KD
Eva B Arnesson - Fotograf: Lennart Molin

Eva B Arnesson

Kristdemokraterna (plats 41)
42 år, Ulricehamn

Presentera dig själv

En 40-årig norrländska nu boendes i Sjuhärad. Är en stolt 6-barnsmamma , Hemmaförälder och Kristdemokrat. Min politiska drivkraft finns i en strävan att i alla fall försöka få till förändring och kunna påverka för ett annat sorts samhälle.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill att EU ska vara en gemensam garant för ett fortsatt fredligt Europa. EU ska om 10 år ha blivit LAGOM och enbart fokuserar på frågor som kräver gemensamma lösningar och håller sig borta från sådant som sköts bättre på nationell nivå.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jämställdhet

  EU ska inte styra över eller kräva kvotering av vare sig föräldraförsäkringen, bolagsstyrelser eller annat.

 • Migration och flyktingar

  EU behöver komma fram till en gemensam hållning på de problem som finns idag, alla länder bör bidra för att hitta lösningar.

 • Ekonomi, budget och skatter

  Nej till chockhöjning av EU-avgiften och införande av EU-skatter. EU ska inte ha beskattningsrätt.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Politisk bakgrund

Började som kommunpolitiker 2010. Framförallt inom skolfrågor och jämställdhet. Men sen även mer övergripande kommunpolitik i fullmäktige och kommunstyrelse.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher och Ronald Reagan.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:KD tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Men vill samtidigt fördjupa samarbetet inom exempelvis den inre marknaden.

  Argument:KD tycker EU bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:KD står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I Sverige har vi redan enats om motsvarande mål för svensk del till 2045.

  Argument:KD står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Just nu pågår ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning. Det tycker vi är dåligt. Det sköts bättre på nationell nivå.

  Argument:Just nu pågår ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel, men säger nej till ett gemensamt EU-försvar.

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder konkurrera med omvärlden.

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare till. Däremot kan ju enskilda länder välja folkomröstningar om sakfrågor, exempelvis om euron.

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är rimligt att den som bryter mot EU:s grundläggande värden (som exempelvis rättsstatens principer eller mediernas oberoende) också möts av konsekvenser inom ramen för EU:s system.

  Argument:Det är rimligt att den som bryter mot EU:s grundläggande värden (som exempelvis…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan idag, något vi stödjer.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel för flyg, men inte skatt på flygresor.

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer utbyggnad av EU:s…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nyligen fattades beslut om ett antal förbud, bland annat plastsugrör. Det stödde Kristdemokraterna. Vi ser gärna att man går vidare med fler åtgärder för att få bort nedskräpningen med plast.

  Argument:Nyligen fattades beslut om ett antal förbud, bland annat plastsugrör. Det…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Kristdemokraterna vill minska ned på regionalfonderna på totalen, men ge dem ett tydligare fokus på just stöd till de allra fattigaste regioner

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Kristdemokraterna vill…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma valutan inte har uppfyllts. KD:s mening är därför att Sverige för lång tid ska behålla kronan och en självständig penningpoliti

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländerna förbinder sig att efterleva grundläggande ekonomisk stabilitet, är mycket viktig.

  Argument:EU:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländerna förbinder sig att…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte göra sin del av helheten kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av unionen för givet.

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de inre gränskontrollerna, men de är ett symtom på problemet med att de yttre gränserna inte fungerar.

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan, men det är en viktig del för mer av gemensamt ansvar.

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att försöka hitta lösningar för att stoppa döden på Medelhavet. EU bör göra mer för att sluta avtal med länder runt medelhavet samt för att stärka kustbevakning och gränskontroll.

  Argument:Det är viktigt att försöka hitta lösningar för att stoppa döden på Medelhavet…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla länder borde ta efter Sverige med förbud av köp av sexuell tjänst. Däremot tror vi inte att sexköpslagstiftning lämnar sig för överstatligt kompromissande.

  Argument:Alla länder borde ta efter Sverige med förbud av köp av sexuell tjänst. Däremot…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna anser att äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:KD står bakom svensk abortlagstiftning. Synen på abort skiljer sig dock mellan olika EU-länder och EU bör respektera demokratiska beslut fattade i medlemsländerna.

  Argument:KD står bakom svensk abortlagstiftning. Synen på abort skiljer sig dock mellan…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna. Därför stödjer KD förslaget om att EU-gemensam gränspolis bör kunna komplettera nationella myndigheter vid behov.

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Vi ser gärna fler insatser av motsvarande slag vid behov.

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha bra villkor. Men facken har ingen rätt att kräva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar i Sverige. Att på EU nivå ge facken en sådan rättighet är inte aktuell.

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha bra villkor. Men facken har ingen rätt att…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad grad av konkurrensneutralitet. Det vill säga att förutsättningarna för att bedriva jordbruk blir mer lika i hela EU.

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också vissa risker. KD vill tillämpa försiktighetsprincipen och bara tillåta enskilda grödor.

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken ska bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir dessutom ofta en fråga om annat. Ingen tvångskvotering från Bryssel. Är upp till varje land.

  Argument:Familjepolitiken ska bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir dessutom…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:1 % av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Att så få medlemsländer i sina egna budgetar uppnår det EU-gemensamma målet om 0,7 % av BNI till bistånd är vi däremot bekymrade över.

  Argument:1 % av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Att så få…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Absolut! Viltvården sköter vi bra själva.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Hemmaförälder och Ordförande/Gruppledare för KD-Ulricehamn.

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

The Killers, David Bowie, Nazareth

Film

G.I. Jane

Författare/bok

12 Livsregler - ett motgift mot kaos av Jordan B Peterson

TV-program

Nyheterna

Radioprogram/podd

Stannahemma-podden.

Sport

Ishockey

Hobby

Politik, läsa böcker, träna,

Mat

Kött i alla former

Dryck

Vatten, vin och cola