L
Delaram Esmaeili - Fotograf: Patricia Mellin

Delaram Esmaeili

Liberalerna (plats 35)
45 år, Mölndal

Presentera dig själv

Som kvinna född i ett land styrt av diktatur och förtryck i religionens namn och där kvinnors röst är ett hot mot demokratin, blev frågor som individens frihet, kvinnors rättigheter, hedersförtryck och demokrati en självklarhet för mig att driva.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ännu fler av Europas länder är med. Mindre av sjukdomar, fattigdom, utanförskap, främlingsfientlighet och brott. EU är effektivare och insynen har ökat. Integrationen fungerar bra och arbetslösheten är låg. Minoriteter respekteras. EU leder klimatomställningen och är världens ekonomiska centrum.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Kolkraft bort. Stoppa förtida kärnkraftsavveckling. Bättre avgas-/vattenrening. Miljövänligare jordbruk/byggsektor. Färre kemikalier/medicinmissbruk.

 • Migration och flyktingar

  Inför gemensamma asylregler och rättvis ansvarsfördelning. Fler lagliga vägar till EU, t.ex. som kvotflyktingar. Barnfamiljer ska kunna återförenas.

 • Demokrati

  Hårdare press och ekonomiska sanktioner mot medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter. Inskränkningar i pressfriheten kan inte tillåtas

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

8

Politisk bakgrund

Min politiska resa startade 2011 som liberal i Mölndal.Jag blev invald under mandatperioden 2014-2018 och i den nuvarande mandatperioden att sitta i Mölndals kommunfullmäktige samt skolnämnd. Jag har varit ledamot i styrelsen för Liberalerna Mölndal.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:Det är bara tillsammans i Europa vi kan lösa de stora gränsöverskridande utmaningarna.

  Argument:Det är bara tillsammans i Europa vi kan lösa de stora gränsöverskridande…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:2050 ska EU inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det står klart att delmålen som nu

  satts upp inte räcker och EU måste öka ambitionen ytterligare genom tydliga delmål.

  Argument:2050 ska EU inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. Det står klart att…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:När Europa är en gemensam ekonomi behöver det också finnas ett grundläggande socialt

  skydd i alla EU-länder. Den sociala pelaren är ett viktigt, icke-lagstiftande.

  Argument:När Europa är en gemensam ekonomi behöver det också finnas ett grundläggande…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:Vi lever i en orolig omvärld med krig och konflikter i Europas närhet. EU-länderna behöver

  stärka sin gemensamma försvarsförmåga. EU:s försvarssamarbete ska komplettera, men

  inte ersätta, Nato.

  Argument:Vi lever i en orolig omvärld med krig och konflikter i Europas närhet…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Behovet av ett enat Europa är större än någonsin. Liberalerna vill se ett EU som håller ihop

  och löser utmaningar tillsammans. EU gör människor friare, Sverige rikare och vår omvärld

  tryggare.

  Argument:Behovet av ett enat Europa är större än någonsin. Liberalerna vill se ett EU…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska vara ett demokratiskt projekt där medborgare i alla medlemsländer är

  representerade. Då är dagens system med gemensamt beslutsfattande med alla länder

  Argument:EU ska vara ett demokratiskt projekt där medborgare i alla medlemsländer är…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU-stöd bara ska gå till länder som respekterar grundläggande fri- och rättigheter och

  rättsstatens principer. Liberalerna vill se konkreta villkor för att länder ska kunna få

  ekonomiska bidrag av EU.

  Argument:EU-stöd bara ska gå till länder som respekterar grundläggande fri- och…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att EU ska nå klimatmålen måste alla länder ta sitt ansvar. Sanktioner bör kunna läggas

  på länder som inte lever upp till klimatmålen, på samma sätt som man gör idag i den

  ekonomiska politiken.

  Argument:För att EU ska nå klimatmålen måste alla länder ta sitt ansvar. Sanktioner bör…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla transporter ska bära sina klimatkostnader. Flygets bränsle ska beskattas på samma sätt

  som andra fordonsslag, men inte via EU-skatt.

  Argument:Alla transporter ska bära sina klimatkostnader. Flygets bränsle ska beskattas…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Liberalerna vill att all plast i EU ska vara återvinningsbar senast 2030. Vi stödjer förbudet mot

  vissa engångsartiklar av icke-återvinningsbar plast och vill se en avgift på plast som inte

  återvinns.

  Argument:Liberalerna vill att all plast i EU ska vara återvinningsbar senast 2030. Vi…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För ett starkt EU krävs att alla regioner växer ekonomiskt. Men det är inte bidrag som skapar

  tillväxt. EU:s olika stöd måste minskas och slås ihop för att nå bättre effektivitet.

  Argument:För ett starkt EU krävs att alla regioner växer ekonomiskt. Men det är inte…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Innan Sverige inför euron ska flerparten Euroländer visa att de följer alla valutakrav (statsskuld, budgetunderskott, räntor inflation), som de själva har förbundit sig att följa.

  Argument:Innan Sverige inför euron ska flerparten Euroländer visa att de följer alla…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Om ett land missköter sin ekonomi kommer det att ge konsekvenser i övriga länder. Därför

  måste EU ha muskler att genom ekonomiska sanktioner straffa de som inte respekterar de

  gemensamma regelverken

  Argument:Om ett land missköter sin ekonomi kommer det att ge konsekvenser i övriga…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste fortsätta att riva handelshinder och minska regelbördan för företag. Den inre

  marknaden där alla företag i EU enkelt kan nå alla EU:s konsumenter är själva kärnan i EUsamarbetet.

