SD
Elin Jensen - Fotograf: Region Örebro län

Elin Jensen

Sverigedemokraterna (plats 14)
51 år, Östansjö

Presentera dig själv

Tvåbarnsmor med båda fötterna på jorden som jobbat både inom industrin och som ridinstruktör. Bor på en liten gård med hästar, hundar och katter. Jag värnar starkt om djuren och deras situation. Jag är även starkt emot korruptionen och slöseriet med medlemsstaternas pengar inom EU.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

En mycket mindre organisation utan korruption, slöseri och onödiga kolossalt dyra månadsflyttar. En organisation som är inriktad på samarbete med frihandel, emot organiserad brottslighet, terrorism och för miljön.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jordbruk och fiske

  Djurens väl och ve. Verka för att den svenska modellen för djurhållning inom EU blir förebilden.

 • Demokrati

  Stoppa den krypande maktöverföringen till EU. Krafttag mot korruption, och bedrägerier, större krav på kontroll och uppföljning av unionens utgifter.

 • Migration och flyktingar

  Förbättrad förmåga att kontrollera yttre och inre gränser. Den fria rörligheten inom EU är helt beroende av detta.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Jordbruk och landsbygdsutveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Politisk bakgrund

Kom in i Hallsbergs kommunfullmäktige 2010 som helt oerfaren. Vid valet 2014 blev jag invald i Regionfullmäktige och från maj 2016 är jag oppositionsråd på halvtid i Region Örebro län.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Mattias Karlsson, jordnära och mycket sympatisk, Daniel Spiik, ser positivt på saker. De med fötterna på jorden som vet hur vanliga människor har det.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Vi vill ha ett samhälle där besluten ligger så nära medborgaren som möjligt. EU ska fokusera på fri och gemensam handel, motverka terrorism och organiserad brottslighet och samarbeta runt miljön.

  Argument:Vi vill ha ett samhälle där besluten ligger så nära medborgaren som möjligt. EU…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:EU:s klimatmål bör ligga på 40% till 2030.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Den svenska modellen ska bevaras. Makten över pensioner, föräldraledighet, lönebildning och villkoren på svensk arbetsmarknad ska ligga i Sverige.

  Argument:Den svenska modellen ska bevaras. Makten över pensioner, föräldraledighet,…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Vi är positiva till stärkt gränspolis för att återfå kontrollen över EUs yttre gränsen. Förstärkt gränsöverskridande arbete mot terrorism. Vi vill inte se några försvarssamarbeten inom EU.

  Argument:Vi är positiva till stärkt gränspolis för att återfå kontrollen över EUs yttre…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För första gången finns en rejäl chans att reformera EU inifrån. Om detta inte lyckas bör Sverige lämna EU i dess nuvarande form.

  Argument:För första gången finns en rejäl chans att reformera EU inifrån. Om detta inte…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi behöver fler folkomröstningar men detta ska vara på nationell nivå, andra länders medborgare ska inte bestämma över Sverige,

  Argument:Vi behöver fler folkomröstningar men detta ska vara på nationell nivå, andra…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nej, detta är en dålig idé där EU sätter sig själv i en överordnad ställning emot medlemsstaterna.

  Argument:Nej, detta är en dålig idé där EU sätter sig själv i en överordnad ställning…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är bättre att skapa morötter för länder att klara målen än att straffa dem.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi motsätter oss EU-skatter i alla former.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Symbolpolitik. Över 90% av världens plastskräp härstammar från floder framförallt i Asien. EU bör lösa problemen där de finns istället.

  Argument:Symbolpolitik. Över 90% av världens plastskräp härstammar från floder…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill se kraftigt minskad EU-budget. Svenska skattebetalares medel ska i allra största grad användas för investeringar i Sverige.

  Argument:Vi vill se kraftigt minskad EU-budget. Svenska skattebetalares medel ska i…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Euroländerna klarar sin ekonomi sämre i finanskriser än de länder som står utanför EMU.

  Argument:Euroländerna klarar sin ekonomi sämre i finanskriser än de länder som står…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Medlemsstater i eurozonen är redan straffade genom att vara med i till en viss del ostabil pengaunion.

  Argument:Medlemsstater i eurozonen är redan straffade genom att vara med i till en viss…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är positiva till frihandel. Däremot kan det finnas anledning att reglera handeln för vissa varor och tjänster för att skydda säkerhet och hälsa.

  Argument:Vi är positiva till frihandel. Däremot kan det finnas anledning att reglera…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik ska avgöras på nationell nivå.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Varje medlemsstat ska kunna, efter egen bedömning, stänga sina gränser eller införa kontroller.

