S
Evin Incir - Fotograf: Viktor Wrange

Evin Incir

Socialdemokraterna (plats 5)
39 år, Uppsala

Presentera dig själv

Socialdemokrat, feminist och världsmedborgare. Idag biträdande internationell sekreterare för Socialdemokraterna och kandidat nr 5 på listan till Europaparlamentet.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett folkets Europa som står upp för demokrati, mänskliga rättigheter, social rättvisa och en framtid att se fram emot.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Högerextrema krafter växer sig allt starkare och nedmonterar demokratin i länder inom EU. Demokratin och våra mänskliga rättigheter måste försvaras.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Klyftorna mellan människor växer idag. Jag vill se ett folkets EU som står upp för varje individ så att hen har möjlighet att förverkliga sina drömmar

 • Miljö och klimat

  En klassmedveten miljö och klimatpolitik. Utan lösningar på dessa problem spelar det ingen roll vilken politik vi har på de andra områdena.

Politisk bakgrund

Mitt engagemang började tidigt i ungdomsförbundet. Jag har varit generalsekreterare för världens unga socialdemokrater och är idag bitr. internationell sekreterare. Jag har ett brett kontaktnät både inom de egna europeiska & globala organisationerna, men också med andra partier och organisationer.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Feministiskt Initiativ

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EUs inflytande är en fråga länderna har att ta ställning till, inte Europaparlamentet. Det viktiga för mig, om jag får äran att bli invald i EP, är att påverka politiken som redan idag påverkar oss.

  Argument:EUs inflytande är en fråga länderna har att ta ställning till, inte…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimat och miljöfrågorna är ödesfrågor om vi vill ha en planet att leva på. Därför måste alla länder gemensamt sätta ambitiösare mål och ta större ansvar än vad man gör idag.

  Argument:Klimat och miljöfrågorna är ödesfrågor om vi vill ha en planet att leva på…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:EU har redan idag en ekonomisk och social agenda i i EU-fördraget. Som parlamentariker är det vår skyldighet att politiskt påverka det som redan påverkar oss, annars vore det oansvarigt.

  Argument:EU har redan idag en ekonomisk och social agenda i i EU-fördraget. Som…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:Den militära alliansfriheten har inneburit både stabilitet och kontinuitet. Dock behöver vi självklart fortsätta samarbeta kring försvars och säkerhetspolitiken.

  Argument:Den militära alliansfriheten har inneburit både stabilitet och kontinuitet…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har varit och är en garant för fred och säkerhet i regionen. Detta är något som vi aldrig få ta förgivet, men EU måste självklart bli än bättre och ta tag i dagens utmaningar med växande klyftor.

  Argument:EU har varit och är en garant för fred och säkerhet i regionen. Detta är något…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Folkomröstningar måste vara en nationell fråga.

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Åsidosätter och kränker länder EUs grundläggande värden så ska de inte heller kunna dra nytta av möjligheterna unionen erbjuder.

  Argument:Åsidosätter och kränker länder EUs grundläggande värden så ska de inte heller…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten till ekonomiskt stöd måste förutsätta skyldigheten att ta gemensamt ansvar för utmaningarna unionen står inför.

  Argument:Rätten till ekonomiskt stöd måste förutsätta skyldigheten att ta gemensamt…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi behöver ställa om våra liv till mer miljö och klimatsmarta.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Stödet måste anpassas efter dagens utmaningar. Det är därför inte rimligt att så stort stöd idag går till jordbruksstöd och strukturfonder.

  Argument:Stödet måste anpassas efter dagens utmaningar. Det är därför inte rimligt att…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:2003 sa svenska folket nej till euron och än idag finns det inget som tyder på att stödet har ändrats.

  Argument:2003 sa svenska folket nej till euron och än idag finns det inget som tyder på…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att EU tar hänsyn till de nationella

  förutsättningarna och det som medlemsländerna har förhandlat fram vid EU-inträdet.

  Argument:Det är viktigt att EU tar hänsyn till de nationella

  förutsättningarna och det…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten till ekonomiskt stöd måste förutsätta skyldigheten att ta gemensamt ansvar för människor på flykt.

  Argument:Rätten till ekonomiskt stöd måste förutsätta skyldigheten att ta gemensamt…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att alla tar gemensamt ansvar för att alla asylsökande ska få en värdig mottagning, process och integrering in i samhället.

  Argument:Det är viktigt att alla tar gemensamt ansvar för att alla asylsökande ska få en…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla ska ha rätt till att få sin sak prövad i det land de befinner sig i.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Upphovsrättsinnehavare så som t.ex kulturarbetare, musiker etc måste få en skälig ersättning för sitt verk. Dock måste allt ske på ett sätt som inte har för stor inverkan på dagens fria internet

  Argument:Upphovsrättsinnehavare så som t.ex kulturarbetare, musiker etc måste få en…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vem man vill gifta sig och spendera sitt liv med är en mänsklig rättighet och måste vara upp till varje individ att bestämma.

  Argument:Vem man vill gifta sig och spendera sitt liv med är en mänsklig rättighet och…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska bekosta för andra länders medborgare, men EU måste aktivt jobba med att varje land måste erbjuda sina medborgare en social trygghet.

  Argument:Det är inte rimligt att svenska skattebetalare ska bekosta för andra länders…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje kvinna ska ha rätt till sin egen kropp oavsett vart i EU man befinner sig.

  Argument:Varje kvinna ska ha rätt till sin egen kropp oavsett vart i EU man befinner…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svenska kollektivavtal i Sverige innebär både schyssta villkor för alla som jobbar i Sverige och förhindrar lönedumpning.

  Argument:Svenska kollektivavtal i Sverige innebär både schyssta villkor för alla som…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Varje enskilda tillstånd måste noga prövas och kontrolleras.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det bör vara en nationell fråga.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Turkiet

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Biträdande internationell sekreterare

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Lisa Nilsson, Björn Afzelius och Rihanna

Film

Boktjuven

Författare/bok

Häxan från Portobello av Paulo Coelho

TV-program

Har ej TV.

Radioprogram/podd

Tendens

Sport

Bordtennis

Hobby

Gå på bio.

Mat

Mat från mellanöstern

Dryck

Vatten