KD
Eva Wallin

Eva Wallin

Kristdemokraterna (plats 25)
54 år, Öckerö

Presentera dig själv

Är en engagerad EU-vän som vill att vårt gemensamma EU-samarbete ska utvecklas på ett sätt som både våra medborgare och omvärlden känner förtroende för. Då ska vi arbeta med det som vi bäst hanterar tillsammans. Civiliserad demokrati och rättsskipning. Miljö- och klimatfrågor, brottsbekämpning m m.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Då kommer EU ha kommit en bit på vägen med att genomföra vår handlingsplan för att minska CO2-utsläpp och miljögifter, liksom minskad nedskräpning i haven. Vi har bättre system på plats för att hindra brottslighet såsom människohandel.

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:För att EU långsiktigt ska vara ett väl respekterat och uppskattat samarbete bland medborgarna så måste samarbetet hållas på en rimligt avvägd nivå, nationella frågor förblir nationella.

  Argument:För att EU långsiktigt ska vara ett väl respekterat och uppskattat samarbete…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Rätt typ och rimliga miljökrav i kombination med andra samhällsaspekter. Viktigt att mer välfungerade delar av världen som EU tar sitt ansvar och utvecklar modeller och arbetssätt som kan sprida sig.

  Argument:Rätt typ och rimliga miljökrav i kombination med andra samhällsaspekter…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Länderna har så pass olika kulturer och sätt att sköta sina länders sociala frågor och system. Stor spretighet ger svårighet att skapa övergripande system, styr- o kontrollapparaten skulle bli enorm.

  Argument:Länderna har så pass olika kulturer och sätt att sköta sina länders sociala…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:Inte ett EU-försvar men en rimlig samverkan med NATO, flera EU-länder är ju redan medlemmar där. Samverkan kring forskning inomförsvarsmateriel.

  Argument:Inte ett EU-försvar men en rimlig samverkan med NATO, flera EU-länder är ju…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU startades och ska förbli ett freds- och demokratiprojekt. Vi ska arbeta kring det vi gör bättre tillsammans, det som är nationsöverskridande. Ett starkt samarbete inom det som är adekvat.

  Argument:EU startades och ska förbli ett freds- och demokratiprojekt. Vi ska arbeta…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, inte så stora folkomröstningar. Enskilda länder kan anvämda det när de ser att det finns behov att rösta om enskilda sakfrågor.

  Argument:Nej, inte så stora folkomröstningar. Enskilda länder kan anvämda det när de ser…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap, alla medlemsländer har ställt sig bakom demokratiska värden som press- och yttrandefrihet och rättsstatens principer.

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap, alla medlemsländer har ställt sig bakom…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi stär till fullo bakom de regler som råder idag, att den som inte håller bindande överenskommelser straffas med böter.

  Argument:Vi stär till fullo bakom de regler som råder idag, att den som inte håller…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Beskatta utsläpp istället för flygbiljetter. Det globala regelverk som finns för flyg vill vi ändra för att möjliggöra beskattning av flygbränsle. Viktigt med forskning på fossilfria flygbränslen.

  Argument:Beskatta utsläpp istället för flygbiljetter. Det globala regelverk som finns…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vissa engångsartiklar har förbjudits, t ex sugrör. Vilka åtgärder som prioriteras måste föregås av konsekvensanalyser, även uppföljnde studier för att se uppnådda effekterna.

  Argument:Vissa engångsartiklar har förbjudits, t ex sugrör. Vilka åtgärder som…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Lagen bör stiftas i de enskilda länderna. Om det blev en gemensam EU-kompromiss skulle även vi tvingas tillämpa denna som alltså skulle bli mindre kraftfull än den lag vi har idag.

  Argument:Lagen bör stiftas i de enskilda länderna. Om det blev en gemensam EU-kompromiss…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Äktenskapslagstiftningen ska förbli nationell.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det kan finnas tillfällen när det är motiverat.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Schyssta villkor ska gälla på alla svenska arbetsplatser. Facken har dock inte rätt att kräva specifika kollektivavtal.

  Argument:Schyssta villkor ska gälla på alla svenska arbetsplatser. Facken har dock inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget måste på sikt minska.

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Försiktighetsprincipen ska råda, möjligtvis ska vissa grödor granskade av expertis och sakkunnig myndighet kunna tillåtas.

  Argument:Försiktighetsprincipen ska råda, möjligtvis ska vissa grödor granskade av…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Visst vill jag se ökad jämställdhet men ser inte att detta är rätt väg att gå.

  Argument:Visst vill jag se ökad jämställdhet men ser inte att detta är rätt väg att gå…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Visst vill jag se mer jämställt uttag av föräldraledighet men ser att frågan om familjepolitik hör hemma på nationell nivå.

  Argument:Visst vill jag se mer jämställt uttag av föräldraledighet men ser att frågan om…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Dessa frågor vill vi hantra nationellt

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och tyska

Vad har du för yrke?

Civilingenjör inom samhällsbyggnad och infrastruktur

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Hobby

Friluftsliv