C
Erik Ciardi

Erik Ciardi

Centerpartiet (plats 14)
47 år, Kalmar

Presentera dig själv

Jag är 45 år och bor i Kalmar, men är uppvuxen i en liten by längs den småländska Östersjökusten. Jag studerade på universitetet i Lund och även två terminer i St Petersburg. Min far är från Italien och jag åker gärna dit för att träffa släkten. Är sambo och har två utflugna bonusdöttrar.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år är EU fortfarande en union för samarbete som tryggar vår framtid och välfärd. EU har dessutom visat vägen i flera frågor där åtgärder för att minska klimatpåverkan är en av de viktigaste. EU har visat att demokrati är grundläggande för att ett samhälle ska fungera och utvecklas med tiden.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Internationell handel

  EU:s inre marknad är viktig för vår välfärd och samhällsutveckling. Företag gör affärer och genom handel utvecklas också nya produkter och tjänster.

 • Miljö och klimat

  Utsläpp ser inga gränser och det är genom gemensamma satsingar som vi kan lösa klimatutmaningen.

 • Demokrati

  EU ska stå upp för demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter - viktiga principer som måste värnas.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

12

Politisk bakgrund

Jag har varit förtroendevald i Kalmar kommun samt i distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Kalmar län.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Beslut ska i största möjliga mån fattas på lokal, regional och nationell nivå. Men vissa frågor är gränsöverskridande och kräver samarbete.

  Argument:Beslut ska i största möjliga mån fattas på lokal, regional och nationell nivå…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Samarbetet i EU krävs för att möta klimatutmaningarna. Det krävs att vi sänker utsläppen avsevärt och påverkar resten av världen.

  Argument:Samarbetet i EU krävs för att möta klimatutmaningarna. Det krävs att vi sänker…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Beslut ska fattas nära dem som det berör och förutsättningarna är väldigt olika.

  Argument:Beslut ska fattas nära dem som det berör och förutsättningarna är väldigt…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Med tanke på utvecklingen i omvärlden är det viktigt att försvarssamarbetet stärks inom EU, men varje land ska ha beslutanderätt över sitt försvar.

  Argument:Med tanke på utvecklingen i omvärlden är det viktigt att försvarssamarbetet…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU-samarbetet är viktigt för Sverige på många sätt. Det är viktigt för vår ekonomi, men också för att stärka demokrati och frihet i vår omvärld och gemensamt lösa gränsöverskridande utmaningar.

  Argument:EU-samarbetet är viktigt för Sverige på många sätt. Det är viktigt för vår…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Beslut ska fattas nära människorna och de stora länderna får för stort inflytande.

  Argument:Beslut ska fattas nära människorna och de stora länderna får för stort…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsländerna måste följa EU:s principer om rättssäkerhet, pressfrihet och demokratiska regler. EU bör isåfall utnyttja möjligheten att strypa tillförsel av regional- och jordbruksstöd.

  Argument:Medlemsländerna måste följa EU:s principer om rättssäkerhet, pressfrihet och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Klimatet är ett gemensamt åtagande eftersom utsläppen inte stannar vid några gränser. Alla länder måste därför ta ansvar.

  Argument:Klimatet är ett gemensamt åtagande eftersom utsläppen inte stannar vid några…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte ha beslutanderätt över länders skattepolitik, men EU kan användas på andra sätt för ett effektivt miljö- och klimatarbete.

  Argument:EU ska inte ha beslutanderätt över länders skattepolitik, men EU kan användas…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast är ett stort miljöproblem i hav och natur. Det finns alternativ med biomaterial. En minskning av plastanvändandet i EU påverkar miljön globalt.

  Argument:Plast är ett stort miljöproblem i hav och natur. Det finns alternativ med…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Stöd till fattigare regioner i EU gör att hela EU blir konkurrenskraftigt. Kunskap och kompetens i hela EU kan tas tillvara.

  Argument:Stöd till fattigare regioner i EU gör att hela EU blir konkurrenskraftigt…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska inte övergå till Euro.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla för en ekonomisk stabilitet som gynnas medborgarna i slutänden.

