rättigheterna.

  Argument:Flyktingars ska ha rätt att söka asyl. Förslaget innebär en inskränkning i…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Förbud är bra men det bör ligga inom respektive lands lagstiftning.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning stärks, men åtgärderna riskerar att blockera långt mycket mer än vad som är rimligt.

  Argument:Viktigt att upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viktig rättighet men lagstiftningen bör ligga på nationell nivå.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet.

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet samarbetar r aktivt för alla kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter. Men lagstiftning kring aborter ska ligga på nationell nivå.

  Argument:Vänsterpartiet samarbetar r aktivt för alla kvinnors rätt till lagliga och…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Mycket farligt om EU militariserar och om det skapas en överstatlig gränspolis med omfattande befogenheter.

  Argument:Mycket farligt om EU militariserar och om det skapas en överstatlig gränspolis…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är helt emot militariseringen av EU och värnar alliansfriheten.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Facket kunna kräva att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige för att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens.

  Argument:Facket kunna kräva att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Stödet bör ligga på nationell nivå för att vara bättre anpassat och kunna styras mot tex klimatvänligare jordbruk.

  Argument:Stödet bör ligga på nationell nivå för att vara bättre anpassat och kunna…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Naturens ekosystem behöver skyddas från skadlig GMO-påverkan-

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kvotering kan vara ett stöd men det bör bestämmas på nationell nivå.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Föräldraledighet behöver förbättras i många EU-länder och vi kan arbeta för det, men lagen ska vara nationell.

  Argument:Föräldraledighet behöver förbättras i många EU-länder och vi kan arbeta för…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:De rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle.

  Argument:De rika länder har störst ansvar för klimatkrisen och måste hjälpa fattiga…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik , men också klara våra åtaganden om biologisk mångfald på global- och EU-nivå.

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik , men också klara våra åtaganden om…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sweden

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Har varit lärare.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet