M
Fredrik Saweståhl

Fredrik Saweståhl

Moderaterna (plats 27)
43 år, Tyresö

Presentera dig själv

Mitt engagemang handlar om frihet, om varje människas rätt att leva fria liv oavsett vem dom är. Vi behöver ha tydliga frihetliga kandidater som är beredda att stå upp för individen mot systemet på alla nivåer. EU är ska vara en stark kraft mot diskriminering och för mänskliga rättigheter.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska vara en positiv kraft för tillväxt, öppenhet och frihet. Med fokus trygghet, miljö och att göra livet enklare för oss som medborgare bygger vi ett Europa som är oslagbart.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Brott och straff

  Vi behöver bygga trygghet tillsammans och bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terror.

 • Mänskliga rättigheter

  Vi behöver stå upp för t.ex hbtq-rättigheter. Vi måste jobba för att få bort diskriminering och öka öppenheten så att vi alla kan leva fria liv.

 • Miljö och klimat

  Vi ska ligga långt framme och med effektiv politik ställa om för miljö och klimat. T.ex att se på mer kärnkraft för att stoppa det smutsiga kolet osv

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

25

Politisk bakgrund

Förbundsordförande Öppna Moderater - Moderaternas hbtq-förbund Ledamot i Moderaternas partistyrelse 2:e vice förbundsordförande Moderaterna Stockholms län Kommunstyrelsens ordförande Tyresö 2009-2018 Ledamot i Regionfullmäktige i Stockholm och ersättare i regionstyrelsen m.m

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Gemensamma problem som gränsöverskridande brottslighet och klimathotet, ska EU göra mer för att lösa men det som medlemsländerna bättre sköter själva ska inte upp på EU-nivå.

  Argument:Gemensamma problem som gränsöverskridande brottslighet och klimathotet, ska EU…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:EU kan göra mer men vi ligger redan längst fram så det handlar också om att sätta press på andra samt att det vi gör är de mest effektiva sakerna och inte symbolpolitik.

  Argument:EU kan göra mer men vi ligger redan längst fram så det handlar också om att…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Vi ska inte låta EU ta över sociala frågor eller riskera den svenska modellen på detta sätt.

  Argument:Vi ska inte låta EU ta över sociala frågor eller riskera den svenska modellen…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Viktigt område att vi kommer samman mer inom försvars- och säkerhetspolitiken. Tillsammans kan vi bygga säkerhet. Sverige behöver också gå med i Nato

  Argument:Viktigt område att vi kommer samman mer inom försvars- och säkerhetspolitiken…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har betytt och kommer betyda oerhört mycket för jobben, tillväxten, miljön, tryggheten och allas vår frihet.

  Argument:EU har betytt och kommer betyda oerhört mycket för jobben, tillväxten, miljön,…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska inte ha mer federalism i EU.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU handlar i grunden om demokrati, frihet och rättssäkerhet. Medias oberoende är avgörande.

  Argument:EU handlar i grunden om demokrati, frihet och rättssäkerhet. Medias oberoende…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ska miljö- och klimatfrågorna lösas är det inte OK att vissa struntar i det so gemensamt beslutats. Det måste få konsekvenser.

  Argument:Ska miljö- och klimatfrågorna lösas är det inte OK att vissa struntar i det so…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte införa egna skatter. Vi måste stoppa alla försök till EU-skatter. Sen måste flyget bli miljövänligare med mer biobränslen och ny teknik.

  Argument:EU ska inte införa egna skatter. Vi måste stoppa alla försök till EU-skatter…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Här är ett bra exempel på vad EU kan åstadkomma och redan håller på med.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Resurser måste användas effektivt. Bekämpa gränsöverskridande brottslighet, säkra yttre gränser, skapa tillväxt och bra villkor för jobb och företagande, effektiv klimatpolitik borde ge mer

  Argument:Resurser måste användas effektivt. Bekämpa gränsöverskridande brottslighet,…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag röstade nej 2003 och än så länge finns inte tillräckliga skäl att ompröva det.