  Argument:EU måste fortsätta att riva handelshinder och minska regelbördan för företag…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Rätten att söka asyl är något varje EU-land måste leva upp till. De som tar sitt ansvar ska få

  stöd, både finansiellt och praktiskt, men för de som vägrar ta sitt ansvar ska stöden från EU

  minskas.

  Argument:Rätten att söka asyl är något varje EU-land måste leva upp till. De som tar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den fria rörligheten i EU är central och måste försvaras. Så fort de tillfälliga inre

  gränskontrollerna kan avskaffas utan negativa följder för den inre säkerheten i Sverige ska

  detta bli verklighet.

  Argument:Den fria rörligheten i EU är central och måste försvaras. Så fort de…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla medlemsländer måste dela på ansvaret för de asylsökande som kommer till EU.

  Fördelningen måste bli mer rättvis baserat på bland annat ländernas befolkningsstorlek och

  ekonomiska styrka.

  Argument:Alla medlemsländer måste dela på ansvaret för de asylsökande som kommer till…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Asylsökande som har skyddsskäl ska få stanna medan de som saknar skyddsskäl måste

  återvända hem. EU kan bidra till ett bättre återvändande genom återvändandeavtal med

  länder utanför EU.

  Argument:Asylsökande som har skyddsskäl ska få stanna medan de som saknar skyddsskäl…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Liberalerna värnar den svenska sexköpslagen. Tyvärr finns det många EU-länder där synen

  på prostitution är helt annorlunda. Gemensam EU-lagstiftning skulle riskera att bli ett steg

  Argument:Liberalerna värnar den svenska sexköpslagen. Tyvärr finns det många EU-länder…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen av

  upphovsrättsdirektivet. Vi röstade nej till både artikel 11 och 13 i EU-parlamentet och arbetar

  mot dem i riksdagen.

  Argument:Liberalerna motsätter sig det uppladdningsfilter som föreslås i uppdateringen…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill att all EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen fullt ut. Äktenskapslagar är i

  huvudsak en nationell fråga, men vi välkomnar att land efter land nu erkänner samkönade

  äktenskap.

  Argument:Vi vill att all EU-lagstiftning ska erkänna den samkönade familjen fullt ut…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Fattigdomen i vissa EU-länder kan bara lösas genom att dessa länder utvecklas. Tiggeri är

  ingen lösning. Till den som är på tillfälligt besök i ett annat EU-land ska socialtjänsten kunna

  ge akuthjälp.

  Argument:Fattigdomen i vissa EU-länder kan bara lösas genom att dessa länder utvecklas…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Varje EU-land bestämmer över sin abortlagstiftning, men EU bör verka för rätten till fri abort.

  EU-medborgare som vägras abort i hemlandet ska ha rätt att genomföra abort i ett annat EU land.

  Argument:Varje EU-land bestämmer över sin abortlagstiftning, men EU bör verka för rätten…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill se gemensam gränspolis men också gå ännu längre genom att EU på sikt tar över

  ansvaret för hela den yttre gränskontrollen, för att säkra att samma regler och rättssäkerhet

  ska gälla överallt

  Argument:Vi vill se gemensam gränspolis men också gå ännu längre genom att EU på sikt…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU behöver ta större ansvar vid kriser och hot i, eller nära, vår del av världen. EU:s civila och

  militära fredsoperationer bör utökas. Sverige bör därför gå med i European Intervention

  Initiative.

  Argument:EU behöver ta större ansvar vid kriser och hot i, eller nära, vår del av…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Utstationerad arbetskraft i ett

  EU-land ska minst ha de rättigheter som arbetstagare i avsändarlandet har och att dessa är

  rimliga.

  Argument:EU har ansvar för att människor som arbetar i EU inte utnyttjas. Utstationerad…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget måste minska; hälften av jordbruksstödet bör omfördelas till

  satsningar på forskning och dessutom ska kvarvarande stöd fokusera mer på naturvård och

  biologisk mångfald

  Argument:Jordbrukets del av EU:s budget måste minska; hälften av jordbruksstödet bör…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jordbruksproduktionen måste effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt växande

  befolkning globalt. Bioteknik (GMO) kan bidra till bättre skördar och näringsinnehåll.

  Argument:Jordbruksproduktionen måste effektiviseras för att kunna försörja en kraftigt…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Jämställdheten i näringslivet måste

  fortsätta bli bättre i hela EU, men det är i första hand företagens ansvar. Då får vi

  jämställdhet på riktigt

  Argument:Vi är emot lagstiftad kvotering till bolagsstyrelser. Jämställdheten i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring, dock regler för miniminivå för

  föräldraledighet. Det är bra för jämställdheten och tillväxten att fler får möjlighet att förena

  föräldraskap och yrkesliv

  Argument:EU ska inte ha en gemensam föräldraförsäkring, dock regler för miniminivå för…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga rättigheter världen

  över. Tillsammans är länderna i EU världens största biståndsgivare vilket bör utvecklas och

  värnas.

  Argument:EU ska vara en stark röst för demokrati, marknadsekonomi och mänskliga…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill att den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta. Det behövs en balans

  mellan olika intressen och dialog med de som berörs, särskilt i rovdjurstäta områden.

  Argument:Vi vill att den regionaliserade rovdjursförvaltningen ska fortsätta. Det behövs…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

iran

Vad har du för yrke?

Arbetar med ungas inflytande och delaktighet

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande

Kandidatens favoriter

Författare/bok

Dan Brown , Liza Marklund