C
Daniel Svensson

Daniel Svensson

Centerpartiet (plats 52)
35 år, Göteborg

Presentera dig själv

Söker ni en nagelfarande journalist från västsvenska dagstidningar till att granska EU inifrån? En kommunikatör från UD och SKF till att prioritera spridandet av liberala reformer? Samt en skattebetalarvän från lokala nämnder till federal insyn genom USA:s senat? Kryssa gärna Centerpartiets no. 52!

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill kämpa för att ”Öppna EU för Europa” med fokus på rörlighet för varor, tjänster, kapital, människor och idéer. Därför att Europa och vår omvärld tjänar på utbyte mellan unika erfarenheter, bakgrund och färdigheter. Varför öppenhet, tillgänglighet, effektivitet och kvalitet måste prioriteras.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Internationell handel

  Att som EU-parlamentariker motivera att varje spenderad skattekrona i Bryssel och Strasbourg mångdubblar vinsterna av effektivt rivna handelshinder.

 • Demokrati

  Inte minst att kämpa för inspirerande frihet på Internet genom att riva upp artikel 11 och 13 samt stärka möjligheter till 'open source'-motivation.

 • Ekonomi, budget och skatter

  Att som parlamentariker redovisa var krona som undertecknad samt dennes lagstiftningsarbete kostar utslaget på i första hand den svenska befolkningen.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Budgetkontroll

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

1

Politisk bakgrund

Genom lyssnande kampanjer samt engagerande medlemsarbete under två Europaval, tre allmänna val och ett extraval regionalt 2009-2019 har jag närt flerdagars kommunala (Stadsdelsnämnd, utbildningsutskott och som medborgarvittne) samt regionala (Primärvårdsstyrelse och Förvaltningsrätt) fritidsuppdrag.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Under ett års studier av internationella relationer och media i Washington D.C. arbetade jag hos senator Jim DeMint (R-SC) som lät sin delstat skina.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

I mitt första val hösten år 2003 röstade jag beklagligt ”ja” till EMU då jag trodde att euron skulle verka för global framåtanda – vilket tyvärr är fel med slösaktiga pengapressen ECB i förarsätet.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Mitt mål är att EU skall vara så smalt men skarpt som möjligt med fokus på sina fyra rörelsefriheter, att öppna upp för nytänkande och att skala bort subventioner & sanktioner & detaljregleringar.

  Argument:Mitt mål är att EU skall vara så smalt men skarpt som möjligt med fokus på sina…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:EU:s arbete för klimatnytta bör fokusera mer på att belöna lösningar för energiförsörjning, kretsloppstänk och utsläppsminskning. Skattebefriad innovation åstadkommer mer än handel med utsläppsrätter!

  Argument:EU:s arbete för klimatnytta bör fokusera mer på att belöna lösningar för…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Fokus på rörelse och möten mellan goda exempel på socialt ansvarstagande och –utkrävande är viktigare än att tala om för medlemsstater vilka välfärdssystem som bör råda i en union för konkurrenskraft.

  Argument:Fokus på rörelse och möten mellan goda exempel på socialt ansvarstagande och…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:En union som vill riva gränser mellan nationella kulturer, ledarskap och utmaningar ur många olika lösningar bör ej ha behov att försvara en viss ståndpunkt. Det sköts bättre av etablerade förbund.

  Argument:En union som vill riva gränser mellan nationella kulturer, ledarskap och…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Som skeptisk före kritisk liberalkonservativ är mitt mål att maktsamling skall nyttjas i så liten utsträckning som möjligt för att söka individuell frihet. Sveriges bör tillföra Europa mer än tvärtom.

  Argument:Som skeptisk före kritisk liberalkonservativ är mitt mål att maktsamling skall…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Rådgivande folkomröstningar är ofta en chimär för att tillföra snarare än avföra makt över folks huvud. Att ge nationalstaters beslutanderätt till alla andra medlemmar formar inte sund konfederalism.

  Argument:Rådgivande folkomröstningar är ofta en chimär för att tillföra snarare än…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Då EU:s statuter vilar på associations-, tryck- och yttrandefrihet bör självfallet alla medlemsstater som skrivit på även verka efter dessa. Att föregå med öppen kritik vore dock mer verkningsfullt.

  Argument:Då EU:s statuter vilar på associations-, tryck- och yttrandefrihet bör…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Ramar för handel med utsläppsrätter och av EU ratificerade klimatavtal skall solklart gälla hela unionens utvecklingsarbete. Dock bör grön skatte- och regleringsväxling föregå kontraproduktiva straff.