  Argument:Jag röstade nej 2003 och än så länge finns inte tillräckliga skäl att ompröva…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Struntar man i reglerna så måste det få konsekvenser.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den inre marknaden måste förverkligas helt. Det handlar om jobb och tillväxt, företagande och entreprenörskap. Saker som gör livet bättre för oss alla.

  Argument:Den inre marknaden måste förverkligas helt. Det handlar om jobb och tillväxt,…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Dagens system funkar inte. För de som faktiskt har asylskäl måste fler ta ansvar. Yttre gränsen måste stärkas och asyl sökas där inte runt om inom EU

  Argument:Dagens system funkar inte. För de som faktiskt har asylskäl måste fler ta…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU måste stärka den yttre gränsen då ska vi ta bort våra kontroller.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sverige ska inte ta ett oproportionerligt stort ansvar och alla bör vara med och bidra.

  Argument:Sverige ska inte ta ett oproportionerligt stort ansvar och alla bör vara med…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill övergå till att asylansökan ska ske vid EU:s yttre gräns och att den som inte har asylskäl inte ska få komma in i Europa. Detta bland annat för att minska de farliga resorna över Medelhavet.

  Argument:Vi vill övergå till att asylansökan ska ske vid EU:s yttre gräns och att den…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Trafficking och annan kriminalitet måste bekämpas kraftfullt. I övrigt måste detta vara en nationell fråga.

  Argument:Trafficking och annan kriminalitet måste bekämpas kraftfullt. I övrigt måste…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Friheten på nätet är oerhört viktig. Uppladdningsfilter och länkskatt m.m måste stoppas. Upphovsrätten måste bli modern utan att hindra friheten

  Argument:Friheten på nätet är oerhört viktig. Uppladdningsfilter och länkskatt m.m måste…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste jobba för att äktenskap som ingås i ett EU-land erkänns i de andra EU-länderna. Familjepolitik ska inte upp på EU-nivå men det ska fungera att vara hbtq-person i hela EU.

  Argument:Vi måste jobba för att äktenskap som ingås i ett EU-land erkänns i de andra…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten är viktigt och avgörande. Då måste man kunna ta hand om sig själv när man visast i ett annat land. Annars urholkar vi detta.

  Argument:Den fria rörligheten är viktigt och avgörande. Då måste man kunna ta hand om…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kvinnors rätt till sin egen kropp är helt grundläggande. Borde gälla i alla EU-länder. Men familjepolitik ska inte upp på EU-nivå. Då finns risk för bakslag. Vi får verka för detta ändå.

  Argument:Kvinnors rätt till sin egen kropp är helt grundläggande. Borde gälla i alla…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste ha kontroll och stärka den yttre gränsen.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Trygghet och rimliga villkor ska gälla på arbetsmarknaden. Lagar och regler måste samtidigt utformas så att de inte blir för krångliga eller leder till att färre företag vill vara verksamma i Sverige.

  Argument:Trygghet och rimliga villkor ska gälla på arbetsmarknaden. Lagar och regler…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att så stor del av budgeten går till jordbruksstöd är helt orimligt. I stället måste lantbrukare få förbättrade villkor genom sänkta skatter och minskat regelkrångel.

  Argument:Att så stor del av budgeten går till jordbruksstöd är helt orimligt. I stället…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kvotering är aldrig en bra lösning.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska absolut hålla sig borta från detta. Familjepolitik ska inte hanteras av EU.

  Argument:EU ska absolut hålla sig borta från detta. Familjepolitik ska inte hanteras av…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU är redan den största biståndsgivaren i världen. Vi måste se till att det vi ger ger effekt.

  Argument:EU är redan den största biståndsgivaren i världen. Vi måste se till att det vi…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sådana beslut ska tas så nära de som berörs som möjligt.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och tyska

Vad har du för yrke?

Varit kommunalråd i Tyresö i 9 år men nu egen företagare och konsult.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet