MP
David Ling - Fotograf: Layz Reynet

David Ling

Miljöpartiet (plats 20)
27 år, Gävle

Presentera dig själv

Jag är bara en vanlig kille som vill att världen ska vara lite bättre. Jag började engagera mig mot krig och klimatförändringar, mest i samband med Irakkriget 2003 och Al Gores film 2006. Sedan dess har rätten att fly och rätten att bo var man vill också engagerat mig mycket.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett EU som inte bygger murar mot klimatflyktingar. Ett EU som inte fortsätter blunda för klimathotet. Ett EU som inte tillåter fascister att montera ned rättsstaten.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Vår tids ödesfråga. Vår tids rättvisefråga. Utan en ambitiös klimatpolitik finns INGENTING annat.

 • Mänskliga rättigheter

  Fascismen växer och de är ute efter de svagaste. Hemlösa, migranter, narkomaner, personer med funktionsnedsättning. Vi måste stå upp för alla.

 • Migration och flyktingar

  Redan idag lyckas inte EU lösa situationen med människor på flykt. Helt orimligt, särskilt som flyktingarna i världen kommer bli många fler. Skärpning

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

5

Politisk bakgrund

Jag vill ha rättvisa. Jag blev engagerad mot krig och för klimatet - två frågor som blir mer och mer sammankopplade ju värre klimatförändringarna blir. Andra viktiga frågor för mig har varit rätten att fly, djurs rättigheter och basinkomst.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Alla som står upp, även när det innebär att utsättas för våld eller hot om våld. När rättvisekämpar tystnar förlorar vi framtiden. De är hjältar.

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Massor! Förr tyckte jag t ex inte att folk skulle få rösta om de inte hade fyllt 18 år. Nu tycker jag att alla medborgare ska få rösta i allmänna val.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mer politiskt inflytande än idag

  Argument:I vissa frågor behövs ett starkare EU - t ex klimatpolitiken och för att säkra demokrati i Europa. I andra frågor behövs inte ett starkare EU - t ex bör inte EU besluta om skatter.

  Argument:I vissa frågor behövs ett starkare EU - t ex klimatpolitiken och för att säkra…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och EU kan vara en av de viktigaste aktörerna för att rädda världen. Om vi bara försöker. Då behövs mer.

  Argument:Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och EU kan vara en av de viktigaste…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:EU borde tvinga de sämsta att bli bättre.

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Vi har inget behov av en EU-armé. Däremot har vi behov av ett utökat säkerhetssamarbete. Sommaren 2018 fick Sverige låna flygplan för att släcka skogsbränderna. Mer sånt, mindre vapen!

  Argument:Vi har inget behov av en EU-armé. Däremot har vi behov av ett utökat…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är vår bästa chans att rädda klimatet. Att lämna nu är inte ett alternativ.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det vore bra med mer demokrati i EU! Men folkomröstningar är inte alltid det bästa sättet att göra demokrati på.

  Argument:Det vore bra med mer demokrati i EU! Men folkomröstningar är inte alltid det…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Superbra! Det kan inte vara så att EU kan ställa högre krav på länder som vill bli medlemmar än länder som är medlemmar.

  Argument:Superbra! Det kan inte vara så att EU kan ställa högre krav på länder som vill…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart ska ingen kunna fly undan ansvaret för miljön.

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Utsläppen från flyget måste minska och flygandet måste minska. Flyget är idag skattebefriat! Sjukt. Beskatta.

  Argument:Utsläppen från flyget måste minska och flygandet måste minska. Flyget är idag…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU måste stötta de fattigare regionerna - samtidigt måste EU också kunna införa sanktioner mot de länder som kränker demokratiska och mänskliga rättigheter. T ex genom minskade bidrag.

  Argument:EU måste stötta de fattigare regionerna - samtidigt måste EU också kunna införa…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om man har ett budgetunderskott i ett medlemsland så är det kanske inte just ekonomiska straff som är mest lämpliga. Jag tycker att EU:s medlemsländer bör samarbeta i kriser.

