V
Fahimeh Nordborg - Fotograf: min dotter Nathalie

Fahimeh Nordborg

Vänsterpartiet (plats 33)
62 år, Trollhättan

Presentera dig själv

Kommer ursprungligen från Iran. Har tre barn. Är skolpolitiker för Vänsterpartiet i Trollhättan och jobbar som matematiklärare på Magnus Åbergs Gymnasiet. Brinner och kämpar för ett jämlikt och hållbart samhälle .

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett solidariskt och jämlikt EU-för alla och inte får några få.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Ett hållbart Eu som följer Parisavtalet och minska på det osunda konsumtionen.

 • Demokrati

  Ett demokratiskt Eu är en union som har plats för alla och hjälper de behövande som flyr krig och elände.

 • Forskning och innovation

  Det är mycket viktigt att Eu satsar på forskning och innovation för ett hållbart Eu.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

15

Politisk bakgrund

Jag började med omsorgsnämnden och sedan blev jag ledamot i utbildningsnämnden. Har varit ordförande i gruppledare för mitt parti mellan 2004-2018. Var kommunalråd mellan 2015-2018. För närvarande är jag vice ordförande i utbildningsnämnden och ordförande i förskoleutskottet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Mindre. Jag tycker att EU är inte demokratiskt då avståndet mellan beslutsfattare och vanligt folk är väldigt långt

  Argument:Mindre. Jag tycker att EU är inte demokratiskt då avståndet mellan…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:På sikt

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Iran

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Inget

Vad har du för yrke?

Matematiklärare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Lyssnar gärna på svenska ballader och även persisk musik

Film

Utvandrarna

Författare/bok

August Strindberg

TV-program

Korrespondenterna

Radioprogram/podd

Ring P1

Sport

Fotboll

Hobby

Trädgårdsarbete

Mat

Persisk mat

Dryck

Baylis