S
Eva-Lena Jansson - Fotograf: Socialdemokraterna

Eva-Lena Jansson

Socialdemokraterna (plats 13)
57 år, Örebro

Presentera dig själv

Jag är 55 år, fd riksdagsledamot.. På grund av artros och Parkinsons sjukdom har jag slutat på PostNord och just nu läser jag på Komvux. Mellan 2015-2018 ingick jag i riksdagens delegation i Europarådet och har arbetat med demokrati, mänskliga rättigheter & rättsstatens principer.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är ett jämställt och jämlikt EU som sätter människa och klimat före marknaden. Det behövs ett EU där demokratiska partier, som står upp för alla människors lika värde och lika rätt är i majoritet; såväl i EU-parlamentet som i de olika medlemsstaterna.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Annat område

  Säker tillgång till medicin - en trygghet i vardagen. Det behövs EU-samarbete för att förebygga och hjälpa till vid kris/brist på medicin.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Schyssta villkor ska gälla inom hela EU. Kvinnors rättigheter och situation på arbetsmarknaden måste stärkas.

 • Demokrati

  EU:s samtliga medlemsstater ska leva upp till rättsstatens principer, demokrati och grundläggande rättigheter för medborgarna.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Inre marknaden och konsumentskydd

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

23

Politisk bakgrund

Jag var 31 år när jag blev politiskt aktiv 1994 i Socialdemokraterna efter att ha varit fackligt aktiv i många år. Den borgerliga regeringen, 91-94, privatiseringsiver och arbetarfientlig politik var det som fick mig att inse att det räckte inte med att vara fackligt aktiv.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alla S-Kvinnor som under åren kämpat för kvinnors rättigheter och ett jämställt samhälle.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

EU-medlemskapet. Jag röstade nej vid folkomröstningen, men såg ganska snart att frågor om miljö och klimat, brottsbekämpning och trafficking är frågor som vi löser bättre tillsammans .

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Beskattningsrätten ska inte flyttas till EU. Däremot kan man komma överens om gemensamma mål och åtaganden på hemmaplan.

  Argument:Beskattningsrätten ska inte flyttas till EU. Däremot kan man komma överens om…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Regionalpolitiska satsningar är ett viktigt sätt att lyfta regioner där arbetslösheten är hög, bidra till satsningar som annars skulle utebli.

  Argument:Regionalpolitiska satsningar är ett viktigt sätt att lyfta regioner där…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns ingen som helst anledning att idag gå över till euro och därmed lämna över penningpolitiken från Riksbanken till ECB.

  Argument:Det finns ingen som helst anledning att idag gå över till euro och därmed lämna…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Risken är uppenbar att det får förödande ekonomiska konsekvenser för medborgarna. Dessutom minskar ju inte statsskulderna bara för att ett land får böter..

  Argument:Risken är uppenbar att det får förödande ekonomiska konsekvenser för…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Idag har Sverige ett försäljningsmonopol på alkohol. Om det nationella undantaget skulle hävas så skulle det innebära att vilken handlare som helst skulle få kränga alkohol, något jag är bestämt emot.

  Argument:Idag har Sverige ett försäljningsmonopol på alkohol. Om det nationella…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det handlar om solidaritet och gemensamt ansvarstagande.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det handlar om solidaritet och gemensamt ansvarstagande.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det ingår i mänskliga rättigheter att man har rätt att lämna sitt land och söka asyl.

  Argument:Det ingår i mänskliga rättigheter att man har rätt att lämna sitt land och söka…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag tycker den svenska sexköpslagen är bra och vill att flera länder ska ta efter. Men om EU får beslutanderätt i frågan kan det också innebära att vi tvingas ta bort vår lag.

  Argument:Jag tycker den svenska sexköpslagen är bra och vill att flera länder ska ta…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag är mycket skeptiskt till att införa ett filter, kan ev bryta mot yttrandefrihet Däremot är jag positiv till att nätjättarna tvingas skriva avtal om ersättning till upphovsrättsinnehavarna.

  Argument:Jag är mycket skeptiskt till att införa ett filter, kan ev bryta mot…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s medlemsstater är skyldiga att följa EUs stadga om mänskliga rättigheter.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om man som bor och jobbar i ett annat EU-land ska man också omfattas av samma rättigheter.

  Argument:Om man som bor och jobbar i ett annat EU-land ska man också omfattas av samma…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten till abort är en nationell fråga men EU kan bidra till att säkerställa att FNs kvinnokonvention efterlevs så att kvinnors rätt att bestämma över sin kropp stärks.

  Argument:Rätten till abort är en nationell fråga men EU kan bidra till att säkerställa…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Gränspoliser ska inte avgöra asylärenden.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är i första hand FNs ansvar och uppgift att göra insatser med fredsbevarande insatser. EU ska kunna vara ett komplement till detta.

  Argument:Det är i första hand FNs ansvar och uppgift att göra insatser med…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Lönedumpning och arbete med usla villkor ska inte tillåtas.

  Argument:Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad. Lönedumpning och…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Fd brevbärare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Pink, First Aid Kit, Abba

Film

Svart katt vit katt, V för Vendetta, Avatar

Författare/bok

Boktjuven av M Zusak Morgon i Jenin av S Abulhawa, Den som vandrar om natten av M Fredriksson

TV-program

Antikrundan

Radioprogram/podd

Söndagsintervjuen

Sport

Fotboll

Hobby

Vara ute i skogen. Träna boxning. Spela bridge.

Mat

Värmlandskorv med potatismos, raggmunk med fläsk, pizza.

Dryck

Kaffe, vatten, vin.