  Argument:Om man har ett budgetunderskott i ett medlemsland så är det kanske inte just…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Länder som inte hedrar mänskliga rättigheter ska bestraffas.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:På samma sätt som svenska kommuner ska dela på ansvaret att ta emot människor på flykt ska EU:s medlemsstater också göra det. Samtidigt är det bra om folk får bo i länder där de redan har kontakter!

  Argument:På samma sätt som svenska kommuner ska dela på ansvaret att ta emot människor…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Man diskvalificeras inte från mänskliga rättigheter för att man försöker ta sig över Medelhavet. Vi måste skapa lagliga och säkra vägar att fly till EU.

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Man diskvalificeras inte från mänskliga…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Gay rights are human rights.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Tvärtom! Också fattiga ska kunna använda fri rörlighet i EU. Vi borde göra mer för att EU-migranter ska ha drägliga villkor när de lever i Sverige, snarare än att tjafsa om "tiggeriförbud". Larv.

  Argument:Tvärtom! Också fattiga ska kunna använda fri rörlighet i EU. Vi borde göra mer…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Women's rights are human rights.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det vore bra om den gränsbevakning som sker fokuserade på att a) hålla borta knark och vapen och b) rädda liv på Medelhavet och hjälpa folk att söka asyl.

  Argument:Det vore bra om den gränsbevakning som sker fokuserade på att a) hålla borta…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Militär är sällan det bästa för att motverka konflikt. EU bör utveckla det civila fredsbyggandet.

  Argument:Militär är sällan det bästa för att motverka konflikt. EU bör utveckla det…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag tycker att utstationeringsdirektivet är bra! Det är viktigt att den fria rörligheten kombineras med social hållbarhet. Handlar inte bara om löner, utan också säkerhet vid byggen osv.

  Argument:Jag tycker att utstationeringsdirektivet är bra! Det är viktigt att den fria…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Idag går stora pengar till livsmedelsindustrin, vilket ger överproduktion i EU. Jordbruksstödet borde istället fokusera på omställning av jordbruket från fossilt till förnybart.

  Argument:Idag går stora pengar till livsmedelsindustrin, vilket ger överproduktion i EU…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Nuvarande regelverk är ganska rimligt - försiktighetsprincipen är central och varje medlemsland ska ha rätt att säga nej. Men GMO kan också ha många positiva effekter.

  Argument:Nuvarande regelverk är ganska rimligt - försiktighetsprincipen är central och…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Nåt måste hända

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Föräldraledighet är en viktig nyckel till jämställdhet! Fler närvarande pappor, mindre stressade mammor och gladare barn. What's not to love

  Argument:Föräldraledighet är en viktig nyckel till jämställdhet! Fler närvarande pappor,…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har dels ett stort ansvar med tanke på klimatförändringarna, men vi måste såklart också göra vad vi kan för fattigdomsbekämpning och demokratisering.

  Argument:Vi har dels ett stort ansvar med tanke på klimatförändringarna, men vi måste…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En av EU:s viktigaste uppgifter är att skydda miljön. Då ingår hotade arter självklart i uppdraget.

  Argument:En av EU:s viktigaste uppgifter är att skydda miljön. Då ingår hotade arter…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska! Och skolspanska och ännu mindre italienska.

Vad har du för yrke?

Jag är nästan färdig statsvetare, men pausar pga politiskt uppdrag.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Annika Norlin, Timbuktu och Kapten Röd.

Film

Mästerdetektiven Blomkvist!

Författare/bok

Harry Potter!

TV-program

Game of Thrones, New Girl, Modern Family

Radioprogram/podd

Stormens utveckling, Kapitalet

Sport

Fotboll I guess men är emot proffssport på nåt plan. Hejar ändå på ÖFK

Hobby

Gaming och att äta godis/glass

Mat

Tacos (satsig lyxig kind med typ mangosalsa och guacamole)

Dryck

Trocadero