KD
Conny Brännberg

Conny Brännberg

Kristdemokraterna (plats 14)
65 år, Skövde

Presentera dig själv

Regionråd i Västra Götalandsregionen med särskilt ansvar för kulturfrågor. Har under många år också arbetat med besöksnäringen. Är kristdemokraternas representant i Kultur- och fritidsberedningen på Sveriges Kommuner och Landsting. i Skövde ordförande för kommunfullmäktige

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Den Europeiska Gemenskapen är en garant för fred i Europa. Vi tar ansvar för varandra och stärker samhällsgemenskapen men behåller varje lands rätt till självstyre. När beslut är låmpligast att fattas på en övergripande nivå ska EU användas, annars ska beslut fattas så nära medborgaren som möjligt

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  Att verka för alla människors lika och unika värde är den viktigaste frågan. Utan denna grund får vi aldrig ett jämlikt eller jämställt samhälle

 • Jordbruk och fiske

  Livsmedelsförsörjning som kommer från ett hållbart jordbruk är angeläget. Men för Europas bönder måste konkurrens ske på lika villkor

 • Kultur och utbildning

  Vi kan skapa ett materiellt välmående samhälle, men utan kultur och kunskap blir vi fattiga. Den inre odlingen är angeläget för välfärdssamhället

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kultur och utbildning

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

30

Politisk bakgrund

Jag har en bred erfarenhet från kommun och region. Haft många ledande uppdrag och brinner för att vara med och förändra/utveckla

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson, Kristdemokraternas numera hedersordförande. Den värme som han visat, samtidigt med en djup analytisk förmåga har berört mig.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag har varit en tydlig motståndare till kärnkraft men håller på att svänga om i den frågan. Att tillföra energi ser jag helst ska ske med förnyelsebarhet, men under en tid accepterar jag kärnkraften.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Vi betonar "lagom". I vissa områden ska inflytandet vara mycket begränsat, t ex välfärdspolitiken, men i andra områden bör den öka som t ex inom klimat- och miljöfrågor.

  Argument:Vi betonar "lagom". I vissa områden ska inflytandet vara mycket begränsat, t ex…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Vi betonar subsidiaritet. Det innebär att den mest effektiva nivån ska fatta beslut. När det gäller miljö så måste frågorna "hissas". Här måste det finnas gemensamma regler.

  Argument:Vi betonar subsidiaritet. Det innebär att den mest effektiva nivån ska fatta…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Här ska de nationella parlamenten besluta. Någon lag på EU-nivå som handlar om välfärdspolitik vill vi inte se.

  Argument:Här ska de nationella parlamenten besluta. Någon lag på EU-nivå som handlar om…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Samverkan mellan länder är en av EUs idéer. Däremot vill vi inte se en gemensam armé. Men det finns många områden där man kan samverka.

  Argument:Samverkan mellan länder är en av EUs idéer. Däremot vill vi inte se en gemensam…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska vara med och stärka den europeiska gemenskapen.

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Folkomröstningar ska ske på nationell nivå. Att börja införa tankar om ett gemensamt Europa där t ex val ska förekomma gillar vi inte. Däremot är vi positiva till folkomröstningar inom det egna landet

  Argument:Folkomröstningar ska ske på nationell nivå. Att börja införa tankar om ett…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri- och rättigheter ska värnas. Yttrandefriheten är grundläggande i ett demokratiskt system. Medier måste vara fria och oberoende av den politiska makten.

  Argument:Fri- och rättigheter ska värnas. Yttrandefriheten är grundläggande i ett…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sanktioner måste kunna förekomma då någon bryter mot uppsatta spelregler. Även om man antagit dem frivilligt måste de följas. Då kan det vara befogat med sanktioner

  Argument:Sanktioner måste kunna förekomma då någon bryter mot uppsatta spelregler. Även…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Flyget står för en mindre del av utsläppen men måste ända minska sina skador på miljön. Det viktigaste är forskning för att få bättre bränsle och lättare material. Skatter på EU-nivå gillar vi inte.

  Argument:Flyget står för en mindre del av utsläppen men måste ända minska sina skador på…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Plast är en av de stora utmaningarna, inte minst i haven. Det "slit och släng" som plasten står för måste ersättas med hållbara alternativ. T ex i samband med snabbmat kan plast försvinna

  Argument:Plast är en av de stora utmaningarna, inte minst i haven. Det "slit och släng"…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det ekonomiska stödet behöver förändras men inte så att det ska ske på de fattiga ländernas bekostnad. Men om länderna inte följer t e x mänskliga rättigheter ska ändå medel kunna minskas.

