S
Dan Gabrielsson - Fotograf: Dan Gabrielsson

Dan Gabrielsson

Socialdemokraterna (plats 30)
51 år, Falköping

Presentera dig själv

Jag är en man på 50 år. Mitt yrke är kyrkogårdsarbetare/ grävmaskinist. Jag har sedan 19 års ålder haft fackliga uppdrag inom kommunalarbetarförbundet. I 9år var jag LO-distriktets ordförande i Västsverige . Idag är jag kommunstyrelsens ordförande i Falköping.,

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision handlar om ett tryggt Europa fritt från krig och konflikter. Europa skall vara ett föredöme i övriga världen då det gäller att bygga välstånd i ett hållbart socialt samhälle där klassklyftorna minskar och där löntagarna har schyssta förhållanden i arbetslivet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Arbete åt alla med schyssta villkor är en fråga som förenar människor till att skapa ett bättre Europa och en bättre värld. Fattigdomen måste bekämpas

 • Miljö och klimat

  Vi måste ställa om så att framtida generationer får uppleva vår fantastiska planet. Vi har den till låns och varje generation måste ta sitt ansvar.

 • Näringsliv

  Näringslivets villkor måste skapa hållbarhet och tillväxt så att fler människor får ta del av välfärden. Ge näringslivet framtidstro för hållbarhet.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Politisk bakgrund

Jag har fått min politiska skolning i fackföreningsrörelsen, har haft uppdrag inom kommunal och varit Lo-distriktets ordförande i Västsverige. idag är jag kommunstyrelsens ordförande i Falköping. Innan hade jag politiska uppdrag i socialnämnden, tekniska nämnden och kultur och fritids nämnden.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Olof Palme, Anna Lindh, Nelson Mandela, Martin Luther King

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Vänsterpartiet

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Nödvändigt för att bevara vår jord

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Eftersom vi tillhör en inre marknad så skall alla behandlas därefter

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

kyrkogårdsarbetare

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Gymnasium

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Bruce springsteen Ub40 Def leppard, Tommy Nilsson

Film

Den siste samurajen, Braveheart

Författare/bok

Lars Keplers alla böcker Jan Guillou Arn serien

TV-program

Så ska det låta, mästarnas mästare, så mycket bättre

Radioprogram/podd

p1

Sport

fotboll

Hobby

Fiske, bowling

Mat

kålpudding, stekt fläsk med raggmunk

Dryck

Vatten kaffe och öl