C
Eric Luth - Fotograf: Anton Sauer

Eric Luth

Centerpartiet (plats 10)
26 år, Huskvarna

Presentera dig själv

Smålänning, svensk och europé. Litteraturvetare och egenföretagare som brinner för ett hållbart samhälle, ett fritt näringsliv och europeisk kultur. Efter utbytesstudier och praktik i andra europeiska länder har jag både insett vikten av EU, och vikten av att alla får ta del av EU:s möjligheter.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som fokuserar på våra gemensamma utmaningar, som tar täten i världen för att lösa klimatkrisen liksom för att stå upp för frihet, öppenhet och demokrati. Ett EU där det är självklart för alla medborgare att röra sig fritt, oavsett om det är för arbete, studier eller att man funnit kärleken.

Mina viktigaste politiska frågor

 • EU:s framtid

  I kölvattnet av Brexit, med en hotfull omvärld, måste vi hitta gemensamma svar på vad vi vill med EU. Jag är övertygad om att vi måste samarbeta mer.

 • Kultur och utbildning

  En europeisk identitet är en förutsättning för ett långlivat EU. För det måste framförallt fler få möjlighet till att studera och arbeta utomlands.

 • Internationell handel

  När vi handlar med omvärlden blir vi själva starkare, vår välfärd välmående och världen öppnare. Vi behöver se fler skarpa frihandelsavtal.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kultur och utbildning

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Politisk bakgrund

Tidigare vice förbundsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund. Styrelseuppdrag på flera nivåer i CUF, Centerstudenter och Centerpartiet, under längst tid i distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Jönköpings län.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Emmanuel Macron

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Migration

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:En komplexare omvärld kräver mer europeiskt samarbete. En stor del av våra gemensamma utmaningar kräver europeiska lösningar. Det som bäst löses lokalt ska dock fortsatt beslutas där.

  Argument:En komplexare omvärld kräver mer europeiskt samarbete. En stor del av våra…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Vi står inför stora klimatutmaningar. Därför krävs samarbete inom EU

  och med resten av världen för att lösa klimatfrågan och att vi sänker utsläppen rejält.

  Argument:Vi står inför stora klimatutmaningar. Därför krävs samarbete inom EU

  och med…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Det är viktigt att beslut fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Samtidigt måste EU arbeta för en ökad jämlikhet på sikt, så att ingen lämnas utanför.

  Argument:Det är viktigt att beslut fattas så nära de människor som berörs som möjligt…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Omvärldens ökade hot kräver ett starkare försvarssamarbete, om vi vill stå rustade inför framtiden.

  Argument:Omvärldens ökade hot kräver ett starkare försvarssamarbete, om vi vill stå…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU garanterar oss friheter, rättigheter och möjligheter som överskrider allt mänskligheten tidigare har sett. Krafterna som vill lämna EU är ytterst ett hot mot oss som individer.

  Argument:EU garanterar oss friheter, rättigheter och möjligheter som överskrider allt…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Folkomröstningar bör användas sparsamt över huvud taget, och när det används bör det användas nära de som berörs.

  Argument:Folkomröstningar bör användas sparsamt över huvud taget, och när det används…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU behöver kunna hantera att medlemsländer bryter mot fördragen. Samtidigt måste det användas med försiktighet, eftersom ekonomiska styrmedel riskerar att slå bakut.

  Argument:EU behöver kunna hantera att medlemsländer bryter mot fördragen. Samtidigt…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det finns bättre verktyg för att få länder att följa målen än ekonomiska sanktioner, som riskerar att slå bakut, framförallt om de ses som otillbörliga.

  Argument:Det finns bättre verktyg för att få länder att följa målen än ekonomiska…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det kräver en europeisk beslutanderätt över skatt, vilket i sin tur är en mycket stor fråga som skulle kunna öppna en Pandoras ask. Det finns andra, lättare sätt för att sätta ett pris på utsläpp.

  Argument:Det kräver en europeisk beslutanderätt över skatt, vilket i sin tur är en…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpet i strandnära miljöer och hav är

  engångsplaster som sugrör, plastbestick och snabbmatsbehållare. Vi måste fasa ut engångsartiklar i plast för att värna våra hav.

  Argument:Sju av de tio vanligaste skräpet i strandnära miljöer och hav är…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU måste finnas där för alla, och på sikt arbeta för ökad jämlikhet i unionen. Däremot måste stödet leda till långsiktig ekonomisk och demokratisk utveckling, vilket inte alltid sker idag.

  Argument:EU måste finnas där för alla, och på sikt arbeta för ökad jämlikhet i unionen…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Svenska folket bör få bestämma en sådan fråga, och det finns lite som tyder på att opinionen är för det. Det skulle kunna vara positivt på sikt, men först behöver eurozonen lösa en hel del problem.

  Argument:Svenska folket bör få bestämma en sådan fråga, och det finns lite som tyder på…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Liksom tidigare kommentarer är ekonomiska straff ofta snarare ont än gott. Däremot måste det finnas verktyg för att hantera att medlemsländer bryter mot gemensamt uppsatta regler.

