L
Eva Edwardsson - Fotograf: Dan Pettersson DP Bild

Eva Edwardsson

Liberalerna (plats 25)
56 år, Uppsala

Presentera dig själv

Jag är en engagerad person och ordförande i Uppsala kommunfullmäktige. Jag är jurist och pendlar till Stockholm. Jag är mamma till en vuxen dotter och gift med en västmanlänning. Jag har utländsk bakgrund genom min tyska mamma (och skånska pappa). Jag bor i Uppsala men är född i Södertälje.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

År 2029 är Uppsala Europeisk kulturhuvudstad. Med snabba tåg strömmar turister till vallonbruken i Uppland. Många kommer från EU-länderna Montenegro och Albanien, vars medborgare nu har fått en bättre och mer hållbar levnadsstandard. Britterna, som nyligen gått med i EU igen, välkomnas lite extra!

Mina viktigaste politiska frågor

 • Migration och flyktingar

  EU måste klara av att upprätthålla sin gräns mot tredje länder, annars kan inte Schengensamarbetet upprätthållas. Asylsökande måste fördelas jämnare.

 • Miljö och klimat

  Bygg ut järnvägen, så att många fler tar tåget inom EU vid resor kortare än 1500 mil.

 • EU:s framtid

  Att medborgarna inom EU ser värdet i att arbeta tillsammans, europeiska grannländer emellan.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Inre marknaden och konsumentskydd

Politisk bakgrund

Jag har just påbörjat min femte mandatperiod i Uppsala kommunfullmäktige, nu som ordförande. Jag har alltid varit politiskt intresserad, men värjt mig lite för partipolitiken. Men i samband att jag ville åstadkomma förändring inom barnomsorgen, så valde jag parti. Då blev det Liberalerna.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Angela Merkel är en stor förebild, trots skillnader i åsikter. Hon har väldigt mycket integritet.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Socialdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har tyckt att Sverige inte skulle gå med i NATO förut. I takt med att Ryssland lägger under sig territorier som de tycker är deras, tycker jag inte att Sverige ska vara neutralt, utan välja NATO.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Det är viktigt med balans mellan ländernas självbestämmande och EU-samarbetet. EU:s bas är en gemensam marknad, en tullunion och en valutaunion och en stark betoning av fri rörlighet. Det räcker så.

  Argument:Det är viktigt med balans mellan ländernas självbestämmande och EU-samarbetet…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:I klimatfrågan kan inte nog understrykas hur viktigt EU-samarbetet är. Samordning och samebete ger bäst effekt för klimatet och det brådskar.

  Argument:I klimatfrågan kan inte nog understrykas hur viktigt EU-samarbetet är…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Vilka sociala reformer ett land vill finansiera med egna medel bör beslutas, som nu, på nationell nivå. Sedan kan EU besluta om miniminivåer.

  Argument:Vilka sociala reformer ett land vill finansiera med egna medel bör beslutas,…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag

  Argument:Nato får vara huvudspåret i fråga om försvarssamarbetet.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Verkligen inte. Sverige är ett land som är beroende av att exportera till våra grannländer, vilka de allra flesta är med i EU-samarbetet. Dessutom är det bra att alla medborgare får röra sig fritt.

  Argument:Verkligen inte. Sverige är ett land som är beroende av att exportera till våra…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Folkomröstningar fungerar dåligt redan på den nationella nivån. Det är sällan verkligt viktiga frågor kan besvaras med ja eller nej, som ju behövs i en folkomröstning.

  Argument:Nej. Folkomröstningar fungerar dåligt redan på den nationella nivån. Det är…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är angeläget att medierna i EU:s medlemsländer får vara fria. Men det är inte så lätt att formulera regler om detta som håller i en process inför domstol.

  Argument:Det är angeläget att medierna i EU:s medlemsländer får vara fria. Men det är…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Inom EU kommer man ju överens om gemensamma regler. Då kan ju länder inte tillåtas frångå dessa överenskommelser utan att det händer något. Så det är ett bra förslag.

  Argument:Inom EU kommer man ju överens om gemensamma regler. Då kan ju länder inte…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. Lika bra att detta införs på EU-nivå, så det blir lika i alla medlemsländer.

  Argument:Ja. Lika bra att detta införs på EU-nivå, så det blir lika i alla…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det här är också en viktig klimatfråga. Vi får använda material som kan återvinnas eller återbrukas istället till engångsartiklar. Men det är klart, man måste ta hänsyn till t.ex. sjukvårdens krav.

  Argument:Det här är också en viktig klimatfråga. Vi får använda material som kan…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Mindre rika EU-länder kan fortfarande behöva bra stöd till sin infrastruktur. Därigenom kan deras tillväxt bli bättre på sikt.

  Argument:Mindre rika EU-länder kan fortfarande behöva bra stöd till sin infrastruktur…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag är absolut för. Sverige tappar i inflytande inom EU genom att inte vara med i euro-samarbetet,

  Argument:Jag är absolut för. Sverige tappar i inflytande inom EU genom att inte vara med…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Inom EU kommer man ju överens om gemensamma regler. Då kan ju länder inte tillåtas frångå dessa överenskommelser utan att det händer något. Så det är ett bra förslag, precis som med klimatfrågorna.

