KD
David Lega - Fotograf: Rickard Ericsson

David Lega

Kristdemokraterna (plats 2)
47 år, Göteborg

Presentera dig själv

Kommunalråd i Göteborg med en bakgrund som paralymier, entreprenör och föreläsare. Brinner för mänskliga fri- och rättigheter och företagandets villkor.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett lagom EU som prioriterar fred, välstånd och välfärd.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Ett EU som står upp för mänskliga rättigheter, inom och utom unionen. En god europapolitik bidrar till att skapa en bättre värld.

 • Internationell handel

  Ett EU för fler jobb. Mer handel med omvärlden och större ekonomiskt utbyte inom Europa.

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Ett EU som håller sig borta från välfärdsfrågorna. Sverige kan bestämma om föräldraförsäkring och inhemsk arbetsmarknad på egen hand.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Utrikespolitik

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

9

Politisk bakgrund

Jag har alltid arbetat för att fler ska få möjligheter att utvecklas i sina egna liv. Det var när jag insåg att det som jag har pratat om i alla år, det är ju kristdemokratisk politik fast med andra ord, som jag blev medlem i Kristdemokraterna. År 2010 fick jag förtroendet som Kommunalråd i Göteborg

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Barack Obama En politiker med stark drivkraft, god retorik och en karismatisk personlighet som gav allt för att göra världen lite bättre.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Självklart finns det det. Vi lever i en föränderlig värld där ens egna åsikter och uppfattningar, löpande bör prövas.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Vi tycker EU ska ta ett steg tillbaka när det gäller ex. arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Samtidigt vill vi fördjupa samarbetet inom ex. den inre marknaden och miljöpolitiken

  Argument:Vi tycker EU ska ta ett steg tillbaka när det gäller ex. arbetsmarknads-,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Vi står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. Sverige skall gå före och göra vad vi kan för att påverka EU, precis som EU måste påverka världen i stort.

  Argument:Vi står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Att stegvis göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning är en dålig idé. Det sköts bättre på nationell nivå.

  Argument:Att stegvis göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning är en dålig idé. Det…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel, men säger nej till ett gemensamt EU-försvar.

  Argument:Kristdemokraterna välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder konkurrera med omvärlden.

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Och enbart genom samarbete kan Europas länder…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare till. Däremot kan ju enskilda länder välja folkomröstningar om sakfrågor, exempelvis om euron.

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s grundläggande värden(som ex. rättsstatens principer eller mediernas oberoende)möts av konsekvenser inom ramen för EUs system

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter. Så är det redan idag och det stöttar vi.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter. Så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer därför utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel för flyg, men inte skatt på flygresor.

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer därför utbyggnad av…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi ser gärna att man går vidare med fler åtgärder för att få bort nedskräpningen med plast, men det är viktigt med ordentliga konsekvensanalyser om de faktiska resultaten av olika förslag på förbud.

  Argument:Vi ser gärna att man går vidare med fler åtgärder för att få bort…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Vi vill minska ned på regionalfonderna på totalen, men ge dem ett tydligare fokus på just stöd till de allra fattigaste regionerna.

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. Vi vill minska ned på…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vår mening är att Sverige för överskådlig tid ska behålla kronan och en självständig penningpolitik.

  Argument:Vår mening är att Sverige för överskådlig tid ska behålla kronan och en…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument: Om ett land inte klarar av att hålla grundläggande ekonomisk balans drabbar det snabbt hela Europa, som en följd av vår integrerade ekonomi.

  Argument: Om ett land inte klarar av att hålla grundläggande ekonomisk balans drabbar…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte göra sin del av helheten kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av unionen för givet.

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt, de länder som ensidigt sätter sig på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi arbetar för att de yttre gränserna ska fungera bättre, vilket också skulle innebära att de inre gränskontrollerna kan tas bort.

  Argument:Vi arbetar för att de yttre gränserna ska fungera bättre, vilket också skulle…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan, men det är en viktig del för mer av gemensamt ansvar.

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU måste sluta avtal med länder runt medelhavet samt stärka kustbevakning och gränskontroll, så att färre tar dessa farliga vägar. EU måste hitta fler hållbara svar på migrationsfrågorna.

  Argument:EU måste sluta avtal med länder runt medelhavet samt stärka kustbevakning och…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Om frågan öppnades upp i EU skulle svensk sexköpslagstiftning i praktiken avgöras i kompromisser med länder som har fullt lagliga höghusbordeller.

  Argument:Om frågan öppnades upp i EU skulle svensk sexköpslagstiftning i praktiken…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:Kristdemokraterna vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Om svenskarna inte vill att Polen ska ha inflytande över vår äktenskapslagstiftning kan inte heller vi göra anspråk på att styra polsk äktenskapslagstiftning.

  Argument:Om svenskarna inte vill att Polen ska ha inflytande över vår…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi står bakom svensk abortlagstiftning. Att öppna upp för EU-inflytande i abortlagstiftningen riskerar taget till sin spets också att svensk lagstiftning måste anpassas till andra länder.

  Argument:Vi står bakom svensk abortlagstiftning. Att öppna upp för EU-inflytande i…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna. Därför stödjer vi förslaget om att EU-gemensam gränspolis bör kunna komplettera nationella myndigheter vid behov.

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Vi ser gärna fler insatser av motsvarande slag.

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika militära insatser under EU-ledning, exempelvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Facken har ingen rätt att kräva kollektivavtal ens för svenskar som jobbar i Sverige. Att på EU nivå ge facken en sådan rättighet är inte aktuellt.

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor. Facken har ingen rätt att…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad grad av konkurrensneutralitet. Förutsättningarna för att bedriva jordbruk blir mer lika i hela EU.

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också vissa risker. Vi vill bara tillåta enskilda grödor som genomgått omfattande analys av expertmyndigheter.

  Argument:GMO-grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir ofta en fråga om annat.

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. ”Minimiregler” blir ofta en…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att så få medlemsländer i sina egna budgetar uppnår det EU-gemensamma målet om 0,7 % av BNI till bistånd är vi bekymrade över. EU som enhet bör i den bemärkelsen öka sitt bistånd.

  Argument:Att så få medlemsländer i sina egna budgetar uppnår det EU-gemensamma målet om…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården sköter vi bra själva.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och mycket begränsad franska

Vad har du för yrke?

Kommunalråd

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Pink, U2, Bruce Springsteen

Film

Rocky 1, 2, 3, 4, 6 (5:an är kass) Star Wars

Författare/bok

Dune av Frank Herbert

TV-program

Game of thrones

Radioprogram/podd

Game of thrones-podden

Sport

All liveidrott att titta på, simning att utföra

Hobby

Playstation och Bonsaiklippning

Mat

Asiatiskt

Dryck

Beror på tillfälle