  Argument:EU:s regler om sunda statsfinanser är viktiga att upprätthålla för en ekonomisk…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte ska utestängas från andra EU-länders marknad, utan att det går ut över strikta miljö- och hälsokrav.

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag inte…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:All länder i EU måste ta ansvar för människor på flykt undan förföljelse och förtryck. Det ska även gälla kvotflyktingar.

  Argument:All länder i EU måste ta ansvar för människor på flykt undan förföljelse och…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Regeringen ska göra bedömningen när gränskontrollerna kan tas bort, baserat på hur säkerhetsläget ser ut.

  Argument:Regeringen ska göra bedömningen när gränskontrollerna kan tas bort, baserat på…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna. Den behöver innehålla fler faktorer utöver storlek, exempelvis tidigare mottagande där Sverige tagit ett större ansvar.

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EU-länderna…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Asylrätten ska värnas. Att skicka tillbaka alla människor som söker sig över Medelhavet skulle innebära att människor inte får tillgång till skydd som de ofta har rätt till.

  Argument:Asylrätten ska värnas. Att skicka tillbaka alla människor som söker sig över…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Den svenska sexköpslagen är bra. Men det är inte EU som ska besluta om medlemsländernas lagstiftning på detta område.

  Argument:Den svenska sexköpslagen är bra. Men det är inte EU som ska besluta om…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ansvaret ligger inte hos nätplattformarna utan hos användare som laddar upp otillåtet material.

  Argument:Ansvaret ligger inte hos nätplattformarna utan hos användare som laddar upp…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Människors lika rätt och värde är en hög prioritet. Det är en självklarhet att samkönade par ska kunna ingå äktenskap i hela EU.

  Argument:Människors lika rätt och värde är en hög prioritet. Det är en självklarhet att…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Rätten till ekonomisk hjälp för alla EU-medborgare är viktig men får inte missbrukas.

  Argument:Rätten till ekonomisk hjälp för alla EU-medborgare är viktig men får inte…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En viktig fråga för ett jämställt Europa.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det måste finnas en fungerande yttre gräns och en gemensam asylpolitik för att upprätthålla den inre rörligheten.

  Argument:Det måste finnas en fungerande yttre gräns och en gemensam asylpolitik för att…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU behöver ta ett internationellt ansvar för att bidra till en långsiktig utveckling, demokrati och mänskliga rättigheter.

  Argument:EU behöver ta ett internationellt ansvar för att bidra till en långsiktig…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Bra arbetsvillkor är givetvis viktigt när man jobbar i andra EU-länder, men de kan utformas på olika sätt beroende på förutsättningar.

  Argument:Bra arbetsvillkor är givetvis viktigt när man jobbar i andra EU-länder, men de…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Konkurrenskraften för jordbruket måste stärkas och med mer fokus på miljö- och klimatåtgärder.

  Argument:Konkurrenskraften för jordbruket måste stärkas och med mer fokus på miljö- och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för exempelvis mer motståndskraftiga grödor. Utvecklingen måste dock ske under noga kontrollerade former.

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i växtförädling för…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kvotering är inte rätt väg framåt. Det handlar om attityder och kunskap.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Besluten ska fattas så nära människorna som möjligt. Välfärdsfrågor bestämmer staterna bäst om själva.

  Argument:Besluten ska fattas så nära människorna som möjligt. Välfärdsfrågor bestämmer…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Mer av biståndet bör gå till de allra fattigaste länderna, där hjälpen gör störst nytta.

  Argument:Mer av biståndet bör gå till de allra fattigaste länderna, där hjälpen gör…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Lokal och regionala hänsyn ska tas, inte minst till de människor som bor och verkar där.

  Argument:Lokal och regionala hänsyn ska tas, inte minst till de människor som bor och…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, italienska och ryska samt skolfranska.

Vad har du för yrke?

Projektutvecklare

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Goran Bregovic

Film

Svart Katt, Vit Katt

Författare/bok

Mikhail Bulgakov

TV-program

Gomorra

Radioprogram/podd

God morgon Världen!

Sport

Fotboll att titta på, cykla när jag själv sportar

Hobby

Spela mandolin och renovera hus

Mat

Pasta med bönor

Dryck

Vin och vatten