V
Felicia Granath - Fotograf: Felicia Granath

Felicia Granath

Vänsterpartiet (plats 18)
28 år, Västerås

Presentera dig själv

Mitt namn är Felicia Granath och jag bor i Västerås. Jag kandiderar till EU för att se till att mänskliga rättigheter, demokrati och frihet står högst på dagordningen. Jag är utbildad människorättsvetare och brinner för rättvisa och hållbarhet. Arbetsrätt, miljö och jämställdhet är mina fokusområden

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år vill jag att EU ska ha tagit krafttag för vår miljö och sett till att gemensamt ansvar utkrävts för att bekämpa klimathotet. Jag vill att mänskliga rättigheter, demokrati och solidaritet ska vara högst på dagordningen och att människor ska kunna leva i och ta sig till EU i trygghet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Lagliga och trygga vägar in i Europa

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Socialt kontrakt för att se till att alla som arbetar inom EU har rätt till trygga anställningar med schyssta villkor

 • Jämställdhet

  Rätt till fria och säkra aborter inom hela EU

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Jag har varit aktiv i partiets lokala förening i fyra år genom att sitta i styrelsen som ordinarie ledamot, kassör samt vice ordförande. Jag är ersättare i regionfullmäktige och ordinarie ledamot i patientnämnden.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alexandra Kollontaj

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Makten ska ligga så nära medborgarna som möjligt. EU ska inte detaljstyra nedlemsländerna. EU:s främsta uppdrag ska vara samordning för demokrati och fred.

  Argument:Makten ska ligga så nära medborgarna som möjligt. EU ska inte detaljstyra…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU behöver bedriva en rättvis klimatpolitik som ställer höga krav på att både medlemsstater och företag ska ta ansvar för klimatet. De som bär ansvaret för utsläppen får betala för konsekvenserna.

  Argument:EU behöver bedriva en rättvis klimatpolitik som ställer höga krav på att både…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:EU måste ta ansvar för att de sociala frågorna prioriteras av sina medlemsländer. Ojämlikheten inom EU är stor och syns både inom länder och mellan medlemsländerna. Detta måste förändras.

  Argument:EU måste ta ansvar för att de sociala frågorna prioriteras av sina…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:EU ska inte ha ett samordnat försvar. Jag värnar om alliansfriheten och tror att fredsarbetet stärks av att länder själva får bilda allianser och inte drivs av en militariseringspolitik.

  Argument:EU ska inte ha ett samordnat försvar. Jag värnar om alliansfriheten och tror…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU-utträde är inte en fråga för detta val. I framtiden vill jag se Europeiskt samarbete i en annan konstellation där demokrati, mänskliga rättigheter och klimat är utgångspunkt.

  Argument:EU-utträde är inte en fråga för detta val. I framtiden vill jag se Europeiskt…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns en risk att länder med stor befolkning får ökat inflytande i och med folkomröstningar. EU har idag låg legitimitet vilket väcker frågan hur många som skulle delta i omröstningarna.

  Argument:Det finns en risk att länder med stor befolkning får ökat inflytande i och med…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Yttrandefrihet, fri press och rätten till information är grundpelare i en demokrati och måste värnas och beskyddas.

  Argument:Yttrandefrihet, fri press och rätten till information är grundpelare i en…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är genom gemensamt ansvar och ansvarsutkrävande som utsläppen kan minska. För att ta klimathotet på allvar behöver samtliga medlemsländer vara aktiva och göra rätt för sig.

  Argument:Det är genom gemensamt ansvar och ansvarsutkrävande som utsläppen kan minska…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det ska inte vara enklare och billigare att ta flyget än tåget. I de fall man ändå väljer flyg behövs en flygskatt för att kompensera utsläppen.

  Argument:Det ska inte vara enklare och billigare att ta flyget än tåget. I de fall man…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast är en stor miljöbov och kan endast återvinnas ett begränsat antal gånger. Användandet av engångsplast måste minska och är en del av ländernas ansvar för att främja en god miljöpolitik.

  Argument:Plast är en stor miljöbov och kan endast återvinnas ett begränsat antal gånger…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För att EU ska vara jämlikt mellan länder och mellan invånare inom länderna måste de rikare länderna stötta de fattigare. Det är en av EU:s grundpelare.

  Argument:För att EU ska vara jämlikt mellan länder och mellan invånare inom länderna…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Valutaunionen har skapat och fördjupat ekonomiska problem i många euroländer eftersom EMU påtvingar länderna en ekonomisk politik, ränta och växelkurs som inte passar dem.

  Argument:Valutaunionen har skapat och fördjupat ekonomiska problem i många euroländer…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att straffa länder ekonomiskt för att de gör budgetunderskott leder till att de inte ges möjlighet att utveckla sin ekonomi till det bättre.

  Argument:Att straffa länder ekonomiskt för att de gör budgetunderskott leder till att de…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Hårda krav på varor och tjänster är viktigt för att garantera hög standard och säkerhet.

  Argument:Hårda krav på varor och tjänster är viktigt för att garantera hög standard och…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s samtliga medlemsländer måste ta gemensamt ansvar för att ge människor på flykt trygghet och se till att det är möjligt att söka asyl.

  Argument:EU:s samtliga medlemsländer måste ta gemensamt ansvar för att ge människor på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det ska vara möjligt att ta sig till Sverige och söka asyl. Gränskontrollerna har lett till att gränserna runtom Europa alltmer stängts och även försvårat livet för människor som bor och arbetar här.

  Argument:Det ska vara möjligt att ta sig till Sverige och söka asyl. Gränskontrollerna…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att kunna möta behovet av skydd måste EU:s medlemsländer hjälpas åt att erbjuda asyl till dem som behöver. Nivån av mottagandet behöver vara högre än den är idag.

  Argument:För att kunna möta behovet av skydd måste EU:s medlemsländer hjälpas åt att…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:I nuläget är det i praktiken omöjligt att ta sig till Europa på laglig väg och många tvingas riskera sina liv över Medelhavet för att komma till trygghet. Det ska inte bestraffas att söka skydd.

  Argument:I nuläget är det i praktiken omöjligt att ta sig till Europa på laglig väg och…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Köp av sexuella tjänster, även där de är lagliga, ökar risken för trafficking och övergrepp. Samtyckte kan inte köpas. Köp av sexuella tjänster bör förbjudas inom EU, utan att kriminalisera säljaren.

  Argument:Köp av sexuella tjänster, även där de är lagliga, ökar risken för trafficking…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag vill att upphovsrättsinnehavare och kulturskapare ska få ersättning för sitt arbete men inte på bekostnad av ett fritt och demokratiskt internet.

  Argument:Jag vill att upphovsrättsinnehavare och kulturskapare ska få ersättning för…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Diskriminering på grund av sexuell läggning är ett brott mot de mänskliga rättigheterna och hör inte hemma i demokratiska samhällen.

  Argument:Diskriminering på grund av sexuell läggning är ett brott mot de mänskliga…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU-länder måste ta gemensamt ansvar för att se till att personer som lever och arbetar i medlemsländer har rätt till trygghet utöver det mest akuta.

  Argument:EU-länder måste ta gemensamt ansvar för att se till att personer som lever och…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla kvinnor ska ha rätt till fria och säkra aborter. Förbud mot abort leder till att kvinnor tvingas utföra livshotande ingrepp. Detta är en oerhört viktig jämställdhetsfråga.

  Argument:Alla kvinnor ska ha rätt till fria och säkra aborter. Förbud mot abort leder…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det ska vara möjligt att ta sig till Europa på laglig väg. Gränspoliser leder till stängda gränser och ökar risken för att människor tvingas riskera sina liv för att kunna söka asyl.

  Argument:Det ska vara möjligt att ta sig till Europa på laglig väg. Gränspoliser leder…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag är emot militariseringen av EU och ställer mig kritisk till att inskränka alliansfriheten. Påtvingad militarism motverkar fredsbevarandet EU ska bidra till.

  Argument:Jag är emot militariseringen av EU och ställer mig kritisk till att inskränka…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla som arbetar inom EU ska ha rätt till schyssta villkor och trygga anställningar. Det ska inte vara möjligt att utnyttja arbetskraft från andra länder för att pressa ner löner.

  Argument:Alla som arbetar inom EU ska ha rätt till schyssta villkor och trygga…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det svenska lantbruket är i stor utsträckning beroende av bidrag. Dock vill jag att länder ska kunna ha en egen lantbruktspolitik. Därför bör bidraget riktas mot hållbarhets- och miljösatsningar.

  Argument:Det svenska lantbruket är i stor utsträckning beroende av bidrag. Dock vill jag…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I dagsläget finns inte tillräckligt med kunskap om risker och konsekvenser med medveten växtförädling. Vi vet inte hur ekosystemen kommer reagera på GMO-grödor.

  Argument:I dagsläget finns inte tillräckligt med kunskap om risker och konsekvenser med…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Kvinnor behöver ges tillgång till samhällets samtliga delar för att garantera jämställdhet.

  Argument:Kvinnor behöver ges tillgång till samhällets samtliga delar för att garantera…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I nuläget tar kvinnor inom hela EU ut mycket större del föräldraledighet än män. Det medför problem i både arbetslivet och för pensionen. Dock är det är negativt med för hård detaljstyrning från EU.

  Argument:I nuläget tar kvinnor inom hela EU ut mycket större del föräldraledighet än…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU behöver erbjuda bistånd till utvecklingsländer för att främja de mänskliga rättigheterna och genomföra sitt fredsbevarande uppdrag. Bistånd är i hög grad en demokrati- och solidaritetsfråga.

  Argument:EU behöver erbjuda bistånd till utvecklingsländer för att främja de mänskliga…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jakten på varg behöver begränsas och därför bör EU:s art- och habitatdirektiv respekteras.

  Argument:Jakten på varg behöver begränsas och därför bör EU:s art- och habitatdirektiv…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och franska

Vad har du för yrke?

Människorättsvetare

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Kent, Bob Dylan, Neil Young, Death cab for cutie, Kite

Film

Garden state, Amelie från Montmartre, Léon

Författare/bok

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar - Johannes Anyuru

TV-program

På spåret, The Office, Fråga Lund, Westworld, Billions

Radioprogram/podd

P3 dokumentär, Tombola, No such thing as a fish

Sport

Friidrott, fotboll

Hobby

Läsning, språkstudier, träning

Mat

Sushi, spenatsoppa, pannkaka, pasta carbonara

Dryck

Vatten