  Argument:Ramar för handel med utsläppsrätter och av EU ratificerade klimatavtal skall…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Resande, utbyten och infrastrukturinnovation på snabb framväxt skall aldrig bestraffas utan fokus skall alltid ligga på att fasa ut oönskade bränslen, utvinningar av desamma och fordonsnedskräpning.

  Argument:Resande, utbyten och infrastrukturinnovation på snabb framväxt skall aldrig…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bör satsa på att underlätta såväl utvecklandet av flergångsartiklar som handskandet med all form av återvinningstänkande. Att förbjuda engångsartiklar där dessa är mindre riskabla är destruktivt.

  Argument:EU bör satsa på att underlätta såväl utvecklandet av flergångsartiklar som…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU bör ta vara på allt det nationella utbyte, de ideella skaparkrafter och den privata insats som kan ge mycket bättre anpassade såväl närande lärdomar som nödgade bidrag till sämre bemedlade.

  Argument:EU bör ta vara på allt det nationella utbyte, de ideella skaparkrafter och den…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:ECB trycker fantasipengar till våra mest slösaktiga grannar, euron är därmed inte lika mycket värd i alla delar av EU och EMU lånar mer av de rika än de sparar åt de fattiga. Korporativism är inte kapitalism!

  Argument:ECB trycker fantasipengar till våra mest slösaktiga grannar, euron är därmed…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU-länder vilka bryter mot unionens regler för budgetunderskott skall självfallet inte få möjlighet att låna en krona på övriga skattebetalares bekostnad!!! Det är straff nog att söka egna borgensmän.

  Argument:EU-länder vilka bryter mot unionens regler för budgetunderskott skall…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En fri inre marknad ger möjlighet att se fördelarna av en frigörande yttre marknadsaspekt. Då är det inte ofrihet för oönskade produkter utan konsumentens informerade val som skall prioriteras.

  Argument:En fri inre marknad ger möjlighet att se fördelarna av en frigörande yttre…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För det första bör överstatlighet vara restriktiv med bidrag åt icke-unika integrationslösningar. För det andra är fri konkurrens central. För det tredje är asylmottagandets förutsättningar flexibla.

  Argument:För det första bör överstatlighet vara restriktiv med bidrag åt icke-unika…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:En ordnad, kontrollerad och framförallt ansvarskännande migration är förutsättning för att vårt statssystem skall kunna ställa sina bästa krav och insatser till förfogande åt omvärlden.

  Argument:En ordnad, kontrollerad och framförallt ansvarskännande migration är…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kvalitativa tillmötesgåenden, förutsättningar och erkänslor skall alltid få gå före centralplanering av vilka behov som bäst anses kunna tillfredsställa vissa bidrag. Mottagandet är därför inte konstant.

  Argument:Kvalitativa tillmötesgåenden, förutsättningar och erkänslor skall alltid få gå…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Flyktingstatus, skyddsbehov och synnerligen ömmande omständigheter för en möjlighet till att såväl ge som emotses bidrag till en mer dräglig tillvaro i andra länder skall alltid helgas som en rörlighet.

  Argument:Flyktingstatus, skyddsbehov och synnerligen ömmande omständigheter för en…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är betydligt viktigare att arbeta för att motverka kriminella och livshotande orsaker samt konsekvenser av sexköp än att medverka till att sådana beklagliga handlingar begås i det fördolda.

  Argument:Det är betydligt viktigare att arbeta för att motverka kriminella och…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Upphovsmakare, producenter och framförande av kulturella uttryck skall alltid själva ges möjlighet att driva sina processer för ersättning mot originellt ägandeskap. Överstatlighet skall inte göra det åt dem.

  Argument:Upphovsmakare, producenter och framförande av kulturella uttryck skall alltid…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Äktenskap som såväl lag- samt kärleksbärande sakrament skall i så lång utsträckning som möjligt frigöras från såväl statlig som överstatlig godtycklighet. Symbolisk handling före omoraliska kontrakt.

  Argument:Äktenskap som såväl lag- samt kärleksbärande sakrament skall i så lång…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla former av transaktioner, bidragsgivande och försörjningstagande bör föras på så frivillig basis som möjligt då tiggeri alltid är en nådagivande handling. Bekämpa brottslighet bakom i stället!