  Argument:Varje medlemsstat ska kunna, efter egen bedömning, stänga sina gränser eller…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitik ska förbli en nationell angelägenhet.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Kommer man över Medelhavet har man gjort det illegalt. Asyl ska alltid sökas i första säkra land.

  Argument:Kommer man över Medelhavet har man gjort det illegalt. Asyl ska alltid sökas i…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Straffrätt är en nationell fråga som inte EU bör besluta om. Däremot är vi för mer gränsöverskridande samarbete mot brottslighet och där är trafficking en viktig fråga.

  Argument:Straffrätt är en nationell fråga som inte EU bör besluta om. Däremot är vi för…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Förslagen hotar öppenheten på internet och sociala plattformar och riskerar att inskränka den fria åsiktsbildningen.

  Argument:Förslagen hotar öppenheten på internet och sociala plattformar och riskerar att…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:SD anser att det är upp till varje medlemsstat att bestämma om familjerättsliga frågor.

  Argument:SD anser att det är upp till varje medlemsstat att bestämma om familjerättsliga…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverigedemokraterna vill motverka social turism. Svenska skattepengar ska i första hand gå till svenska pensionärer och andra som har stora behov.

  Argument:Sverigedemokraterna vill motverka social turism. Svenska skattepengar ska i…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi tycker det är självklart att värna den fria aborten och varje kvinnas rätt att bestämma över sin kropp, samtidigt är det viktigt att respektera olika värderingar oc det nationella självbestämmandet

  Argument:Vi tycker det är självklart att värna den fria aborten och varje kvinnas rätt…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill förstärka Frontex. Att återupprätta den yttre gränsen mot illegal forcering, smuggling och annan brottslighet är en av våra viktigaste prioriteringar.

  Argument:Vi vill förstärka Frontex. Att återupprätta den yttre gränsen mot illegal…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Försvars- och säkerhetspolitik är en nationell fråga. EU-stridsstyrkorna har inte blivit ett effektivt verktyg och vi vill istället satsa på att bygga upp det nationella försvaret.

  Argument:Försvars- och säkerhetspolitik är en nationell fråga. EU-stridsstyrkorna har…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svenska villkor ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna vill försvara den svenska modellen mot lönedumpning.

  Argument:Svenska villkor ska gälla på den svenska arbetsmarknaden. Sverigedemokraterna…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Stor utgift. Politiken är ineffektiv, har ingen koppling till produktion och bör reformeras för att tillåta mer inslag av nationella reformprogram utan att bönder och jordbrukare får minskade stöd.

  Argument:Stor utgift. Politiken är ineffektiv, har ingen koppling till produktion och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sverigedemokraterna har intagit en mycket försiktig hållning i förhållande till GMO. Vi anser att det finns behov av att öka kunskapen om de ekologiska effekterna.

  Argument:Sverigedemokraterna har intagit en mycket försiktig hållning i förhållande till…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi anser att åtgärder för jämställdhet är en nationell fråga. Kvotering är ett ineffektivt sätt att möta problemen. Som kvinna tycker jag det är nedlåtande att få uppdrag enbart p.g.a. mitt kön.

  Argument:Vi anser att åtgärder för jämställdhet är en nationell fråga. Kvotering är ett…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en nationell fråga att få bestämma om regler i föräldraledighet. I grunden anser vi att det är upp till varje familj att välja hur man vill fördela föräldraledighet.

  Argument:Det är en nationell fråga att få bestämma om regler i föräldraledighet. I…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill att bistånd i huvudsak ska vara en nationell fråga. Stor del av EU:s biståndspengar går till anslutningsstöd till länder som Turkiet. SD vill istället rikta biståndet till nöd- och krishjälp.

  Argument:Vi vill att bistånd i huvudsak ska vara en nationell fråga. Stor del av EU:s…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Förvaltningen av arter som lever i Sverige, speciellt sådana som inte rör sig mellan europeiska kontinenten och Sverige, ska naturligtvis hanteras av Sverige.

  Argument:Förvaltningen av arter som lever i Sverige, speciellt sådana som inte rör sig…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Tjänstledig ridinstruktör, gick yrkesförarutbildningen för länge sedan. Har jobbat inom industrin.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Blandat, lyssnar på NRJ mest.

Film

Thrillers

Författare/bok

Diana Gabaldon - Outlanderserien

TV-program

När man hinner, serier; Outlander, Robinson, Game of Thrones. Lättsamma saker

Radioprogram/podd

Musik NRJ

Sport

Hästhoppning

Hobby

Ridning

Mat

Fläskfilé och potatisgratäng

Dryck

Vatten och te