L
Filip Zackrisson

Filip Zackrisson

Liberalerna (plats 45)
27 år

Presentera dig själv

Jag är 26 år, född och uppvuxen i Varberg, Halland. Utbildad europavetare sedan 2018 då jag studerat europeiska studier vid Syddansk universitet i Sønderborg, Danmark. Gillar djur och natur, resa, politik mm.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år är EU en välfungerande union som hanterar och levererar effektivt på de stora utmaningarna. Det är en union där frihet och liberalism råder. EU är bäst i världen på klimat- och miljöarbete. Vi är på god väg mot att bli fossilfria. Vi har en stark brotts- och terrorbekämpning.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Europeisk koldioxidskatt. Minska plastanvändningen. Europeisk flygskatt. Höghastighetståg i EU. God djurvälfärd och livsmedelsstandard.

 • Säkerhet och försvar

  Säkerhet genom samarbete: gemensam gränspolis, europeiskt FBI, civilförsvar, underrättelsetjänst och grundandet av en försvarsunion.

 • Migration och flyktingar

  Europeiskt migrations-, asyl- och flyktingsystem: Harmoniserade lagar och förordningar, gemensam migrationsmyndighet och EU-asyl.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Säkerhet och försvar

Politisk bakgrund

Har varit medlem i Liberalerna i 5 år och varit med och bedrivit en framgångsrik valrörelse i Varberg 2018. Jag har en kandidatexamen inom det Europapolitiska området. Har varit ordförande för Europæisk Ungdom Syd- og Sønderjylland i Danmark under studietiden.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Kanadas liberala premiärminister Justin Trudeau

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Centerpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:Det är bara tillsammans i Europa vi kan lösa de stora gränsöverskridande utmaningarna.

  Argument:Det är bara tillsammans i Europa vi kan lösa de stora…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:2050 ska EU inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det står klart att delmålen som nu satts upp inte räcker och EU måste öka ambitionen ytterligare.

  Argument:2050 ska EU inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det står…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:När Europa är en gemensam ekonomi behöver det också finnas ett grundläggande socialt skydd i alla EU-länder.

  Argument:När Europa är en gemensam ekonomi behöver det också finnas ett…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Vi lever i en orolig omvärld med krig och konflikter i Europas närhet. EU-länderna behöver stärka sin gemensamma försvarsförmåga. Vi ska påbörja upprättandet av en försvarsunion.

  Argument:Vi lever i en orolig omvärld med krig och konflikter i Europas…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Behovet av ett enat Europa är större än någonsin. Jag vill se ett EU som håller ihop och löser utmaningar tillsammans.

  Argument:Behovet av ett enat Europa är större än någonsin. Jag vill se ett…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska vara ett demokratiskt projekt där medborgare i alla medlemsländer är representerade. Då är dagens system med gemensamt beslutsfattande med alla länder viktigt.

  Argument:EU ska vara ett demokratiskt projekt där medborgare i alla…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU-stöd bara ska gå till länder som respekterar grundläggande fri- och rättigheter och rättsstatens principer.

  Argument:EU-stöd bara ska gå till länder som respekterar grundläggande fri-…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att EU ska nå klimatmålen måste alla länder ta sitt ansvar. Sanktioner bör kunna läggas på länder som inte lever upp till klimatmålen, på samma sätt som man gör idag.

  Argument:För att EU ska nå klimatmålen måste alla länder ta sitt ansvar…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla transporter ska bära sina klimatkostnader. Flygets bränsle ska beskattas på samma sätt som andra fordonsslag.

  Argument:Alla transporter ska bära sina klimatkostnader. Flygets bränsle ska…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:All plast i EU ska vara återvinningsbar senast 2030.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För ett starkt EU krävs att alla regioner växer ekonomiskt. Men det är inte bidrag som skapar tillväxt. EU:s olika stöd måste minskas.

  Argument:För ett starkt EU krävs att alla regioner växer ekonomiskt. Men det…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Euron är ett politiskt och ekonomiskt projekt som underlättar handel och ekonomisk integration. Sveriges konkurrenskraft minskar och vi förlorar långsiktigt på att stå utanför.

  Argument:Euron är ett politiskt och ekonomiskt projekt som underlättar handel…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Om ett land missköter sin ekonomi kommer det att ge konsekvenser i övriga länder.

  Argument:Om ett land missköter sin ekonomi kommer det att ge konsekvenser i…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste fortsätta att riva handelshinder och minska regelbördan för företag.

  Argument:EU måste fortsätta att riva handelshinder och minska regelbördan för…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten att söka asyl är något varje EU-land måste leva upp till. De som tar sitt ansvar ska få stöd, både finansiellt och praktiskt.

  Argument:Rätten att söka asyl är något varje EU-land måste leva upp till. De…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten i EU är central och måste försvaras. Gränskontrollerna är skadliga för Öresundsregionen.

  Argument:Den fria rörligheten i EU är central och måste försvaras…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla medlemsländer måste dela på ansvaret för de asylsökande som kommer till EU. Fördelningen måste bli mer rättvis baserat på bland annat ländernas befolkningsstorlek mm.

  Argument:Alla medlemsländer måste dela på ansvaret för de asylsökande som…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen av upphovsrättsdirektivet. Vi röstade nej till både artikel 11 och 13 i EU-parlamentet.

  Argument:Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill att all EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen fullt ut.

  Argument:Vi vill att all EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Fattigdomen i vissa EU-länder kan bara lösas genom att dessa länder utvecklas.

  Argument:Fattigdomen i vissa EU-länder kan bara lösas genom att dessa länder…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje EU-land bestämmer över sin abortlagstiftning, men EU bör verka för rätten till fri abort.

  Argument:Varje EU-land bestämmer över sin abortlagstiftning, men EU bör verka…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill se gemensam gränspolis men också gå ännu längre genom att EU på sikt tar över ansvaret för hela den yttre gränskontrollen.

  Argument:Vi vill se gemensam gränspolis men också gå ännu längre genom att…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU behöver ta större ansvar vid kriser och hot i, eller nära, vår del av världen.

  Argument:EU behöver ta större ansvar vid kriser och hot i, eller nära, vår…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget måste minska; hälften av jordbruksstödet bör omfördelas till satsningar på forskning, naturvård och biologisk mångfald.

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget måste minska; hälften av…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Jämställdheten i näringslivet måste fortsätta bli bättre i hela EU, men det är i första hand företagens ansvar.

  Argument:Vi är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Jämställdheten i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring, dock regler för miniminivå för föräldraledighet.

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring, dock regler för…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter världen över.

  Argument:EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

engelska, franska, danska

Vad har du för yrke?

Arbetar som valombudsman för Liberalerna Västsverige

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Radioprogram/podd

Europapodden

Sport

Ridsport

Mat

Tacos

Dryck

Champagne