KD
Georgia Ferris

Georgia Ferris

Kristdemokraterna (plats 36)
38 år, Falkenberg

Presentera dig själv

Jag är född i Sverige, uppvuxen i England, med påbrå från Polen. Europa finns i mitt blod, och min familjs historia. Från min farfar som undkom 2:a världskrigets fångläger tack vare de vita bussarna, till min egna erfarenhet med regelkrånglet som begränsar internationell handel och arbete. Det är EU

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill ha ett lagom EU - ett EU som fortsätter utveckla den inre marknaden, som tar ansvar för miljöproblemen och som är en tydligare röst för demokrati, handel och mänskliga rättigheter – såväl inom unionen som utanför. Ett lagom EU som inser begränsningar för vad som kan regleras och hur.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Internationell handel

  Handel med omvärlden gjorde en gång Sverige rikt, och det är en resa fler länder nu måste få göra. Handel bygger välstånd, och skapar jobb i Sverige.

 • EU:s framtid

  EU skapades för att för att bevara freden genom handel. Vi får inte glömma denna, det är genom samarbete och utbyte som vi skapar en stark gemenskap.

 • Brott och straff

  När världen blir global följer brottsligheten samma mönster. Vi måste ha ett effektivt samarbete för att kunna bekämpa internationell brottslighet.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationell handel

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Politisk bakgrund

Som kommunpolitiker är jag van att möta de väljare jag företräder. Jag lever ständigt nära de beslut jag är med att fatta. Denna närheten vill jag ta med in i EU, Sveriges invånare ska kunna ställa sina folkvalda till svars, vi får aldrig glömma vems förtroende det är vi fått!

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson är djupt rotad i den kristdemokratiska ideologin och visar att om man är trygg i sina värderingar behöver man aldrig vackla i sakpolitik.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Men vill samtidigt fördjupa samarbetet inom exempelvis den inre marknaden och miljöpolitiken.

  Argument:EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Jag står bakom förslaget om ett CO2-neutralt EU till 2050. Sverige skall gå före och göra vad vi kan för att påverka EU, precis som EU måste påverka världen i stort.

  Argument:Jag står bakom förslaget om ett CO2-neutralt EU till 2050. Sverige skall gå…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Välfärdsfrågor ska inte vara en del av EU-lagstiftning. Det sköts bättre av varje land för sig. Däremot ska man ha tillgång till trygghetssystemen när man jobbar tillfälligt i ett annat EU-land.

  Argument:Välfärdsfrågor ska inte vara en del av EU-lagstiftning. Det sköts bättre av…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel, men säger nej till ett gemensamt EU-försvar.

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder konkurrera med omvärlden.

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare till. Däremot kan ju enskilda länder välja folkomröstningar om sakfrågor, exempelvis om euron.

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Den som bryter mot EU:s grundläggande värden (som exempelvis rättsstatens principer eller mediernas oberoende) ska också mötas av konsekvenser.

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Den som bryter mot EU:s grundläggande värden…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan idag, något vi stödjer. Vi kan inte nå gemensamma mål om inte alla tar ansvar för sin del.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. EU:s system för utsläppshandel för flyg ska bli bättre, och det ska vara möjligt att beskatta flygbränsle. Förnybart flygbränsle måste komma fram.

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. EU:s system för utsläppshandel…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi måste ta nerskräpningen på allvar, men får inte tro att förbud löser allt, vi måste ha fler lösningar och hitta hållbara alternativ.

  Argument:Vi måste ta nerskräpningen på allvar, men får inte tro att förbud löser allt,…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna vill minska ned på regionalfonderna på totalen, men ge dem ett tydligare fokus på just stöd till de allra fattigaste regionerna.

  Argument:Kristdemokraterna vill minska ned på regionalfonderna på totalen, men ge dem…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de grundläggande villkoren för den gemensamma valutan inte har uppfyllts. Därför måste Sverige tillsvidare behålla kronan och en självständig penningpolitik.

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de grundläggande villkoren för den gemensamma…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument: Om ett land inte klarar av att hålla grundläggande ekonomisk balans drabbar det snabbt hela Europa, som en följd av vår integrerade

  ekonomi.

  Argument: Om ett land inte klarar av att hålla grundläggande ekonomisk balans drabbar…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte göra sin del av helheten kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av unionen för givet.

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker i grunden inte om de inre gränskontrollerna, men de är ett symtom på problemet med att de yttre gränserna inte fungerar. De måste bli bättre först.

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker i grunden inte om de inre…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan, men det är en viktig del för mer av gemensamt ansvar.

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi måste hitta lösningar för att stoppa döden på Medelhavet. EU ska sluta avtal med länder runt medelhavet samt stärka kustbevakning och gränskontroll så färre tar dessa farliga vägar över Medelhavet.

  Argument:Vi måste hitta lösningar för att stoppa döden på Medelhavet. EU ska sluta avtal…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell, men om frågan lyfts till EU-nivå skulle svensk sexköpslagstiftning avgöras i kompromisser med länder som har fullt lagliga höghusbordeller.

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell, men om frågan lyfts till EU-nivå…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt. Om svenskarna inte vill att Polen ska ha inflytande över vår äktenskapslagstiftning kan inte heller vi göra anspråk på att styra polsk lagstiftning.

  Argument:Äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt. Om svenskarna inte vill att…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Att öppna upp för EU-inflytande i abortlagstiftningen är en dålig idé, och riskerar taget till sin spets också att svensk lagstiftning måste anpassas till andra länder. Den svenska aborträtten är bra

  Argument:Att öppna upp för EU-inflytande i abortlagstiftningen är en dålig idé, och…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna. Därför stödjer KD förslaget om att EU-gemensam gränspolis ska kunna komplettera nationella myndigheter vid behov.

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Vi ser gärna fler insatser av detta slag.

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt att kräva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar i Sverige. Att på EU nivå ge facken sådan rättighet är inte aktuellt.

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Men facken har ingen rätt…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget behöver minska, men det ska ske i takt med ökad konkurrensneutralitet. Förutsättningarna att bedriva jordbruk måste blir mer lika i hela EU. Idag är skillnaden i kostnad för stor.

  Argument:EU:s jordbruksbudget behöver minska, men det ska ske i takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också vissa risker. Vi vill bara tillåta grödor som genomgått omfattande analys av expertmyndigheter.

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken ska bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir dessutom ofta en fråga om annat, för några år sen ville EU exempelvis förbjuda nyblivna mödrar från att jobba, med samma argument.

  Argument:Familjepolitiken ska bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir dessutom…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Att så få

  medlemsländer i sina egna budgetar uppnår målet om 0,7 % av BNI till bistånd är vi däremot bekymrade över.

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Att så få…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården sköter vi bra själva.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Utbildad möbeldesigner och har arbetat 15 år inom möbelbranschen som planerare och exportsäljare.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

The Kinks

Film

Betty Blue

Författare/bok

Patrick Süskind: Parfymen - Berättelsen om en mördare

TV-program

Poldark

Radioprogram/podd

Just a minute - BBC Radio 4

Sport

Judo

Hobby

Trädgårdsarbete

Mat

Fish ´n´ Chips

Dryck

Te