  Argument:Det ekonomiska stödet behöver förändras men inte så att det ska ske på de…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ser inga skäl för detta idag. En självständig penningpolitik ska vara Sveriges färdriktning.

  Argument:Vi ser inga skäl för detta idag. En självständig penningpolitik ska vara…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Stabilitet och balans ska eftersträvas. Då man blir medlem förpliktigar man sig och en ekonomi balans ska vara norm.

  Argument:Stabilitet och balans ska eftersträvas. Då man blir medlem förpliktigar man sig…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det kan finnas skäl för att vissa avvikande regler finns. Men undantagen får inte heller bli för många.

  Argument:Det kan finnas skäl för att vissa avvikande regler finns. Men undantagen får…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flytingfrågan måste vara gemensam för medlemsländerna. Mänskliga Rättigheter är oerhört angeläget och öppenhet måste råda bland medlemsländerna.

  Argument:Flytingfrågan måste vara gemensam för medlemsländerna. Mänskliga Rättigheter är…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Grunden är öppenhet inom Europa, men de yttre gränserna ska ha en kontroll. Den fria rörligheten är angelägen och ska inte begränsas.

  Argument:Grunden är öppenhet inom Europa, men de yttre gränserna ska ha en kontroll. Den…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Solidaritet måste visas och enskilda länder måste ta ansvar. Detta är i grunden en fråga om människovärde och alla ska kunna få stöd då asylskäl finns. Alla länder måste samverka

  Argument:Solidaritet måste visas och enskilda länder måste ta ansvar. Detta är i grunden…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det finns tyvärr inte möjligheter för alla att kunna återvända till sina hemländer. Därför kan man inte införa en sådan regel.

  Argument:Det finns tyvärr inte möjligheter för alla att kunna återvända till sina…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ett förbud kan slå väldigt fel. Sverige har en bra modell som andra kan anta.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi ska värna de immateriella rättigheterna, men det nyligen antagna direktivet är felriktat. Att införa dyrbara uppladdningsfilter är ett alldeles för trubbigt verktyg.

  Argument:Vi ska värna de immateriella rättigheterna, men det nyligen antagna direktivet…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En typisk fråga för varje land att hantera.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Den fria rörligheten är bra, men då man vistas i ett annat land måste hemlandet stå för den ekonomiska hjälp som man kan behöva. Viss akut hjälp ska kunna fås, men hemlandet ska stå för kostnader

  Argument:Den fria rörligheten är bra, men då man vistas i ett annat land måste hemlandet…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ännu en fråga där länderna ska själva fatta beslut.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är vid de yttre gränserna som den polisiära närvaron är mest angelägen. Den har en viktig roll men måste också samverka med de olika ländernas poliskårer.

  Argument:Det är vid de yttre gränserna som den polisiära närvaron är mest angelägen…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det finns exempel där EU gjort goda insatser i konflikthärdar, men i grunden är det inte vapen som gör att konflikter minskar.

  Argument:Det finns exempel där EU gjort goda insatser i konflikthärdar, men i grunden är…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kollektivavtal är bra, men ska införas frivilligt. Att tvinga någon att ingå svenska kollektivavtal är inte rätt väg. Däremot ska skälig ersättning alltid utgå.

  Argument:Kollektivavtal är bra, men ska införas frivilligt. Att tvinga någon att ingå…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det måste vara lika villkor för bönderna. Konkurrensneutralitet är ett nyckelord.

  Argument:Det måste vara lika villkor för bönderna. Konkurrensneutralitet är ett…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det ska inte förbjudas, men vi ska vara restriktiva med GMO. På lång sikt vet vi inte så mycket om konsekvenserna.

  Argument:Det ska inte förbjudas, men vi ska vara restriktiva med GMO. På lång sikt vet…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kvotering är inget som kristdemokrater gillar

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken hör hemma i det nationella parlamentet. EU ska inte ha sådana regler.

  Argument:Familjepolitiken hör hemma i det nationella parlamentet. EU ska inte ha sådana…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:En-procents-mål är bra, men strävan ska vara högre

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Åter en fråga som ska hanteras nationellt.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag har en bakgrund som pastor, men är tjänstledig från jobbet som kommunikations- och medielärare.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Göteborgs Symfoniker

Film

Citizen Kane

Författare/bok

Om jag bara får nämna en så blir det bibeln

TV-program

Nyhetsprogram

Radioprogram/podd

Lyssnar helst på P1

Sport

Gillar segling

Hobby

Slöjd

Mat

Svensk husmanskost

Dryck

Läsk, ingen alkohol