C
Erik Evestam - Fotograf: privat

Erik Evestam

Centerpartiet (plats 28)
48 år, Värmlands nysäter

Presentera dig själv

Jag bor utanför Säffle i sydvästra Värmland och engagerade mig i centerpartiet

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att EU har lyckats skapa ett ännu tryggare Europa där internationell brottslighet och terrorism bekämpats. Vi har också ett EU som är bättre på att samarbeta med varandra, och där högerpopulismens inflytande har minskat

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  EU behöver tillsammans ha en stark röst för klimatet och genomföra åtgärder tillsammans.

 • Brott och straff

  Samarbetet i EU är viktigt för att bekämpa den internationella brottsligheten och terrorismen.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Thorbjörn Fälldin.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

1994 röstade jag nej i folkomröstningen om medlemskapet. Idag tycker jag att medlemskapet är till nytta för Sverige.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Frågor som EU inte ska lägga sig i - alternativ påverka i mindre omfattning - är exv naturvårdspolitik (inkl skog), jaktpolitik och vattenfrågor. De sköts bättre på nationell nivå.

  Argument:Frågor som EU inte ska lägga sig i - alternativ påverka i mindre omfattning -…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Många av EUs länder har en bra teknisk utveckling och har därför möjlighet att gå före och visa vägen för andra länder i världen.

  Argument:Många av EUs länder har en bra teknisk utveckling och har därför möjlighet att…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Skillnaderna mellan länderna är för stora för att gemensamma sociala reformer ska bli lämpliga.

  Argument:Skillnaderna mellan länderna är för stora för att gemensamma sociala reformer…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Bara att titta på Brexit. Och då skulle ett utträde bli ännu sämre för Sverige eftersom vi är så tungt exportberoende.

  Argument:Bara att titta på Brexit. Och då skulle ett utträde bli ännu sämre för Sverige…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri media är en del i yttrandefriheten och sådana kränkningar anser jag strider mot de grunder som EU står för.

  Argument:Fri media är en del i yttrandefriheten och sådana kränkningar anser jag strider…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I grunden bra, men samtidigt måste det finnas en respekt för att förutsättningarna varierar mellan länder och att omställningen därmed tar olika lång tid.

  Argument:I grunden bra, men samtidigt måste det finnas en respekt för att…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En gemensam flygskatt skulle minska risken för att konkurrensen snedvrids. Samtidigt bör det tas hänsyn till områden där få alternativ finns. I vårt fall norra Sverige.

  Argument:En gemensam flygskatt skulle minska risken för att konkurrensen snedvrids…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Denna utjämning är viktig för att hålla samman EU. Men då måste också länderna ställa upp på våra gemensamma värden. De ska inte få plocka russinen ur EU-kakan

  Argument:Denna utjämning är viktig för att hålla samman EU. Men då måste också länderna…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Euron är fortsatt ett riskprojekt som avslöjat sina svårigheter. Det ger också populistiska regeringar en ursäkt för att inte genomföra nödvändiga ekonomiska åtgärder i sin egen ekonomi.

  Argument:Euron är fortsatt ett riskprojekt som avslöjat sina svårigheter. Det ger också…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Detta skulle göra det möjligt för populistiska politiker att skylla på EU när man inte har förmågan att ta nödvändiga beslut i det egna landet.

  Argument:Detta skulle göra det möjligt för populistiska politiker att skylla på EU när…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Flyktingfrågan är gränsöverskridande och här ska det finnas ett gemensamt ansvar inom unionen. Och är man med i EU så måste man både njuta av frukterna - och ta ansvar för det mindre angenäma.

  Argument:Flyktingfrågan är gränsöverskridande och här ska det finnas ett gemensamt…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Så länge andra länder är restriktiva så tvingas vi också att vara det. Annars riskerar vi få samma situation igen.

  Argument:Så länge andra länder är restriktiva så tvingas vi också att vara det. Annars…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag anser att detta fortsatt ska vara en nationell fråga.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ansvaret ligger hos medborgarens hemland, men samtidigt kan vi inte låta folk frysa ihjäl eller neka till akut vård som inte kan vänta.

  Argument:Ansvaret ligger hos medborgarens hemland, men samtidigt kan vi inte låta folk…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag anser att detta fortsatt ska vara en nationell fråga.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är egentligen ett stöd till konsumenternas låga matpriser - samt för att säkra att det finns livsmedelsproduktion i hela EU. Livsmedelsförsörjning är därför viktig - inte minst för Sverige.

  Argument:Detta är egentligen ett stöd till konsumenternas låga matpriser - samt för att…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Inte en EU-fråga!

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Inte en EU-fråga!

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svensk vargjakt är inte en EU-fråga!

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Verksamhetsutvecklare för de gröna näringarna på landsbygden.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande