M
Christian Holm Barenfeld - Fotograf: Privat

Christian Holm Barenfeld

Moderaterna (plats 9)
44 år, Karlstad

Presentera dig själv

Jag är 42 år, företagare och kommunpolitiker i Karlstad och var mellan 2006-2018 riksdagsledamot. Har under många år haft ett stort engagemang i EU-frågor och internationell politik.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill jobba för ett EU som ökar människors frihet och trygghet. EU ska göra rätt saker och vara starkt på de områden som bäst sköts gemensamt. Mindre byråkrati, bättre regler för företagande och ett ansvar för gemensamma utmaningar. Brottslighet, extremism, klimat och inre marknaden är sådant.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Brott och straff

  Den fria rörligheten ska försvaras, men var inte tänkt för kriminella och terrorister. Stöldligorna i Värmland och övriga Sverige måste bekämpas.

 • Internationell handel

  Handel och företagande bygger Sverige och EU. Mindre byråkrati, fri handel och bra förutsättningar för företagande skapar jobb och välstånd.

 • Miljö och klimat

  Klimat och tillväxt går hand i hand. Kärnkraft är klimatsmart och ska prioriteras. Vi ska bekämpa utsläpp och föroreningar inte transporter & tillväxt

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Internationell handel

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

20

Politisk bakgrund

Jag har varit riksdagsledamot i tolv år, suttit i kommunfullmäktige i snart 17 år och har bland annat suttit i riksdagens utrikesutskott, arbetsmarknadsutskott och EU-nämnden. Har under flera år varit ansvarig för Moderaternas relationer med EPP & var tidigare vice ordförande i EPP:s ungdomsförbund.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Margaret Thatcher, Angela Merkel

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Man ska stå trygg i sina värderingar, men måste anpassa dessa till dagens förutsättningar. Invandringsfrågan är en sådan fråga där jag till del ändrat uppfattning givet utvecklingen.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Vid gemensamma gränsöverskridande problem så som brottslighet och klimatfrågan, så ska EU göra mer för att lösa dem. I frågor som medlemsländerna bättre sköter själva, ska EU:s inflytande inte öka.

  Argument:Vid gemensamma gränsöverskridande problem så som brottslighet och klimatfrågan,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Sverige och EU har redan världens mest ambitiösa klimatmål. Nu måste fler länder i världen ta ett större ansvar och då kan EU säkerställa att vi leder omställningen genom att skärpa målen.

  Argument:Sverige och EU har redan världens mest ambitiösa klimatmål. Nu måste fler…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska inte bestämma över svensk arbetsmarknad och välfärd. Jag vill inte som Socialdemokraterna och regeringen förhandla bort svenska förhållanden med andra medlemsländer som inte kommit lika långt.

  Argument:EU ska inte bestämma över svensk arbetsmarknad och välfärd. Jag vill inte som…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:I ett försämrat säkerhets läge är det allt viktigare med ett ökat säkerhetssamarbete inom EU. Vi bygger vår säkerhet tillsammans med andra och bör bli medlemmar i NATO.

  Argument:I ett försämrat säkerhets läge är det allt viktigare med ett ökat…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige är ett litet exportberoende land som har tjänat mycket på vårt medlemsskap. Det är också ett effektivt samarbete för att lösa gemensamma problem så som terrorism, brottslighet och klimathot.

  Argument:Sverige är ett litet exportberoende land som har tjänat mycket på vårt…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej EU-samarbetet ska bygga på medlemsstaterna och vårt inflytande. Folkomröstningar skulle äventyra svenska intressen och riskera att skapa ett mer federalistiskt EU.

  Argument:Nej EU-samarbetet ska bygga på medlemsstaterna och vårt inflytande…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Demokratin och rättsstatens principer måste försvaras. Länder som motarbetar eller undergräver dessa kärnvärden bör straffas. EU är och ska vara ett samarbete för demokratier.

  Argument:Demokratin och rättsstatens principer måste försvaras. Länder som motarbetar…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:När inte gemensamma regelverk följs måste det få konsekvenser. Europa ska ha en offensiv miljö- och klimatpolitik så att vi klarar klimatutmaningen.

  Argument:När inte gemensamma regelverk följs måste det få konsekvenser. Europa ska ha en…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi bör bekämpa utsläppen inte flyget!

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att förbjuda vissa artiklar som är tillverkade av miljöskadliga ämnen är viktigt. Därtill bör vi satsa mer på återvinning och minskad nedskräpning.

  Argument:Att förbjuda vissa artiklar som är tillverkade av miljöskadliga ämnen är…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Att EU lägger stora summor på bidrag till medlemsländer är inte hållbart. I stället bör resurser t.ex. gå till att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och skapa bättre villkor för företagande och

  Argument:Att EU lägger stora summor på bidrag till medlemsländer är inte hållbart. I…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För Moderaterna är det inte aktuellt att införa Euron i nuläget. Det är viktigt med ett folkligt stöd och på lång sikt tror jag det vore bra för Sverige att delta i samarbetet.

  Argument:För Moderaterna är det inte aktuellt att införa Euron i nuläget. Det är viktigt…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att värna konkurrenskraft och stabila ekonomier är det avgörande att de gemensamma finanspolitiska ramverken respekteras. Att inte följa regelverket bör få konsekvenser.