  Argument:Alla former av transaktioner, bidragsgivande och försörjningstagande bör föras…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:I egenskap av abortmotståndare per se förespråkar jag abortmöjlighet de jure. Det är ej genom förbud utan frigörande av individuella val – i skydd av modern – som fler väljer ansvarigt föräldraskap.

  Argument:I egenskap av abortmotståndare per se förespråkar jag abortmöjlighet de jure…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Den polisiära kontrollen av införsel utav alla olagliga, oönskade och ogenomförbara element skall självfallet ligga på en medlemsstats samvete. Dock kan EU mycket väl ha likvärdiga kontrollansvar.

  Argument:Den polisiära kontrollen av införsel utav alla olagliga, oönskade och…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:I egenskap av icke-interventionist, skeptiker till överstatligt handskande med unika angelägenheter och förespråkare för att utmaningar löses så nära det individuella problemet som möjligt – NEJ.

  Argument:I egenskap av icke-interventionist, skeptiker till överstatligt handskande med…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ingen skall någonsin behöva tvingas in i ett kollektivavtal. Stridsåtgärder är kontraproduktiva då facken bäst tjänar sina utvecklande branschers sak om man även låter dem utveckla fackliga ändamål.

  Argument:Ingen skall någonsin behöva tvingas in i ett kollektivavtal. Stridsåtgärder är…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ingen näring bör tillåtas vara ett särintresse bara för att den för in en viss arbetsstyrka och ut en viss produktion… oavsett hur franska bönder ropar högst – eftersom produktivitet skall ge lön för mödan!

  Argument:Ingen näring bör tillåtas vara ett särintresse bara för att den för in en viss…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Dåliga villkor, produktionsrätter och uttag ur det naturliga skall inte bestraffas av politiker utan av marknaden. Däremot bör självfallet korrekt produktinformation till kund vara en frihandelsfråga.

  Argument:Dåliga villkor, produktionsrätter och uttag ur det naturliga skall inte…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det bästa sättet att stötta individuella kvaliteter och största historiska kvantiteter är alltid genom att arbeta för att bästa kvalitet, effektivitet, tillgänglighet och öppenhet får företräde före måttsatser.

  Argument:Det bästa sättet att stötta individuella kvaliteter och största historiska…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Föräldraskap och dess utmaningar formas allra bäst av den nya eller utökade familjen själv under förutsättning att finansiella möjligheter alls finns till hemvaro. Denna rätt är viktigare än nivåsats.

  Argument:Föräldraskap och dess utmaningar formas allra bäst av den nya eller utökade…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det allra skarpaste biståndet kommer ur handel, handel och handel. Genom att privata och ideella verksamheter supportar, stöttar och inte minst stärker exportmöjligheterna till nya konkurrenter.

  Argument:Det allra skarpaste biståndet kommer ur handel, handel och handel. Genom att…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vargjakten och dess skyddsbehov är så pass unika i Sverige jämfört med många andra EU-länder att den expertis, humana hantering och biotopaspekt som våra jägare bidrar med icke bör inskränkas.

  Argument:Vargjakten och dess skyddsbehov är så pass unika i Sverige jämfört med många…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, franska och tyska samt självklart god insikt i danska och norska.

Vad har du för yrke?

Journalist/kommunikatör

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

60-tal (The Beatles och tusental fler), Prog-Rock (Pink Floyd etc), jazz/crooners (Perry Como et al)

Film

Om ’topp 5’: ”Apocalypse Now”, ”Gökboet”, ”Network”, ”Once Upon a Time in the West” och ”Stalker”

Författare/bok

'Topp 5’: George Orwell, Joseph Conrad, Thomas Mann, H.P. Lovecraft och Pär Lagerkvist.

TV-program

’Topp 5’: ”The Sopranos”, ”Yes Minister”, På Spåret, ”House of Cards” (UK) och ”Band of Brothers”.

Radioprogram/podd

"Snedtänkt" med Kalle Lind om något.

Sport

Fotboll - IFK Göteborg & Manchester United, ishockey - Frölunda & Detroit Red Wings, handboll - RIK.

Hobby

Musik, film, sport och att läsa samt resa för att upptäcka världen. Var en hyfsad schackspelare.

Mat

Närodlat, lokalhistoriskt och originellt spännande. Grillat är alltid godast.

Dryck

Njuter gärna av ett glas franskt rödvin, en mustig mikrobryggeristout eller en rökig single malt.