C
Emma Wiesner - Fotograf: Anders Meisner

Emma Wiesner

Centerpartiet (plats 3)
30 år, Älvsjö

Presentera dig själv

Jag heter Emma Wiesner, 26 år gammal, kommer från Västerås och arbetar som energiingenjör i Stockholm. Jag kandiderar till Europaparlamentet för att 73 procent av EU:s energi fortfarande är fossil. Det är 73 procent för mycket.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill ha ett fritt och öppet Europa där vi har ställt om till förnybar energi och helt reducerat våra koldioxidutsläpp. Vår forskning och innovation är i världsklass och Europas företag är ledande i klimatfrågan! Vi bor i ett grönare och friare Europa.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimatfrågan är energifråga. Jag vill jobba aktivt med energipolitiken i EU för att minska vår klimatpåverkan och ställa om till grön energi.

 • Internationell handel

  EU är ett fredsprojekt med utgångspunkt i handelssamarbete. Att vi handlar med varandra växer inte bara ekonomin, vi ökar förståelsen för varandra.

 • Demokrati

  Jag vill bo i ett demokratiskt, öppet och medmänskligt Europa där vi värnar om och står upp för grundläggande rättigheter.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

13

Politisk bakgrund

Jag gick med i Centerpartiet 2006 men har aldrig varit poltiker. Jag har haft politiska uppdrag för Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Simone Veil och Maroš Šefčovič

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Europeisk koldioxidskatt. Först lät det som en bra idé för att kraftfullt minska utsläppen, men jag insåg att det ger EU rätt att beskatta medlemstater även i andra frågor, vilket jag tror är fel väg.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU börde göra mer och agera kraftfullare för klimatet och den inremarknaden, men bör inte driva politik och lägga sig i exempelvis skogsbruk, arbetsmarknaden eller sociala frågor.

  Argument:EU börde göra mer och agera kraftfullare för klimatet och den inremarknaden,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU-samarbetet är avgörande för att vi ska klara klimatutmaningen!

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:EU:s arbete borde vara att fokusera på gemensamma utmaningar, inte lägga sig nationell politik i medlemsländerna.

  Argument:EU:s arbete borde vara att fokusera på gemensamma utmaningar, inte lägga sig…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:För att ha en gemensam inre marknad beöver vissa frågor lösas gemensamt, exempelvis försvarssamarbete.

  Argument:För att ha en gemensam inre marknad beöver vissa frågor lösas gemensamt,…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är avgörande för att lösa vitkiga frågor, så som klimatkrisen.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Inom vissa frågor skulle folkomröstningar kunna vara ett bra alternatov för att skapa legitimitet, debatt och medvetande om EU:s politik.

  Argument:Inom vissa frågor skulle folkomröstningar kunna vara ett bra alternatov för att…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är en sammanslutning av demokratiska stater, så ska det fortsätta att vara.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att det får konsekvenser om man bryter mot EU:s beslut, vilket är extra viktigt i klimatfrågan.

  Argument:Det är viktigt att det får konsekvenser om man bryter mot EU:s beslut, vilket…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU-borde inte införa en skatt, däremor bör flyget inkluderas i handelssystemet för utsläppsrätter så att flygresor blir dyrare och står för sina egna kostander.

  Argument:EU-borde inte införa en skatt, däremor bör flyget inkluderas i handelssystemet…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste agera kraftfullt för att minska mångden plast i våra hav och naturmiljöer.

  Argument:Vi måste agera kraftfullt för att minska mångden plast i våra hav och…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU är ett freds- och demokratiprojekt där vi bör stärka varandra. Vi måste gensamt bygga ihop en kontinent som håller ihop.

  Argument:EU är ett freds- och demokratiprojekt där vi bör stärka varandra. Vi måste…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Euro-samarbetet är inte aktuellt för Sverige idag. Det ekonomiska samarbetet är dock viktigt och långsiktigt bör ett medlemskap övervägas för att fullt ut skapa en inre marknad.

  Argument:Euro-samarbetet är inte aktuellt för Sverige idag. Det ekonomiska samarbetet är…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör integrera den inre marknaden i så stor utsträckning som möjigt.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU bör ta gemensamt ansvar och visa medmänsklighet mot de människor som flyr från sina hemländer och kommer till Europa.

  Argument:EU bör ta gemensamt ansvar och visa medmänsklighet mot de människor som flyr…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten måste gälla i hela unionen

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU bör ta gemensamt ansvar och visa medmänsklighet mot de människor som flyr från sina hemländer och kommer till Europa. Det är viktigt att länderna får dela på ansvaret efter sin förmåga.

  Argument:EU bör ta gemensamt ansvar och visa medmänsklighet mot de människor som flyr…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Asylrätten bör gälla och alla som flyr ska ha en chans att söka asyl i Europa.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Den här typen av lagsiftning hör hemma på nationell nivå.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt att värna om det fria internet.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att värna HBTQX-rättigheter i hela unionen är en mycket viktig demokratisk fråga!

  Argument:Att värna HBTQX-rättigheter i hela unionen är en mycket viktig demokratisk…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten till sin egen kopp är en demokratisk grundsten som måste försvaras.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att värna den inre marknaden och den fria rörligheten, behövs gemensam politik för EU:s yttre gräns.

  Argument:För att värna den inre marknaden och den fria rörligheten, behövs gemensam…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU bör inte utvecklas till ett försvarssamarbete, däremot bör Sverige gå med i NATO.

  Argument:EU bör inte utvecklas till ett försvarssamarbete, däremot bör Sverige gå med i…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kollektivavtal är något som varje person bör få besluta själv om. Risken med EU-poltik inom sociala frågor är att arbetsmarknadspolitik flyttas från Sverige till EU.

  Argument:Kollektivavtal är något som varje person bör få besluta själv om. Risken med…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbrukspolitik är viktig för att säkra tillgången på livsmedel och hindrar andra länder från att gå i en ännu mer protektionistisk riktning, samtigt måste EU:s jordbruksbudget minska.

  Argument:EU:s jordbrukspolitik är viktig för att säkra tillgången på livsmedel och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Modern teknik som GMO är avgörande för att vi ska ha ett konkurrenskraftigt jordbruk i Europa, och för att kunna förse hela jordens befolkning med mat.

  Argument:Modern teknik som GMO är avgörande för att vi ska ha ett konkurrenskraftigt…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kvotering är inte rätt väg att gå. Det är inte heller en EU-fråga, utan bör beslutas av medlemsländerna.

  Argument:Kvotering är inte rätt väg att gå. Det är inte heller en EU-fråga, utan bör…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Föräldraförsäkringen är en nationell fråga, och inget EU ska lägga sig i. Vi i Sverige har mycket att förlora på att lyfta upp de sociala frågorna på en europeisk nivå.

  Argument:Föräldraförsäkringen är en nationell fråga, och inget EU ska lägga sig i. Vi i…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är viktigt med klimatinvesteringar även utanför EU:s gränser.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, Tyska

Vad har du för yrke?

Civilingenjör i energi, energimarknadsanalytiker på konsultbolaget Sweco

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Veronica Maggio

Film

The Holiday, Amelie från Montmartre

Författare/bok

Ayn Rand, Hanya Yanagihara, Jan-Philipp Sendker, Jane Austen

TV-program

Sveriges Mästerkock, Game of Thrones, Handmaid´s Tale, How I met your mother, Black Mirror

Radioprogram/podd

Det politiska spelet, PP3

Sport

Handboll, Fotboll

Hobby

Segling, Korsord

Mat

Svensk husman, Libanesiskt

Dryck

Billigt bubbel!