  Argument:Liksom tidigare kommentarer är ekonomiska straff ofta snarare ont än gott…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska

  företag inte ska utestängas från andra EU-länders marknad. Det är dock viktigt att det inte går ut över strikta miljö- och hälsokrav.

  Argument:Gemensamma regler för EU:s inre marknad är viktigt för att svenska företag…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det viktigaste är att vi når fram till en gemensam och fungerande asylpolitik. Länder som absolut inte vill ta emot flyktingar bör tvingas kompensera ekonomiskt.

  Argument:Det viktigaste är att vi når fram till en gemensam och fungerande asylpolitik…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument: Det är upp till regeringen att göra den bedömningen av när

  gränskontrollerna kan tas bort, utifrån hur säkerhetsläget ser ut.

  Argument: Det är upp till regeringen att göra den bedömningen av när gränskontrollerna…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EUländerna. Den behöver innehålla fler faktorer utöver storlek, exempelvis tidigare mottagande och chans till god integration.

  Argument:En fördelningsnyckel behöver tas fram för jämn fördelning mellan EUländerna…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Flyktvägen över Medelhavet måste stoppas, men det görs inte genom att skicka tillbaka asylsökanden. Ansvaret på de västafrikanska länderna är stort, men EU bör skapa lagliga vägar och ordnade system.

  Argument:Flyktvägen över Medelhavet måste stoppas, men det görs inte genom att skicka…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är inte en lagstiftning EU ska besluta om. Skulle det bli en EU-fråga är det dessutom en stor sannolikhet att det är Sveriges sexköpslag som bygger på ett sådant förbud som stryker på foten.

  Argument:Det är inte en lagstiftning EU ska besluta om. Skulle det bli en EU-fråga är…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ansvaret bör, såsom det är idag, ligga hos användaren som laddar upp och inte nätplattformen i sig. Det är en viktig demokratifråga. Vi måste försvara det öppna internet.

  Argument:Ansvaret bör, såsom det är idag, ligga hos användaren som laddar upp och inte…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi värnar alla människors lika rätt och värde och menar att det är en

  självklarhet att samkönade par ska kunna ingå äktenskap i hela EU.

  Argument:Vi värnar alla människors lika rätt och värde och menar att det är en…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument: Vi måste målmedvetet föra arbetet för jämställdhet framåt, utan att

  för den skull ge EU rätt att bestämma över medlemsländernas jämställdhetspolitik.

  Argument: Vi måste målmedvetet föra arbetet för jämställdhet framåt, utan att

  för den…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en gemensam asylpolitik som grundar sig på medmänsklighet och ordning och reda.

  Argument:För att värna den inre rörligheten behövs en fungerande yttre gräns och en…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett

  internationellt ansvar

  Argument:Den oroliga omvärlden gör att EU måste vara beredd att ta ett internationellt…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra

  villkor, inte exakt vilken form de tar sig uttryck i.

  Argument:Det viktiga när man jobbar i andra EU-länder är att man får bra

  villkor, inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer

  på miljö- och klimatåtgärder. Då kan vi inte dra ner på resurserna.

  Argument:Vi måste stärka konkurrenskraften för jordbruket och fokusera mer

  miljö-…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i

  växtförädling för exempelvis mer motståndskraftiga grödor. Samtidigt är det viktigt att utvecklingen sker under noga kontrollerade former.

  Argument:GMO är en del av innovationen och utvecklingspotentialen i

  växtförädling för…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi tror inte på kvotering som en väg framåt. Förändringen måste ske

  från grunden och bygga på attitydförändring.

  Argument:Vi tror inte på kvotering som en väg framåt. Förändringen måste ske från…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För oss är det viktigt att besluten fattas så nära människorna som

  möjligt. Välfärdsfrågor bestämmer staterna bäst om själva.

  Argument:För oss är det viktigt att besluten fattas så nära människorna som möjligt…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det går att ifrågasätta hur effektivt biståndet vi ger är. Det är bättre att lägga fokus på preferentiella frihandelsavtal med fattiga länder på områden som gynnar deras ekonomier.

  Argument:Det går att ifrågasätta hur effektivt biståndet vi ger är. Det är bättre att…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Centerpartiet vill fortsatt att vi ska ha en nationellt beslutad

  rovdjursförvaltning. Där ska lokala och regionala hänsyn tas, inte minst till de människor som bor och verkar där.

  Argument:Centerpartiet vill fortsatt att vi ska ha en nationellt beslutad…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska Franska

Vad har du för yrke?

Driver småföretag, arrangerar konferenser och har en färsk magisterexamen i litteraturvetenskap.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Jacques Brel

Film

Cabaret

Författare/bok

W.H. Audens "Poems" (1930]

TV-program

På spåret

Radioprogram/podd

Bildningspodden

Sport

Maratonlöpning

Hobby

Läsning

Mat

Västerbottenpaj

Dryck

Campari