L
Fredrik Brange

Fredrik Brange

Liberalerna (plats 13)
30 år, Lund

Presentera dig själv

Jag är en stark Europavän. Mitt engagemang för ett enat Europa väcktes redan som liten av min farmor, som deltog i polska motståndsrörelsen och kom som flykting till Sverige 1945 efter att ha suttit i Auschwitz. EU har många viktiga problem att lösa, men allra viktigast är att värna fred och frihet.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag hoppas att vi har ett EU som fortsätter stå upp för fred, frihet och demokrati och som har tillräckliga muskler för att ta itu med gemensamma problem, oavsett om det handlar om klimatet, migration, säkerhet eller ekonomi.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Den liberala demokratin är något av det viktigaste vi har. Jag vill att EU får bättre verktyg för att värna pressfrihet och rättsstatens principer.

 • Miljö och klimat

  Miljö och klimat är vår tids ödesfrågor. Jag vill arbeta för en ambitiösare EU-politik som på allvar gör något åt klimatförändringarna.

 • Migration och flyktingar

  EU behöver en hållbar och human asylpolitik där alla EU-länder tar gemensamt ansvar.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

13

Politisk bakgrund

Jag har bland annat varit ordförande för LUF Lund och vice ordförande för LUF Skåne, samt suttit i Utbildningsnämnden i Lund 2010-2014. Inför valet 2018 var jag valledare för Liberalerna i Lund.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Det finns många bra förebilder men jag skulle nog säga min egen farmor, som var politisk fånge i Auschwitz. Hon har varit en viktig inspirationskälla.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:Vi behöver ett EU med större muskler för att kunna möta de många gränsöverskridande utmaningar som Europa står inför, särskilt när det gäller miljö och klimat, migration, säkerhet och ekonomi.

  Argument:Vi behöver ett EU med större muskler för att kunna möta de många…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatet är vår tids ödesfråga. Senast 2050 måste EU:s nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. För att nå dit behöver vi mer ambitiösa och tydligare delmål på vägen.

  Argument:Klimatet är vår tids ödesfråga. Senast 2050 måste EU:s nettoutsläpp av…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Det behövs gemensamma minimiregler för att säkerställa att alla människor i hela EU kan leva ett bra liv. Men en hel del av de sociala frågorna bör beslutas på nationell nivå.

  Argument:Det behövs gemensamma minimiregler för att säkerställa att alla människor i…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Idag lägger EU-länderna tillsammans 40 % av USA på försvarsutgifter, men har bara 15 % av USA:s försvarskapacitet. Ökat samarbete är det billigaste sättet att göra Europa säkrare.

  Argument:Idag lägger EU-länderna tillsammans 40 % av USA på försvarsutgifter, men har…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:I en tid då Europa står inför en rad stora utmaningar kring klimat, säkerhet och handel, behöver vi mer - inte mindre - samarbete! EU gör människor friare, Sverige rikare och Europa fredligare.

  Argument:I en tid då Europa står inför en rad stora utmaningar kring klimat, säkerhet…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det kan vara ett intressant sätt att stärka den europeiska demokratin på. I vissa fall kan folkomröstningar vara bra, i allmänhet är jag dock en stark förespråkare för representativ demokrati.

  Argument:Det kan vara ett intressant sätt att stärka den europeiska demokratin på. I…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Pressfrihet är bland det viktigaste vi har i vårt demokratiska samhälle. Jag vill därför att EU går i bräschen för att värna pressfriheten.

  Argument:Pressfrihet är bland det viktigaste vi har i vårt demokratiska samhälle. Jag…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Precis som med alla andra bindande EU-lagar så måste det finnas effektiva sanktioner för de länder som inte fullföljer sina åtaganden. Annars blir våra gemensamma EU-lagar helt tandlösa.

  Argument:Precis som med alla andra bindande EU-lagar så måste det finnas effektiva…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flyget bör bära sina egna klimatkostnader precis som alla andra sektorer. Det är ett bra sätt att finansiera delar av EU-budgeten istället för genom nationella EU-avgifter.

  Argument:Flyget bör bära sina egna klimatkostnader precis som alla andra sektorer. Det…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Icke-återvinningsbar plast är en av de värsta miljöbovarna. Engångsartiklar av plast bör därför fasas ut så snart som möjligt. All icke-återvinningsbar plast bör vara utfasad senast 2030.

  Argument:Icke-återvinningsbar plast är en av de värsta miljöbovarna. Engångsartiklar av…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:På sikt bör dessa stöd absolut fasas ut. Men i dagsläget behövs det fortfarande stora infrastrukturinvesteringar för att utveckla fattiga regioner inom EU. Det bidrar till ett bättre Europa.

  Argument:På sikt bör dessa stöd absolut fasas ut. Men i dagsläget behövs det fortfarande…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverige bör tillhöra EU:s kärna och vara pådrivande i utvecklandet av EU. Att fortsätta stå utanför euron minskar vårt inflytande över beslut som påverkar oss oavsett om vi vill det eller ej.

  Argument:Sverige bör tillhöra EU:s kärna och vara pådrivande i utvecklandet av EU. Att…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Precis som med alla andra bindande EU-lagar så måste det finnas effektiva sanktioner för de länder som inte fullföljer sina åtaganden. Annars blir våra gemensamma EU-lagar helt tandlösa.

