MP
Emma Nohrén - Fotograf: Carolina Bruseman

Emma Nohrén

Miljöpartiet (plats 5)
43 år, Brastad

Presentera dig själv

Jag är marinbiolog och det var kärleken till havet som tog mig till politiken. Nu kandiderar jag för att vara havets röst i Bryssel. Jag tror att mina erfarenheter från politik, forskning och näringsliv skulle göra mig till en EU-parlamentariker som gör skillnad.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag hoppas att EU har tagit på sig ledartröjan för klimatomställningen och miljöarbetet på allvar och fortsätter vara en global aktör som står upp för demokrati och mänskliga rättigheter.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jordbruk och fiske

  Här är vi så beroende av EU och vi kan påverka. Det är havs- och fiskefrågorna jag brinner för och hoppas få arbeta med.

 • Miljö och klimat

  EU är en nyckelspelare i klimatomställningen och arbetet med miljö- och naturvård och det hänger nära ihop med havs- och landsbygdsfrågor.

 • Mänskliga rättigheter

  EUs är en av världens största aktörer för bistånd och internationell utveckling. Jag vill lägga än mer fokus på jämställdhet, MR och klimaträttvisa.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Fiske

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

11

Politisk bakgrund

Nämndpolitker i Lysekil sedan 2008. Riksdagsledamot 2014-18. Jag arbetade främst i miljö- och jordbruksutskottet samt utrikesutskottet och var talesperson för havs- och vattenfrågor, bistånd, landsbygd och djurrättspolitiska frågor. 2 år i EU-nämnden. Nu är jag deltidspolitker i kommun och region.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Maria Wetterstrand. Saklig och oerhört kunnig.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej, inte helt. Men ju mer man lär sig och får insikt i frågor så får får man ju ompröva sina åsikter och ståndpunkter.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Om vi ska lösa stora svåra frågor såsom klimat- och miljöfrågor så måste länder samarbeta. Där har EU en oerhört viktig roll. Detsamma gäller demokrati och mänskliga rättigheter och jämställdhet.

  Argument:Om vi ska lösa stora svåra frågor såsom klimat- och miljöfrågor så måste länder…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Det här är en av de allra viktigastefrågorna EU har att tampas med och vi behöver höja ambisionerna om vi ska uppnå parisavtalet.

  Argument:Det här är en av de allra viktigastefrågorna EU har att tampas med och vi…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Jag vill inte se något gemensamt försvar för hela EU men ser gärna utökat samarbete kring säkerhetsfrågor såsom säkerhet vid naturkatastrofer, brandförsvar och tillgång till mat och vatten.

  Argument:Jag vill inte se något gemensamt försvar för hela EU men ser gärna utökat…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det vore mycket olyckligt, se bara på Brexit. Samarbetet i EU behövs för att vi ska klara stora frågor, för att att värna demokrati och mänskliga rättigheter, klimatfrågan och social rättvisa.

  Argument:Det vore mycket olyckligt, se bara på Brexit. Samarbetet i EU behövs för att vi…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska kunna utfärda kännbara sanktioner, till exempel indragna stöd, mot medlemsstater som inte respekterar demokratiska principer och saknar fungerande rättsstat, press- och organisationsfrihet.

  Argument:EU ska kunna utfärda kännbara sanktioner, till exempel indragna stöd, mot…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det kommer krävas en stor ansträngning från alla medlemsländer för att uppnå parisavtalets mål. Men det är nödvändigt och alla länder bidra. De som bryter mot avtal bör kunna få kännbara böter.

  Argument:Det kommer krävas en stor ansträngning från alla medlemsländer för att uppnå…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ekonomiska styrmedel som skatter är viktiga politiska verktyg för att styra mot en hållbar utveckling. En skatt på flygresor är ett steg i rätt riktning och bör vara lika i hela EU.

  Argument:Ekonomiska styrmedel som skatter är viktiga politiska verktyg för att styra mot…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är ju redan beslutat och det välkomnar jag.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kan vara bra till viss del men det får bara gå till medlemsländer visar respekt för demokratiska och mänskliga rättigheter. Regionalpolitiken ska främja grön omställning och en levand landsbygd.

  Argument:Kan vara bra till viss del men det får bara gå till medlemsländer visar respekt…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar medmänsklighet och att de vägrar ta sitt ansvar. Integration är viktigt för ett socialt hållbart EU.

  Argument:Ja, det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, det ska vara fri rörlighet inom EU. Däremot behövs det en stark tull för att komma åt smuggling av tex narkotika och vapen.

  Argument:Ja, det ska vara fri rörlighet inom EU. Däremot behövs det en stark tull för…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, det vore mycket bättre. Alla länder behöver ta ett solidariskt ansvar.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nje, vi måste värna asylrätten och se till att skapa lagliga vägar in till Europa.

  Argument:Nje, vi måste värna asylrätten och se till att skapa lagliga vägar in till…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja jag hoppas att fler länder ansluter sig till den svenska modellen där det är kriminaliserat att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja.

  Argument:Ja jag hoppas att fler länder ansluter sig till den svenska modellen där det är…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart! Jag kommer alltid kämpa för att alla ska ha rätt att få vara den de äroch leva som den man vill.

  Argument:Självklart! Jag kommer alltid kämpa för att alla ska ha rätt att få vara den de…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja,fri och säker abort är en mänsklig rättighet och detär totalt oacceptabelt att vissa medlemsländer nu inskränker och kränker kvinnors rättigheter.

  Argument:Ja,fri och säker abort är en mänsklig rättighet och detär totalt oacceptabelt…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Inte militärt men gärna vara än mer aktivt i det civila fredsbevarande arbetet, bistånd och diplomati.

  Argument:Inte militärt men gärna vara än mer aktivt i det civila fredsbevarande arbetet,…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Framför allt vill jag ändra på hur stödet är utformat. JAg vill minska direktstödet till produktion och istället öka miljö- och landsbygdsstödet.

  Argument:Framför allt vill jag ändra på hur stödet är utformat. JAg vill minska…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det måste vara upp till varje land att avgöra.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja tyvärr verkar det inte hända något på jämställdhetsfrointen annars.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:JA men det är viktigt att länder som Sverige som ligger före får göra det.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja. EU är en viktig aktör inom bistånd och internationell utveckling.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, för att skydda biologisk mångfald är det nödvändigt med gemensamma regler för hela EU, som art- och habitatdirektivet.

  Argument:Nej, för att skydda biologisk mångfald är det nödvändigt med gemensamma regler…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Englska, det har varit mitt arbetsspråk. Har läst tyska fem år i skolan men det tar några dagar innan den är på banan.

Vad har du för yrke?

Marinbiolog & pedagog. Är ordf. för miljömålsberedningen och deltidspolitiker. Varit riksdagsledamot

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Svår fråga, finns mycket bra.

Film

Trolltyg i tomteskogen.

Författare/bok

Svårt, men jag älskade Ett jävla solsken: En biografi om Ester Blenda Nordström av Fatima Bremmer.

TV-program

West Wing

Radioprogram/podd

Morgonpasset i P3 och allt med Annika Lantz.

Sport

Dykning och vintersport.

Hobby

Allt med djur&natur - dykning, hundar, trädgård, matlagningen osv

Mat

Uppskattar det mesta som lagats med stor omsorg och kärlek. Älskar att laga mat.

Dryck

Mjölk - och ett gott rödvin