  Argument:För att värna konkurrenskraft och stabila ekonomier är det avgörande att de…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s inre marknad måste gälla fullt ut för att gynna medborgarna, jobben och företagen och stärka tillväxten i såväl Sverige som i övriga EU.

  Argument:EU:s inre marknad måste gälla fullt ut för att gynna medborgarna, jobben och…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sverige har tagit ett oproportionerligt stort ansvar i flyktingfrågan. Det är rimligt att alla medlemsländer måste dela på ansvaret och att inte göra det bör få konsekvenser.

  Argument:Sverige har tagit ett oproportionerligt stort ansvar i flyktingfrågan. Det är…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Så länge EU inte har stärkt den yttre gränsen måste Sverige ha goda möjligheter att ha egna gränskontroller för att ha kontroll över invandringen hit.

  Argument:Så länge EU inte har stärkt den yttre gränsen måste Sverige ha goda möjligheter…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är orimligt och orättvist att Sverige tar ett mycket större ansvar än andra. Fler EU-länder måste ta emot asylsökande.

  Argument:Det är orimligt och orättvist att Sverige tar ett mycket större ansvar än…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Denna lagstiftning bör vi själva besluta om i Sverige, men vi ska däremot samarbeta inom EU för att kraftfullt bekämpa trafficking och kriminalitet.

  Argument:Denna lagstiftning bör vi själva besluta om i Sverige, men vi ska däremot…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi är emot uppladdningsfilter och står upp för friheten på internet. Upphovsrätten bör samtidigt anpassas till ett digitaliserat samhälle.

  Argument:Vi är emot uppladdningsfilter och står upp för friheten på internet…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi moderater står upp för och värnar hbtq-rättigheter. Partnerskap och samkönade äktenskap som ingåtts i här ska erkännas i hela EU.

  Argument:Vi moderater står upp för och värnar hbtq-rättigheter. Partnerskap och…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Personer som är EU-medborgare och saknar uppehållsrätt i Sverige bör inte ha rätt till bidrag. Kommunerna bör endast bistå med akut, kortvarigt, nödbistånd vid behov.

  Argument:Personer som är EU-medborgare och saknar uppehållsrätt i Sverige bör inte ha…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fler länder borde följa Sveriges exempel. Kvinnors rätt till sin egen kropp är en självklarhet.

  Argument:Fler länder borde följa Sveriges exempel. Kvinnors rätt till sin egen kropp är…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste stärka kontrollen av EU:s yttre gräns.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska bidra till fred och frihet och stå upp för mänskliga rättigheter. Det förebygger terrorism och extremism.

  Argument:EU ska bidra till fred och frihet och stå upp för mänskliga rättigheter. Det…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Bra och trygga villkor ska gälla på arbetsmarknaden och det skapas främst av konkurrenskraftiga företag. Många små företag i Sverige saknar kollektivavtal och ska inte missgynnas.

  Argument:Bra och trygga villkor ska gälla på arbetsmarknaden och det skapas främst av…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är orimligt att en så stor del av EU:s budget går till jordbruksstöd. Stödet ska succesivt minskas och samtidigt ska bönderna få längre skatter, enklare regler och minskat regelkrångel.

  Argument:Det är orimligt att en så stor del av EU:s budget går till jordbruksstöd…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:GMO-grödor kan innebära både bättre näringsvärde och vara miljö- och klimatsmarta genom att de är mer motståndskraftiga mot torka och angrepp. Kraven på livsmedelssäkerhet ska alltid vara höga.

  Argument:GMO-grödor kan innebära både bättre näringsvärde och vara miljö- och…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument: Kvotering är inte rätt väg att gå och ska absolut inte beslutas av EU. Jämställdheten i näringslivet måste dock öka och det är osmart att inte tillvarata kvinnors kompetens.

  Argument: Kvotering är inte rätt väg att gå och ska absolut inte beslutas av EU…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är en fråga som främst bör beslutas om av berörda familjer och de politiska beslut som måste fattas på området ska ske nationellt.

  Argument:Det är en fråga som främst bör beslutas om av berörda familjer och de politiska…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är redan idag världens största biståndsgivare och många medlemsländer, däribland Sverige, är också stora biståndsgivare. Vi bör snarare se över hur biståndet kan användas mer effektivt.

  Argument:EU är redan idag världens största biståndsgivare och många medlemsländer,…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Beslut om jakt och rovdjursförvaltning ska fattas så nära den det berör som möjligt inte av EU. För Värmland är detta en extra viktig fråga och en jaktmyndighet bör inrättas för dessa frågor.

  Argument:Beslut om jakt och rovdjursförvaltning ska fattas så nära den det berör som…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och tyska.

Vad har du för yrke?

Ekonom, egenföretagare och kommunpolitiker. Riksdagsledamot 2006-2018.

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Allätare med fabless för 80-tals pop, eurodisco & det mesta på topplistan. Gillar Avicii & Gessle!

Film

Bondfilmer och svenska kriminalfilmer!

Författare/bok

Tsar Putin.

TV-program

Aktuellt

Sport

Slalom och rally

Hobby

Resor

Mat

Kött (gärna från Värmland) och asiatiskt.

Dryck

Bubbelvatten till vardags och gott rödvin till god mat.