MP
Elin Söderberg - Fotograf: Iseklint Natur & Miljö

Elin Söderberg

Miljöpartiet (plats 17)
36 år, Umeå

Presentera dig själv

Statsvetare med brinnande engagemang för ett hållbart samhälle. Har arbetat med klimatfrågan hela mitt yrkesverksamma liv och toppade riksdagslistan för Miljöpartiet i Västerbotten i höstas.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett solidariskt EU som förmedlar hopp och som genomför omställningen till fossilfrihet och därmed är en världsutställning för lösningar som andra länder tar efter. Ett blomstrande Europa med renare luft, städer utan buller och en känsla av gemenskap.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimatfrågan är helt avgörande för alla andra frågor. Livsmedelsförsörjning, civil oro, ekonomi, migration, hälsa etc.

 • Mänskliga rättigheter

  När klimatförändringen sker behöver vi möta utmaningarna med solidaritet. Välkomna människor som flyr och skapa nya jobb till kolarbetarna.

 • Demokrati

  Fria medier, fria val och samma rättigheter för alla oaktat om man hör till minoritet eller inte är allas demokratiska rättighet.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Industri, forskning och energi

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Toppade riksdagslistan i höstens val, har politiska uppdrag i kommun sedan 2014 har varit mycket aktiv inom MP (distriktsordförande, klimatnätverkets styrelse m.m.)

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Jakop Dalunde - kunskap och resultat, Alice Bah Kuhnke - energi och medialt genomslag, Obama - bygga rörelse för hopp

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej, inte vad jag kommer på.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Det beror på område. EU bör inte lägga resurser på att besluta om vad som får kallas korv. Däremot så behöver mer inflytande om miniminivå i klimatarbete och demokrati.

  Argument:Det beror på område. EU bör inte lägga resurser på att besluta om vad som får…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Forskning och Parisavtalets mål och jämställdhetsaspekt "delat med differentierat ansvar" ska styra klimatpolitiken. Medborgarna i EU är värda en rättvis omställning till fossilfrihet.

  Argument:Forskning och Parisavtalets mål och jämställdhetsaspekt "delat med…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha mycket större inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska kunna utfärda sanktioner mot medlemsländer som inte lever upp till grundkraven om demokrati och mänskliga rättigheter som EU-medlemsskapet stipulerar.

  Argument:EU ska kunna utfärda sanktioner mot medlemsländer som inte lever upp till…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Vi ska inte ha ett gemensamt försvar i EU. Däremot behöver vi samarbeta kring krisberedskap, solidariskt omhändertagande människor i sjönöd på medelhavet och klimatanpassning.

  Argument:Vi ska inte ha ett gemensamt försvar i EU. Däremot behöver vi samarbeta kring…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att hejda klimatförändringen och bygga en framtid att längta till behöver alla länder göra sin insats. Om något land inte lever upp till klimatmålen så förstör de allas vårt levnadsutrymme.

  Argument:För att hejda klimatförändringen och bygga en framtid att längta till behöver…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flyget ökar och bidrar till höga utsläpp av växthusgaser. Idag finns inte teknik eller förnybara drivmedel och oavsett så har höghöjdseffekterna klimatpåverkan. Flyget måste minska.

  Argument:Flyget ökar och bidrar till höga utsläpp av växthusgaser. Idag finns inte…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Platsen måste minska, för både klimatets och havens skull. Detta är ett förslag som Miljöpartiet drivit i både Europaparlamentet och ministerrådet.

  Argument:Platsen måste minska, för både klimatets och havens skull. Detta är ett förslag…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag vill att det ska vara enkelt att röra sig fritt inom EU. Sverige bör istället stärka tullens arbete att fånga upp människors som utsätts för trafficing och komma åt vapel och narkotika.

  Argument:Jag vill att det ska vara enkelt att röra sig fritt inom EU. Sverige bör…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Tillsammans så kan vi välkomna människors solidariskt och när människor fördelas jämnt blir integrationen snabb och enkel.

  Argument:Tillsammans så kan vi välkomna människors solidariskt och när människor…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ska vi göra saker gemensamt så ska det isf handla om att rädda människor i nöd på Medelhavet och att stoppa sådant som narkotika och vapensmuggling.

  Argument:Ska vi göra saker gemensamt så ska det isf handla om att rädda människor i nöd…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi ska ha goda arbetsvillkor i hela EU. Men idagsläget ska vi undvika lägen som skapar orättvisa och föder protektionism.

  Argument:Vi ska ha goda arbetsvillkor i hela EU. Men idagsläget ska vi undvika lägen som…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi behöver ett hållbart jordbruk i hela EU, för miljön, klimatet, livsmedelsförsörjningen i ett förändrat klimat och djurens välfärd. Det behövs därmed reformer av jordbruksstödet.

  Argument:Vi behöver ett hållbart jordbruk i hela EU, för miljön, klimatet,…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och lite tyska.

Vad har du för yrke?

Klimat- och energisamordnare. Stödjer kommuner, region och företag att nå klimatmålen.

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Radioprogram/podd

Det politiska spelet, Europapodden, USA-podden, Stormens utveckling

Hobby

Om jag skulle få mer fritid - spela cello och sjunga.

Mat

Thailändskt, Indiskt och mat från mellanöstern (babaganousch är en favorit).

Dryck

Belgisk öl