  Argument:Inom EU kommer man ju överens om gemensamma regler. Då kan ju länder inte…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vill vi ta bort Sveriges undantag för fetthalten i standardmjölk på 3 %? Vill vi att det ska bli förbjudet att sälja snus? Svar: nej. Rättspraxis kring nationella undantag fungerar bra som det är.

  Argument:Vill vi ta bort Sveriges undantag för fetthalten i standardmjölk på 3 %? Vill…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Här måste alla länder ställa upp och ta sitt ansvar, när flyktingar flyr till EU.

  Argument:Här måste alla länder ställa upp och ta sitt ansvar, när flyktingar flyr till…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige kan inte ta bort gränskontrollerna innan det finns effektiva sätt att få utländska medborgare utan uppehållsrätt eller uppehållstillstånd i Sverige att lämna landet frivilligt eller med tvång.

  Argument:Sverige kan inte ta bort gränskontrollerna innan det finns effektiva sätt att…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, detta är rimligt. Att Sverige tar emot flest i förhållande till sin folkmängd decennium efter decennium är däremot inte rimligt. Sverige, Tyskland, Grekland och Italien måste få avlastning.

  Argument:Ja, detta är rimligt. Att Sverige tar emot flest i förhållande till sin…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument: Ett mycket dåligt förslag.Det är en grundläggande rättighet att ta sig till ett annat land och där söka (men inte nödvändigtvis beviljas ) asyl.

  Argument: Ett mycket dåligt förslag.Det är en grundläggande rättighet att ta sig till…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det tycker jag är ett bra förslag. Ett förbud kan påverka sexköparnas egen syn. Vi tillåter inte slaveri, och då kan vi också förbjuda köp av sexuella tjänster. Sex fungerar bäst utan betalning.

  Argument:Det tycker jag är ett bra förslag. Ett förbud kan påverka sexköparnas egen syn…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Absolut. De flesta länder är redan på väg i denna riktning,

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Den behöver inte begränsas mer på EU-nivå, för där är reglerna redan strikta. Man har inte rätt till ekonomiskt understöd från andra länder. Det är svensk lagstiftning som behöver ändras.

  Argument:Den behöver inte begränsas mer på EU-nivå, för där är reglerna redan strikta…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Helt nödvändigt för att kvinnor ska kunna bestämma över sitt eget liv. En 18-veckors gräns för kvinnans eget beslut bör finnas i alla länder.

  Argument:Helt nödvändigt för att kvinnor ska kunna bestämma över sitt eget liv. En…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, det vore bra att se de yttre gränserna som en fråga för hela EU, inte bara enskilda länder.

  Argument:Ja, det vore bra att se de yttre gränserna som en fråga för hela EU, inte bara…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag tror NATO är bättre på detta.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Precis som idag när utstationerade arbetstagare arbetar längre tid än tre månader så ska de arbeta på samma villkor som svenska arbetstagare. Svenska regler ska då gälla.

  Argument:Precis som idag när utstationerade arbetstagare arbetar längre tid än tre…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Tillgång till livsmedel är en säkerhetsfråga. Jordbrukspolitiken kan behöva omregleras, men att stödet kan minska så mycket tror jag inte. Det är ju alla länders samlade jordbruksstöd.

  Argument:Tillgång till livsmedel är en säkerhetsfråga. Jordbrukspolitiken kan behöva…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, om de är säkra och det verkar de vara,

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Det ska börsbolagen få bestämma själva.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det finns redan och det fungerar bra.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag tror inte det behövs mer resurser. Lika mycket pengar som idag tycker jag vore bra.

  Argument:Jag tror inte det behövs mer resurser. Lika mycket pengar som idag tycker jag…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej. Det här en fråga om gemensamma miljö- och narutvårdsregler, så vi får stå ut med att EU har synpunkter.

  Argument:Nej. Det här en fråga om gemensamma miljö- och narutvårdsregler, så vi får stå…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Mina föräldrars umgängesspråk är tyska, så det språket har alltid funnits med. Men med tiden har det blivit lättare med engelska. Jag har läst franska ett år på gymnasiet.

Vad har du för yrke?

Jag är jurist. Jag är domare i Stockholm och även docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från forskarutbildning

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Måste jag välja, blir det Beatles. Men jag lyssnar mycket på klassisk musik såväl som pop.

Film

Thelma och Louise. Angelägen, långt innan #metoo. Och Brad Pitts första större filmroll.

Författare/bok

Jag har nog ingen favorit. Men Vilhelm Moberg, Leo Tolstoj, Siri Hustvedt, Tora Dahl, Kerstin Ekman

TV-program

Älskar sjunka ned i soffan och titta på På spåret. Även Allt för Sverige! Och så Bolibompa förstås!

Radioprogram/podd

Dagens eko

Sport

Att titta på, så är det nog fotboll. Utöva själv så är simning bäst.

Hobby

Släktforskning - jätteroligt! Jag gick en studiecirkel i släktforskning för att lära mig grunderna.

Mat

Pannkakor är löjligt gott,

Dryck

Champagne, kyld, inköpt för egna pengar, att avnjutas när något ska firas.