M
Elin Landerdahl

Elin Landerdahl

Moderaterna (plats 14)
31 år, Västervik

Presentera dig själv

Jag bor i Västervik med min sambo och hans två döttrar. I grunden har jag en handläggartjänst på Skatteverket men är tjänstledig då jag är politisk sekreterare i Region Kalmar län. Jag har även förtroendeuppdrag i både kommun och region. På fritiden spenderar jag gärna min tid med familj och vänner.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Framtidens Europa. Jag vill leva i ett Europa där vi kan känna frihet och framtidstro, i ett samhälle som kännetecknas av inkludering, tolerans, rättvisa, solidaritet och jämställdhet. Där vi tryggt kan röra oss med möjligheten att uppleva nya länder, kulturer och träffa nya människor.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Stärkt familjerättspolitik. Att följa Sveriges utveckling när det gäller HBTQ, aborträtt och arbete med jämställdhet.

 • Internationell handel

  Viktigt att utveckla och vidmakthålla alla frihandelsavtal inom EU. Även utveckla handelsavtal mellan EU-länder och icke medlemsländer.

 • Migration och flyktingar

  Ersätt dagens asylsystem med ett kvotflyktingsystem, asylprövning utanför EU:s gränser, människor i störst behov av skydd beviljas uppehållstillstånd.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

6

Politisk bakgrund

Förtroendeuppdrag i kommunen sedan år 2013 och i regionen sedan år 2015. Interna uppdrag såsom ordförande i kretsstyrelsen i kommunen. Även varit MUF-ordförande.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher. Jag anser att hon var en självständig och stark kvinna med skinn på näsan.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Hoppa över frågan
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Politisk sekreterare i Region Kalmar län. Tjänstledig från Skatteverket.

Vad har du för bostad i första hand?

Radhus/parhus

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Beyoncé

Författare/bok

Älskar självbiografier

Radioprogram/podd

Rättegångspodden

Sport

Gymnastik

Hobby

Resa

Dryck

Bubbel