C
Ebba Krumlinde - Fotograf: Göran Buhre

Ebba Krumlinde

Centerpartiet (plats 9)
44 år, Båstad

Presentera dig själv

I grunden är jag en stolt skånska som mår bäst med den skånska myllan under fötterna. Min nyfikenhet har dock fört mig över hela södra Sverige och delar av Europa. Till yrket är jag samhällsvetare med en fil.mag. i mänskliga rättigheter. Min stora passion i livet är hästar och hundar.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år har är jag i slutet av min andra mandat period i parlamentet och har lyckats utöka EUROPOLs mandat för att bekämpa den organiserade brottsligheten. i tillägg till detta har de djuretiska reglerna inom EU skärpts och vi har få till att alla beslut inom EU är jämställdhetsintegrerade.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Brott och straff

  Motarbeta organiserad brottslighet då den inte har några gränser. Trafficking för sexuella ändamål, slavarbete, smuggelsprit osv ingår i dessa brott.

 • Jordbruk och fiske

  Arbeta för bättre djurrättsregler primärt kopplat till transporter. Att få drägligare transportregler är en grundbult för en etisk djurhållning.

 • Mänskliga rättigheter

  Driva på jämställdhetsarbetet i Europa. Detta arbete kan alltid effektiviseras upp och bli bättre.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Säkerhet och försvar

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

8

Politisk bakgrund

Sitter i kommunfullmäktige och i Regionfullmäktige. Har tidigare varit nämdeman. Sitter i centerkvinnornas förbundsstyrelse.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Dag Hammarsköld Fredrick Federley

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Liberalerna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:EU ska ha inflytande i de övergripande frågorna medan de som enbart berör en Sverige ska beslutas på hemmaplan.

  Argument:EU ska ha inflytande i de övergripande frågorna medan de som enbart berör en…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Utsläppen känner inte till några nationsgränser och därav behöver vi samarbeta mer för att komma tillrätta med miljöproblemen.

  Argument:Utsläppen känner inte till några nationsgränser och därav behöver vi samarbeta…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Länderna ska själva besluta om dessa frågor enligt mig. Vi ska ha ett brett samarbete i EU kopplat till den grund EU står på. Men de sociala frågorna är varje lands enskilda angelägenhet.

  Argument:Länderna ska själva besluta om dessa frågor enligt mig. Vi ska ha ett brett…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Vi måste även bygga detta samarbete tillsammans men genom exempelvis NATO anser jag.

  Argument:Vi måste även bygga detta samarbete tillsammans men genom exempelvis NATO…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Absolut inte. EU bygger på demokrati, fred, dialog och samarbete och vilken riktning vi vill ha i dessa frågor kan vi bara påverka genom att vara med i EU.

  Argument:Absolut inte. EU bygger på demokrati, fred, dialog och samarbete och vilken…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ser svårigheter i detta kopplat till att alla ska ha relevant faktagrund att förhålla sig till. Risken är att en röstar på känslor utan att förstå konsekvenserna när det gäller så övergripande frågor.

  Argument:Ser svårigheter i detta kopplat till att alla ska ha relevant faktagrund att…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utan tvekan. Detta är ett hot mot demokratin, den pelare som EU bygger hela sitt arbete på.

  Argument:Utan tvekan. Detta är ett hot mot demokratin, den pelare som EU bygger hela…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ibland behövs ekonomiska incitament för att leda arbete framåt. Som liberal är jag däremot med för morot än piska därav att jag anser det vara ett ganska bra förslag istället för mycket bra.

  Argument:Ibland behövs ekonomiska incitament för att leda arbete framåt. Som liberal är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Anser att vi hellre ska beskatta det miljöförstörande bränslet till fördel för de bolag som arbetar med miljövänliga bränslealternativ.

  Argument:Anser att vi hellre ska beskatta det miljöförstörande bränslet till fördel för…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Absolut.

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Däremot ska kontrollerna för vad medlen de facto går till öka och bli bättre.

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi har förbundit oss till att göra det när tiden är mogen så att säga. Men är personligen tveksam till detta.

  Argument:Vi har förbundit oss till att göra det när tiden är mogen så att säga. Men är…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi behöver våra nationella undantag för att främja vår inre marknad.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi ska vara solidariska i vårt mottagande inom EU.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den främjar inte Öresundsregionen eller EUs intentioner. Däremot så ska vi bevaka EUs yttre gränser bättre.

  Argument:Den främjar inte Öresundsregionen eller EUs intentioner. Däremot så ska vi…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är att arbeta solidariskt och humant mellan EUs länder och bör absolut främjas.

  Argument:Detta är att arbeta solidariskt och humant mellan EUs länder och bör absolut…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi löser inte bekymret genom att kategoriskt skicka tillbaka alla flyktingar. Däremot ska vi i stället främja lagliga vägar in. I dagsläget profilerar sig kriminella organisationer på att smuggla flyk

  Argument:Vi löser inte bekymret genom att kategoriskt skicka tillbaka alla flyktingar…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utan tvekan. Vem du blir kär i och vill dela ditt liv med ska du bestämma över inte stater. Snarare ska vi lyckönska alla som hittar kärleken.

  Argument:Utan tvekan. Vem du blir kär i och vill dela ditt liv med ska du bestämma över…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är inte bara en mänsklig rättighet det är även en kvinnlig rättighet. Att själv bestämma över sin kropp är kvinnans yttersta rättighet.

  Argument:Detta är inte bara en mänsklig rättighet det är även en kvinnlig rättighet. Att…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är genom detta vi kan få till rättssäkerhet kopplat till vem som får komma in. Samt stävja den organiserade brottsligheten som profilerar sig på flykting smuggling.

  Argument:Det är genom detta vi kan få till rättssäkerhet kopplat till vem som får komma…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi ska absolut vara med och skydda demokratin världen över. Sedan är frågan om det är genom EU - flagg eller genom NATO flagg och FN flagg vi gör detta bäst.

  Argument:Vi ska absolut vara med och skydda demokratin världen över. Sedan är frågan om…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Samma regler ska gälla för alla inom en nation.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi har en låg självförsörjningsgrad i Sverige och i EU. Att ta bort jordbruksstödet skulle inte främja jordbruket och självförsörjningen inom EU.

  Argument:Vi har en låg självförsörjningsgrad i Sverige och i EU. Att ta bort…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Är osäker på om detta är rätt väg att gå då jag generellt sett är emot kvotering. Tror att en bättre väg att gå är att informera och utbilda styrelser osv om vinsten med jämställda styrelser.

  Argument:Är osäker på om detta är rätt väg att gå då jag generellt sett är emot…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Projektledare med fokus på förändringsarbete och verksamhetsutveckling.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Edit Piaf Avici Robyn

Film

Borta med vinden. Pulp fiction

Författare/bok

Leo Tolstoy Liftarens guide till galaxen - Douglas Adams

TV-program

Korrespondenterna Min sanning Antikmagasinet

Radioprogram/podd

Sommar i p1

Sport

Ridning Tennis

Hobby

Politik Ridning

Mat

Skaldjur gärna musslor

Dryck

Champagne Vatten Rose vin