S
Erik Bergkvist

Erik Bergkvist

Socialdemokraterna (plats 4)
55 år, Umeå

Presentera dig själv

Norrlänning som alltid varit intresserad av samhällsfrågor. Jobbat med regionala utvecklingsfrågor i 12 år som heltidspolitiker i Västerbotten. Före det var jag på Umeå Universitet där jag forskade inom Nationalekonomi. Född i Norsje, numera Umeåbo. Fru, barn, kombi och hund.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Att samarbetet ökat ytterligare för att klara klimatfrågorna och garantera ett jämlikt och välmående Europa.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Regional utveckling

  Att hela Europa får utvecklas. Ökande klyftorn mellan länder och regioner kommer öka konflikterna. Ett jämlikt Europa utan klyftor gör alla rikare

 • Miljö och klimat

  Klarar vi inte klimatfrågan återstår inte så mycket annat. Ska vi få med oss människorna i detta krävs att de nödvändiga besluten inte slår orättvist.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Full sysselsättning och bra villkor på arbetsmarknaden gynnar alla.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Regional utveckling

Politisk bakgrund

Var aktiv i SSU -Norsjö. Flyttade till Skellefteå och forsatte mitt engagemang. Började läsa i Umeå, Blev 2002 heltidspolitiker i kommunen som ordförande i Kulturnämnden och Umeå Energi. Sedan 2006 ansvarig för de regionala frågorna. Där har EU frågorna haft hög prio. I Partistyrelsen 2009-

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Tage Erlander. Sökte samarbete och samsyn iför att lösa svåra frågor.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Minns särskilt när jag satt och skrev en debattartikel. Från början var tanken att argumentera för fast växelkurs, men efter halva artikeln hade jag övertygat mig själv om motsatsen... Släpp kronan!

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:Hade EU tex haft mandat att fördela migranter på ett rättvist sätt hade det kunnat lösas bättre.

  Argument:Hade EU tex haft mandat att fördela migranter på ett rättvist sätt hade det…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Nödvändigt för att klara klimatet.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:För att undvika tex lönedumping.

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Nödvändigt, vi är för svaga utan samarbete.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU-sanarbetet har bevarat freden i 64 år, och samarbetet har gjort oss alla rikare.

  Argument:EU-sanarbetet har bevarat freden i 64 år, och samarbetet har gjort oss alla…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Folkomröstningar är svåra att tolka och det finns ingen ansvarig för resultatet. Se på Brexit.

  Argument:Folkomröstningar är svåra att tolka och det finns ingen ansvarig för…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Känns som självklart. Fria medier är en hörnpelare i en fungerande demokrati.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:I sak ja, men det riskerar att ytterligare göra det svårt för ekonomiskt svaga länder.

  Argument:I sak ja, men det riskerar att ytterligare göra det svårt för ekonomiskt svaga…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det måste införas rättvist så att inte regioner utan bra alternativ till flyget drabbas hårdare än de som har alternativ. Den måste också uppmuntra till miljövänliga flygbränslen.

  Argument:Det måste införas rättvist så att inte regioner utan bra alternativ till flyget…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast är ett stort problem idag. Goda alternativ finns ofta, tex trä eller papp.

  Argument:Plast är ett stort problem idag. Goda alternativ finns ofta, tex trä eller…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Europa måste hållas ihop. Klyftor leder till spänningar. Att alla utvecklas är bra för alla.

  Argument:Europa måste hållas ihop. Klyftor leder till spänningar. Att alla utvecklas är…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Gör det lättare att bl.a. handla.

  Folkomröstningen 2003 sa dock nej, och frågan känns inte så angelägen att ta upp nu.

  Argument:Gör det lättare att bl.a. handla.

  Folkomröstningen 2003 sa dock nej, och…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Beror på. Försöker ett fattigt land klara underskotten, men misslyckas blir ju inte underskotten mindre av en straffskatt. Behövs nog både piska och morot beroende på orsaken till budgetunderskotten.

  Argument:Beror på. Försöker ett fattigt land klara underskotten, men misslyckas blir ju…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:De undantag som finns idag är ofta bra och nödvändiga som tex Systembolaget.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viktigt att alla tar emot, och detta tror jag är verksamt.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi måste först få ett system där flyktingar fördelas ut på EUs alla länder.

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Nödvändigt.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Beror på tillståndet i deras hemländer.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Känns för mig självklart. Viktigt för att kunna bekämpa trafficking.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En del är tvingande lagar, men filmbolag mfl måste också utveckla nya affärsmodeller i en ny tid.

  Argument:En del är tvingande lagar, men filmbolag mfl måste också utveckla nya…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag tycker det är självklart, men anser att det i grunden är en nationell fråga.

  Argument:Jag tycker det är självklart, men anser att det i grunden är en nationell…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Rätt väg är att vi hjälps åt att lyfta EUs länder så att detta blir en ickefråga.

  Argument:Rätt väg är att vi hjälps åt att lyfta EUs länder så att detta blir en…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:I grunden en nationell fråga, även om jag tycker alla länder borde ha fri abort.

  Argument:I grunden en nationell fråga, även om jag tycker alla länder borde ha fri…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Gemensamma gränser behöver en gemensam och samordnad gränspolis.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag tror vi kan göra mer gott.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En konkurrens där låg lön har huvudrollen gör oss alla fattigare.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Omfördelningar och strukturomvandlingar måste ske, hela EU måste ha ett fungerande effektivt jordbruk.

  Argument:Omfördelningar och strukturomvandlingar måste ske, hela EU måste ha ett…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Inte GMO i första hand, men gendesignade grödor bor tillåtas, de flesta länder vill detta idag. De är idag tillåtna utanför EU och kommer på sikt slå ut vårt jordbruk.

  Argument:Inte GMO i första hand, men gendesignade grödor bor tillåtas, de flesta länder…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I första hand opinionsbildning och på sikt mer tvingande åtgärder.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En nationell angelägenhet i första hand.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En positiv utveckling i världen är bra för alla.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi ska givetvis följa gjorda åtaganden.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska Tyska Även läst lite finska

Vad har du för yrke?

Forskare Nationalekonomi Fil. Dr.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från forskarutbildning

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

The Clash

Film

Gökboet

Författare/bok

En förlorad värld.

TV-program

Buffy vampyrdödaren.

Radioprogram/podd

P1

Sport

Jag gillar när Skellefteå AIK vinner.

Hobby

Lyssna på musik.

Mat

En lättstekt entrecote med lämpliga tillbehör.

Dryck

Beror på vad man äter, till ovan gärna rött vin. En varm dag finns få saker som slår iste.