C
Emanuel Örtengren - Fotograf: Mikael Eisen

Emanuel Örtengren

Centerpartiet (plats 15)
27 år, Lidingö

Presentera dig själv

Jag är 25 år gammal och född och uppvuxen i Stockholm. Efter att ha studerat i Frankrike blev jag intresserad av europeisk politik, och i dag arbetar jag med ett projekt för att stimulera en idédebatt bland de borgerliga partierna C, L, M och KD på tankesmedjan Timbro.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år hoppas jag att EU har kommit närmare att fullborda idén om att ha en gemensam marknad och är världens ledande röst för frihandel och en effektiv, resultatinriktad klimatpolitik.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Näringsliv

  EU bör fullfölja kapitalmarknadsunionen. Det skulle förbättra möjligheterna för små och medelstora företag i hela EU att växa.

 • Säkerhet och försvar

  Europa bör ta större ansvar för sin egen säkerhet. Sverige borde gå med i fler av EU:s nya försvarssamarbeten för att utveckla gemensamma förmågor.

 • Kultur och utbildning

  Det måste bli lättare för studenter att röra sig inom EU. Bland annat behöver det ömsesidiga erkännandet av gymnasiemeriter utvecklas.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Inre marknaden och konsumentskydd

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

2

Politisk bakgrund

Jag har främst varit aktiv i Centerpartiets studentförbund Centerstudenter. Där har jag suttit i förbundets internationella utskott CSI. Utöver det har jag lett en arbetsgrupp som tagit fram förslag på ny internationell politik till Centerpartiets partistämma hösten 2019.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Kanadas utrikesminister Chrystia Freeland, som är en tydlig liberal röst i utrikespolitiken.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har under åren fått en delvis annan syn på invandring och integration. Sverige bör, likt Kanada, framför allt ta emot flyktingar med stort skyddsbehov, t.ex. kvinnor och barn.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Den viktiga frågan är inte om EU ska ha mer eller mindre makt, utan vad EU ska ha makt över. EU bör stärkas som utrikespolitisk aktör, men välfärdsfrågor sköts bäst av medlemsländerna själva.

  Argument:Den viktiga frågan är inte om EU ska ha mer eller mindre makt, utan vad EU ska…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:EU bör ha ambitiösa klimatmål, och visa att det går att kombinera klimatnytta med ekonomisk tillväxt. EU bör införliva flyg- och sjötransport i sitt utsläppshandelssystem när det utvärderas 2023.

  Argument:EU bör ha ambitiösa klimatmål, och visa att det går att kombinera klimatnytta…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Sociala rättigheter garanteras bäst på lokal, regional och nationell nivå. Förutsättningarna skiljer sig så mycket åt mellan medlemsländerna att det är opraktiskt att försöka stöpa alla i samma form.

  Argument:Sociala rättigheter garanteras bäst på lokal, regional och nationell nivå…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:De nya försvarssamarbetena i EU är ett steg i rätt riktning. De innebär att Europa tar större ansvar för sin egen säkerhet. Försvarssamarbeten inom EU kan dock inte ersätta Nato.

  Argument:De nya försvarssamarbetena i EU är ett steg i rätt riktning. De innebär att…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Om Sverige skulle lämna EU skjuter vi oss själva i foten. Eftersom de länder vi handlar med är med i EU skulle vi ändå i praktiken bindas av EU-regler, men utan att vara med och bestämma över dem.

  Argument:Om Sverige skulle lämna EU skjuter vi oss själva i foten. Eftersom de länder vi…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det beror helt på hur frågan ställs, men generellt sett är omröstningar ett trubbigt verktyg för att uttrycka folkviljan. Det visar inte minst Brexit-omröstningen. De passar bättre på lokal nivå.

  Argument:Det beror helt på hur frågan ställs, men generellt sett är omröstningar ett…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, man borde jobba med systemet för utlsäppshandel istället.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, däremot bör stödet till regioner i rika länder skäras ner. I exempelvis Sverige borde regionalpolitik vara mer av en nationell angelägenhet än vad det är idag.

  Argument:Nej, däremot bör stödet till regioner i rika länder skäras ner. I exempelvis…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:I dagsläget är det inte en bra idé, men på sikt vore det bra ifall euroländerna lever upp till sina egna regelverk om t.ex. statsskuld.

  Argument:I dagsläget är det inte en bra idé, men på sikt vore det bra ifall euroländerna…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om länder som bryter mot EU:s regler för budgetunderskott bestraffas ekonomiskt ökar budgetunderskottet rimligtvis. Det känns därför som ett kontraproduktivt förslag.

  Argument:Om länder som bryter mot EU:s regler för budgetunderskott bestraffas ekonomiskt…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, det är själva syftet med EU-samarbetet.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Bra förslag, men svårt att genomföra i praktiken.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ja, eftersom flyktingströmmarna minskat med 95 procent sedan 2015 finns det få rimliga skäl att ha kvar gränskontrollerna.

  Argument:Ja, eftersom flyktingströmmarna minskat med 95 procent sedan 2015 finns det få…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, de som har rimliga skäl att få stanna i EU bör rimligen också göra det.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, det bör medlemsländerna få bestämma själva om, det är inte en EU-fråga.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det skulle vara ett hårt slag mot ett öppet internet.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, med argumentet att om ett samkönat äktenskap är godkänt i ett medlemsland bör det också vara det i hela unionen. EU-medborgare ska ha samma rättigheter oavsett var de är i unionen.

  Argument:Ja, med argumentet att om ett samkönat äktenskap är godkänt i ett medlemsland…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, det bör vara Natos uppgift snarare än EU:s.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Om man inte kan kräva det av svenska företag, varför kräva det av utländska?

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Problemet är inte att EU delar ut jordbruksstöd, utan att det är ineffektivt och missriktat.

  Argument:Problemet är inte att EU delar ut jordbruksstöd, utan att det är ineffektivt…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är inget EU ska lagstifta om.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är inte något EU ska lagstifta om.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Relativt hur det ser ut i EU:s budget bör det vara en prioritering. Det skulle också t.ex. kunna förebygga framtida flyktingkriser.

  Argument:Relativt hur det ser ut i EU:s budget bör det vara en prioritering. Det skulle…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska, spanska.

Vad har du för yrke?

Projektledare på tankesmedjan Timbro i Stockholm.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Oskar Linnros, Justin Timberlake, Death Cab for Cutie.

Film

The Prestige av Christopher Nolan.

Författare/bok

Lena Andersson.

TV-program

Game of Thrones.

Radioprogram/podd

The Ezra Klein Show.

Sport

Fotboll.