MP
David Folkebrant - Fotograf: August Lindberg

David Folkebrant

Miljöpartiet (plats 30)
30 år, Västerås

Presentera dig själv

28 år, 29 år gammal strax innan valdagen. Ser de mänskliga rättigheterna som viktiga för att respektera mänsklig värdighet. Därför vill jag driva dessa frågor inom EU. Tycker, förutom om att läsa , om att skapa musik och umgås med nära och kära.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  EU skall stå upp för de mänskliga rättigheterna. Det innebär t.ex. att erkänna termen Klimatflyktingar.

 • Migration och flyktingar

  Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Det måste EU:s medlemsländer stå upp för. Asylsökande skall därför fördelas jämt mellan EU:s medlemsländer.

 • Miljö och klimat

  Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Jag har haft flera interna uppdrag den senaste mandatperioden och arbetat för partiet som politisk sekreterare. Har även uppdrag i Kulturnämnden i Västerås.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Det är dags att höja klimatambitionerna inom EU. EU:s medlemsländer måste nå Parisavtalet och de som inte lever upp till kraven skall få kännbara konsekvenser.

  Argument:Det är dags att höja klimatambitionerna inom EU. EU:s medlemsländer måste nå…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Samarbeten är bra. Men inte samarbeten som bygger på våld. Vi behöver stärkt samarbete för att hantera klimatförändringarna och dess påverkan.

  Argument:Samarbeten är bra. Men inte samarbeten som bygger på våld. Vi behöver stärkt…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det finns redan idag möjlighet för medborgarna i EU att väcka frågor genom EU:s medborgarinitiativ. Ett annat sätt att stärka medborgarnas inflytande är att stärka EU-parlamentet.

  Argument:Det finns redan idag möjlighet för medborgarna i EU att väcka frågor genom EU:s…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU skall försvara de medborgerliga rättigheterna. De stater som kränker dem skall bestraffas genom kännbara sanktioner.

  Argument:EU skall försvara de medborgerliga rättigheterna. De stater som kränker dem…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla länder måste bidra för att minska utsläppen i den takt som krävs för att nå målen om nollutsläpp i enlighet med Parisavtalet.

  Argument:Alla länder måste bidra för att minska utsläppen i den takt som krävs för att…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall bidra med positiv utveckling i hela EU. Det är en viktig del i den demokratiska utvecklingen.

  Argument:EU skall bidra med positiv utveckling i hela EU. Det är en viktig del i den…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla måste ta sitt ansvar.

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Förutom masterstudier i Mänskliga rättigheter så arbetar jag just nu som lärarvikarie.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Spelas rätt mycket Midnight Kids och Anomalie. Sen är ju Chicago och ELO fantastiska!

Film

Sagan om ringen-triologin är svårslagen.

Författare/bok

Franz Kafka och Hannah Arendt kan jag rekommendera.

Radioprogram/podd

P1:s Filosofiska rummet och Konflikt

Sport

Fotboll

Hobby

Musikskapande

Mat

Tacos äts med jämna mellanrum. Om det är för att det är bekvämt eller väldigt gott lämnar jag osagt.