  Argument:Precis som med alla andra bindande EU-lagar så måste det finnas effektiva…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det ska vara lika enkelt att handla över gränserna som inom ett enskilt land inom EU. Fri rörlighet och handel bidrar till tillväxt, nya jobb och vårt gemensamma välstånd.

  Argument:Det ska vara lika enkelt att handla över gränserna som inom ett enskilt land…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Asylmottagandet är ett gemensamt ansvar. Självklart måste det finnas konsekvenser för de EU-länder som inte vill hjälpa till.

  Argument:Asylmottagandet är ett gemensamt ansvar. Självklart måste det finnas…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:De inre gränskontrollerna bör tas bort så snart det är möjligt. Resurserna bör istället läggas på brottsbekämpning och på tullen för att bekämpa t.ex. smuggling. Stärk det gemensamma polissamarbetet.

  Argument:De inre gränskontrollerna bör tas bort så snart det är möjligt. Resurserna bör…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla EU-länder har ett gemensamt ansvar för asylmottagandet. Det är rimligt att länderna tar emot i proportion till storlek och ekonomiskt välstånd.

  Argument:Alla EU-länder har ett gemensamt ansvar för asylmottagandet. Det är rimligt att…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:De asylsökande som har skyddsskäl, t.ex. för att de hotas att dödas eller torteras i sitt hemland, ska ha rätt till asyl.

  Argument:De asylsökande som har skyddsskäl, t.ex. för att de hotas att dödas eller…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En nationell angelägenhet som EU inte bör besluta över.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det skulle resultera i uppladdningsfilter som allvarligt skulle påverka yttrandefriheten på nätet. Vi bör istället värna den frihet på nätet som många av oss tar för given.

  Argument:Det skulle resultera i uppladdningsfilter som allvarligt skulle påverka…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU-lagstiftningen måste stärkas för att skydda HBTQ-personer från all typ av diskriminering. Samkönade äktenskap som ingåtts i ett EU-land bör erkännas i alla övriga EU-länder.

  Argument:EU-lagstiftningen måste stärkas för att skydda HBTQ-personer från all typ av…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Beror på typen av ekonomisk hjälp som åsyftas. Arbetstagare som blir arbetslösa bör t.ex. ha samma rättigheter oavsett nationalitet. I övrigt bör varje land ansvara för de egna medborgarna.

  Argument:Beror på typen av ekonomisk hjälp som åsyftas. Arbetstagare som blir arbetslösa…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Abortpolitiken är en nationell fråga, men EU bör verka för att stärka och värna rätten till fri abort.

  Argument:Abortpolitiken är en nationell fråga, men EU bör verka för att stärka och värna…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU bör ha en gemensam gränspolis som ansvarar för att den yttre gränsen sköts på ett säkert, korrekt och rättssäkerhet sätt.

  Argument:EU bör ha en gemensam gränspolis som ansvarar för att den yttre gränsen sköts…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU bör inta en starkare roll internationellt när det gäller fredsfrämjande och fredsbevarande insatser, vilket innefattar både civila och militära insatser.

  Argument:EU bör inta en starkare roll internationellt när det gäller fredsfrämjande och…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Samma regler bör gälla alla arbetstagare i ett land, oavsett deras nationalitet. Kollektivavtal är inte obligatoriskt för svenska arbetstagare och bör därför inte vara det för utländska heller.

  Argument:Samma regler bör gälla alla arbetstagare i ett land, oavsett deras…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En större del av EU:s budget bör gå till forskning och utveckling samt miljö- och klimatinsatser än till jordbruket.

  Argument:En större del av EU:s budget bör gå till forskning och utveckling samt miljö-…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att kategoriskt säga nej till all GMO är fel. Varje gröda måste utvärderas för sig. Tillstånd för GMO ska dock ges restriktivt med hänsyn till försiktighetsprincipen.

  Argument:Att kategoriskt säga nej till all GMO är fel. Varje gröda måste utvärderas för…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Inte en fråga som bör beslutas av EU.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, i viss mån för att säkra att den fria rörligheten av arbetstagare fungerar smidigt.

  Argument:Ja, i viss mån för att säkra att den fria rörligheten av arbetstagare fungerar…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Investeringar i utvecklingsländer bidrar till att skapa en bättre omvärld med mindre fattigdom och förhoppningsvis färre krig och konflikter. Men framför allt behöver vi underlätta handel.

  Argument:Investeringar i utvecklingsländer bidrar till att skapa en bättre omvärld med…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Biologisk mångfald är en gemensam europeisk angelägenhet.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska (flytande), tyska (grundläggande - gör mitt bästa för att återuppliva mina gamla högstadiekunskaper eftersom min sambo är från Österrike...).

Vad har du för yrke?

Doktorand i matematisk fysik med disputation i april 2019

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från forskarutbildning

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Hans Zimmer (gillar filmmusik)

Film

Sagan om ringen

Författare/bok

Sagan om ringen

TV-program

Game of Thrones

Radioprogram/podd

Nyheter

Sport

Badminton

Hobby

Politik

Mat

Libanesiskt

Dryck

Vatten