V
Deniz Butros - Fotograf: Kim Hellström

Deniz Butros

Vänsterpartiet (plats 3)
29 år, Norrköping

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om tio år har makten flyttats från lobbyister till folket och företagen tar sitt fulla klimatansvar. Då har vi förändrat systemen och inte klimatet, det är inte bara en vision, det är ett måste.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  En ambitionshöjning av de internationella klimatmålen, reformera EUs utsläppshandel och förändra statusen för klimatrelaterad migration.

 • Mänskliga rättigheter

  Införa sanktioner för de medlemsländer som inskränker de mänskliga rättigheterna

 • Forskning och innovation

  Främja EUs forskning kring klimat och miljö

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

8

Politisk bakgrund

Energi- och klimatstrateg som också vill ändra lagarna för att klara klimatkriserna. Arbetat som politisk sekreterare i EU-parlamentet och är numera kommunpolitiker i Norrköping och ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse.

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:I huvudsak är det länderna själva som ska besluta över sin politik, men EU bör lösa gränsöverskridande problem såsom klimatet och mänskliga rättigheter.

  Argument:I huvudsak är det länderna själva som ska besluta över sin politik, men EU bör…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Vi har ca tio år på oss att ställa om våra samhällen, vi kan inte vänta längre. Omställningen måste vara rättvis, det är de som släpper ut mest som ska göra de största förändringarna.

  Argument:Vi har ca tio år på oss att ställa om våra samhällen, vi kan inte vänta längre…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Marknaden kan aldrig vara viktigare än människorna. Därför vill vi ha ett socialt protokoll som slår fast att arbetstagares rättigheter inte ska underordnas rätten till fri rörlighet för kapital.

  Argument:Marknaden kan aldrig vara viktigare än människorna. Därför vill vi ha ett…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU.

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU. För oss är det dock inte aktuellt att driva frågan om ett EU-utträde nu när klimatförändring och högerextremismen hotar.

  Argument:Vänsterpartiet är ett EU-kritiskt parti och vill på sikt att Sverige lämnar EU…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet är kritiskt till förslag som innebär att EU går i riktningen mot en mer federal och överstatlig organisation.

  Argument:Vänsterpartiet är kritiskt till förslag som innebär att EU går i riktningen…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Oberoende medier är grundstenen i en demokrati. Vi är positiva till att åtgärder vidtas om medlemsländer inskränker mediernas oberoende, men har inte tagit ställning till hur detta bäst sker.

  Argument:Oberoende medier är grundstenen i en demokrati. Vi är positiva till att…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är helt avgörande för framtiden att utsläppen kraftigt minskar, därför är det också rimligt att de som inte uppfyller målen får betala för konsekvenserna av det.

  Argument:Det är helt avgörande för framtiden att utsläppen kraftigt minskar, därför är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill att det införs en progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger mest ska betala mest. Skattens utformning ansvarar länderna själva för, likaså ska intäkterna tillfalla medlemslandet.

  Argument:Vi vill att det införs en progressiv flygskatt i alla EU-länder. De som flyger…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och på sikt även människans hälsa. Vänsterpartiet vill därför förbjuda alla engångsartiklar av plast.

  Argument:Plast ger stora negativa miljöeffekter och påverkar tillståndet i våra hav och…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rika och fattigare länder för att uppnå ett mer jämlikt Europa, det ska dock inte ske undantagslöst

  Argument:För oss är det självklart att det ska ske en omfördelning mellan rika och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EMU är mer än bara att byta valuta. Sverige ska ha en egen självständig ekonomisk politik. Det är vi medborgare, genom våra folkvalda, som ska styra den ekonomiska politiken, inte EU-byråkrater.

  Argument:EMU är mer än bara att byta valuta. Sverige ska ha en egen självständig…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en expansiv finanspolitik och själva lösa sina problem.

  Argument:EU:s regler om budgetdisciplin begränsar ländernas möjligheter att bedriva en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:En gemensam syn på varor och tjänster vore fördelaktigt, men så länge EU prioriterar handel över hälsa, säkerhet och klimat är det bra att nationella undantag kan göras.

  Argument:En gemensam syn på varor och tjänster vore fördelaktigt, men så länge EU…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen nu och i framtiden.

  Argument:Alla länder behöver hjälpas åt och ta ett solidariskt ansvar för den globala…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollerna som vi bl.a. anser försvårar och begränsar människors rätt att söka asyl.

  Argument:Vänsterpartiet har återkommande kritiserat gränskontrollerna som vi bl.a. anser…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta är ett sätt för alla länder att ta ett solidariskt ansvar för den globala flyktingsituationen nu. Dessutom skapar det en större valfrihet för asylsökande om var de ska bo.

  Argument:Detta är ett sätt för alla länder att ta ett solidariskt ansvar för den globala…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. Förslaget innebär en inskränkning i asylrätten som vi inte kan acceptera.

  Argument:Vi försvarar flyktingars rättigheter och rätten att söka asyl. Förslaget…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill att EU aktivt driver frågan om förbud mot sexköp enligt svensk modell i hela Europa men anser att det fortsatt är en fråga för länderna att lagstifta om.

  Argument:Vi vill att EU aktivt driver frågan om förbud mot sexköp enligt svensk modell…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning bör stärkas, dock riskerar åtgärderna för att stoppa upphovsrättsskyddat material att blockera långt mycket mer än de ska.

  Argument:Upphovsrättsinnehavares ställning och rätt till rimlig ersättning bör stärkas,…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Människor ska inte diskrimineras eller särbehandlas negativt på grund av sin sexuella läggning. Det är bra om EU arbetar för att samkönade ska vara lagligt i alla länder.

  Argument:Människor ska inte diskrimineras eller särbehandlas negativt på grund av sin…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av ekonomiskt bistånd ska en individuell bedömning göras för EU-medborgare precis som för övriga medborgare.

  Argument:Alla som lever i Sverige ska kunna få ta del av välfärdssystemet. Vid behov av…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Trots stort motstånd har Vänsterpartiet lyft in abort i flera EU-rapporter och arbetar aktivt för alla kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter. Vi anser dock att länder själva ska lagstifta.

  Argument:Trots stort motstånd har Vänsterpartiet lyft in abort i flera EU-rapporter och…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och att det skapas en överstatlig gränspolis med omfattande befogenheter.

  Argument:Vi är kritiska både till att EU militariserar och externaliserar gränserna och…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi värnar alliansfriheten och är helt emot militariseringen av EU.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva att svenska kollektivavtal ska gälla fullt ut för alla som arbetar i Sverige, oavsett var man kommer ifrån.

  Argument:För att undvika lönedumpning och underbudskonkurrens måste facket kunna kräva…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell jordbrukspolitik, fram till dess anser vi att en ökad andel av det totala jordbruksstödet ska vara miljöstöd.

  Argument:Vi vill minska EU:s jordbruksstöd och på sikt ha en helt nationell…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det krävs fortfarande fortfarande mycket forskning kring GMO för att se hur det påverkar ekosystemen.

  Argument:Det krävs fortfarande fortfarande mycket forskning kring GMO för att se hur det…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Kvotering är inte ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och rättvisa. För oss är frågan om fler kvinnor i politiskt beslutsfattande positioner viktigare. EU ska inte reglera det.

  Argument:Kvotering är inte ett mål i sig utan ett redskap för att uppnå demokrati och…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det finns en principöverenskommelse, men vi anser inte att EU ska bestämma och lagstifta om minimiregler.

  Argument:Vi är för att förutsättningarna för föräldraledighet förbättras och att det…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rika länder har ett ansvar att hjälpa fattiga länder ekonomiskt med omställning till ett mer hållbart samhälle, både på grund av den koloniala historian och utsläppen under industrialiseringen.

  Argument:Rika länder har ett ansvar att hjälpa fattiga länder ekonomiskt med…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik som lever upp till våra åtaganden om biologisk mångfald på global- och EU-nivå. EU ska kunna ingripa mot det som är oförenligt med dessa åtaganden.

  Argument:Vi vill ha en nationell jaktpolitik som lever upp till våra åtaganden om…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vad har du för yrke?

Klimat- och energistrateg

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet