SD
Charlie Weimers

Charlie Weimers

Sverigedemokraterna (plats 3)
40 år

Presentera dig själv

36-årig värmlänning. Två härliga döttrar tillsammans med min hustru. 20 års politisk erfarenhet, inklusive arbete i regeringskansliet och Europaparlamentet. Konservativ innan det blev inne. Stort fokus under de senaste åren på kampen mot islamisk extremism.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ska vara ett mellanstatligt samarbete. Inte en superstat. Med konservativt inflytande kommer Bryssels makt att ha rullats tillbaka om 10 år, och EU fokusera på fler jobb genom att våra företag kan verka i hela Europa samt att migrationen är under kontroll genom att EU har en säkrad yttre gräns.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Ekonomi, budget och skatter

  Stoppa chockhöjningen av svenska EU-avgiften på 15 miljarder kr (+40%). Regeringen vågar inte hota med veto. Jag kommer att rösta nej i parlamentet.

 • Säkerhet och försvar

  Stoppa islamisk extremism. Den har ingen plats i Europa. Konfrontera länder som Saudiarabien och Qatar. Utländsk finansiering av moskéer ska stoppas.

 • Migration och flyktingar

  Sveriges och Europas ödesfråga är migration: Säkra den yttre gränsen. Assimilering av de som fått stanna. Hjälp flyktingar på plats i närområdet.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Utrikespolitik

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

0

Politisk bakgrund

Engagerad i KD 1998-2018. Förbundsordförande KDU, kommunalråd Hammarö, vice ordförande Youth of the Europeans People’s Party, internationell sekreterare KD, politisk sakkunnig hos Göran Hägglund (KD) i regeringskansliet, stabschef för Lars Adaktusson (KD) i Europaparlamentet. SD sedan september 2018

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger

Vem är din politiska förebild?

Ronald Reagan. Han insåg att kampen mot Sovjetkommunismen var existentiell. Han var en ledare med självförtroende och handlingskraft.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

När jag var ordförande för KDU tyckte jag att det var rätt att helt prioritera skattesänkningar på arbete. Nu menar jag att stora resurser måste läggas för att förbättra tillvaron för pensionärer.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Bryssels makt måste rullas tillbaka. EU ska möjliggöra för våra företag att exportera i Europa, men hålla sig ifrån det som länderna kan göra själva.

  Argument:Bryssels makt måste rullas tillbaka. EU ska möjliggöra för våra företag att…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:En spenderad krona på mindre utsläpp ger 2-6 mer effekt utanför EU. Beslutsfattare måste vara rationella. EU måste låta investeringar i "hållbar energi" inkludera kärnkraft.

  Argument:En spenderad krona på mindre utsläpp ger 2-6 mer effekt utanför EU…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:De EU-partier som S, M, KD, L och C ingår i vill föra upp socialpolitik till Bryssel. Vår grupp kämpar emot den utvecklingen. Föräldrapenning och a-kassa ska beslutas i medlemsländerna.

  Argument:De EU-partier som S, M, KD, L och C ingår i vill föra upp socialpolitik till…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Sverigedemokraterna är för ett starkt mellanstatligt samarbete inom EU för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet och terrorism. Men vi säger nej till alla planer på EU-armé.

  Argument:Sverigedemokraterna är för ett starkt mellanstatligt samarbete inom EU för att…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För första gången finns nu en reell möjlighet att förändra EU inifrån. EU-realister och EU-kritiker kan nu pressa de andra partierna att rulla tillbaka makten från Bryssel och i grunden reformera EU.

  Argument:För första gången finns nu en reell möjlighet att förändra EU inifrån…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:2 procent. Svenska folkets andel av den totala EU-befolkningen är inte stor. Risken för att den svenska majoritetsviljan körs över är avsevärd med gemensamma EU-folkomröstningar.

  Argument:2 procent. Svenska folkets andel av den totala EU-befolkningen är inte stor…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Risken med att politiker avgör detta är att det blir majoritetens politiska verktyg mot minoriteten. Jag föredrar en ordning där kränkningar av fri- och rättigheter behandlas av Europadomstolen.

  Argument:Risken med att politiker avgör detta är att det blir majoritetens politiska…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är ett mycket dåligt förslag. Det vore för det första ett uppenbart fall av överstatlighet och för det andra något som inte redovisades i samband med att överenskommelsen slöts.

  Argument:Det är ett mycket dåligt förslag. Det vore för det första ett uppenbart fall av…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte kunna införa några skatter alls. Flyget behövs för de långa avstånden vi har, och står för en liten del av alla utsläpp. Skall man minska utsläppen skall man fokusera på andra sektorer.

  Argument:EU ska inte kunna införa några skatter alls. Flyget behövs för de långa…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är symbolpolitik. Vi har inget problem med nedskräpning av platsprodukter. Problemen finns i Asien och Afrika, och de pengar vi satsar bör satsas där.

  Argument:Detta är symbolpolitik. Vi har inget problem med nedskräpning av…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU-budgeten måste minskas. Strukturfonderna, som utgör "det ek. stödet till fattiga regioner" har av experter beskrivits som ineffektivt. Låt makten över regionpolitiken återgå till medlemsländerna.

  Argument:EU-budgeten måste minskas. Strukturfonderna, som utgör "det ek. stödet till…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EMU har aldrig varit ett projekt för bättre ekonomi. Det har varit ett steg på vägen till en EU-stat. Det sjösattes trots att Europa inte är ett optimalt valutaområde. Sverige ska behålla kronan.

  Argument:EMU har aldrig varit ett projekt för bättre ekonomi. Det har varit ett steg på…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:Å ena sidan kan det diskuteras om länder bör träda in i avtal som underställer dem EU. Å andra sidan är avtal till för att följas. Risken är annars att skattebetalare i andra länder får ta smällen.

  Argument:Å ena sidan kan det diskuteras om länder bör träda in i avtal som underställer…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:För att svenska företag ska kunna exportera i hela EU krävs minskad protektionism i andra EU-länder. Samtidigt rimligt att undantag kan göras om det verkligen är motiverat av "säkerhet och hälsa".

  Argument:För att svenska företag ska kunna exportera i hela EU krävs minskad…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Hur många invandrare ett land ska ta emot måste avgöras av det landets befolkning. Just nu har varje land den rätten. Så ska det förbli.

  Argument:Hur många invandrare ett land ska ta emot måste avgöras av det landets…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gränskontroller behövs när EU:s yttre gräns läcker. VI behöver dem också för att kunna stoppa EU-medborgare som inte sköter sig, t.ex. rånligor mot äldre.

  Argument:Gränskontroller behövs när EU:s yttre gräns läcker. VI behöver dem också för…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Migrationspolitiken ska inte dikteras ovanifrån. Fokus

  istället bör riktas för att vidmakthålla EU:s yttre gränser.

  Argument:Migrationspolitiken ska inte dikteras ovanifrån. Fokus

  istället bör riktas för…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Enda sättet att stoppa människosmugglingen och dödsfallen på Medelhavet. Australien lyckades med denna policy stoppa båtresorna inom ett halvår.

  Argument:Enda sättet att stoppa människosmugglingen och dödsfallen på Medelhavet…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Trafficking är en gränsöverskridande fråga som kräver samarbete. Sexköp är en nationell fråga.

  Argument:Trafficking är en gränsöverskridande fråga som kräver samarbete. Sexköp är en…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Länkskatt och internetfilter är mycket skadliga förslag.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Definitionen av äktenskap är en nationell fråga.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Flera kommuner uppmuntrar idag det organiserade tiggeriet genom olika slags stödinsatser. SD är enda partiet som satt ner foten i denna fråga.

  Argument:Flera kommuner uppmuntrar idag det organiserade tiggeriet genom olika slags…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Abort är en nationell fråga. Den är inte gränsöverskridande.

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En överordnad prioritet måste vara att genast återfå kontrollen över de yttre gränserna. Förslaget om 10 000 gränspoliser genom Frontex är därför välkommet.

  Argument:En överordnad prioritet måste vara att genast återfå kontrollen över de yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Europas länder bör enas om fokus på kampen mot islamisk extremism. Om detta kräver militära insatser, såsom i Mali eller mot jihadistiska grupper i Mellanöstern, så bör det ske.

  Argument:Europas länder bör enas om fokus på kampen mot islamisk extremism. Om detta…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Löntagare som är utstationerade i Sverige ska arbeta här under samma villkor som den inhemska arbetskraften.

  Argument:Löntagare som är utstationerade i Sverige ska arbeta här under samma villkor…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sverige behöver få mer makt över jordbrukspolitiken. Våra bönder behöver stöd i form av bättre regler och en politik utformad efter svenska förutsättningar. EU-stödet är utformat för franska bönder.

  Argument:Sverige behöver få mer makt över jordbrukspolitiken. Våra bönder behöver stöd i…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag intar en neutral hållning till GMO. GMO bör granskas noga av myndigheter och vetenskapliga instanser och därefter bedömas enskilt, eftersom risk och nytta beror helt beror på det enskilda fallet.

  Argument:Jag intar en neutral hållning till GMO. GMO bör granskas noga av myndigheter…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Företagens ägare ska bestämma över styrelsernas sammansättning. För övrigt anser jag feminister borde fokusera på hedersvåld snarare än detta.

  Argument:Företagens ägare ska bestämma över styrelsernas sammansättning. För övrigt…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Föräldrar vet vad som är bäst för sina barn. Fördelningen av föräldraledighet ska avgöras vid köksbordet. Inte i riksdagen eller i Bryssel.

  Argument:Föräldrar vet vad som är bäst för sina barn. Fördelningen av föräldraledighet…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Rapporter visar att EU har bristande kontroll över biståndet och dess effekter. Det palestinska biståndet ska exv stoppas så länge regimen betalar belöningar till terroristfamiljer.

  Argument:Rapporter visar att EU har bristande kontroll över biståndet och dess effekter…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Förvaltningen av arter som lever i Sverige ska hanteras av Sverige. Beslut om hur svensk skydds- och förvaltningsjakt ska bedrivas bör tas av svenska myndigheter i samråd med jägare och markägare.

  Argument:Förvaltningen av arter som lever i Sverige ska hanteras av Sverige. Beslut om…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Svenska: Modersmål Engelska: Flytande Tyska: Mycket goda kunskaper Norska: Mycket goda kunskaper Franska: Goda kunskaper Danska: Goda kunskaper Nederländska: Grundläggande kunskaper

Vad har du för yrke?

Politiskt sakkunnig, Europeiska konservativa och reformister i Europaparlamentet

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

The Killers Toby Keith Lynyrd Skynyrd Iron Maiden D:A:D

Film

Sagan om ringen Forrest Gump

Författare/bok

Douglas Murray: The Strange Death of Europe Selma Lagerlöf: Gösta Berling Saga

TV-program

Brideshead Revisited, Vikings, Game of Thrones

Radioprogram/podd

Kvartal, Markus och Malcom, Dekonstruktiv Kritik, Amerikanska nyhetsanalyser

Sport

Ishockey, Fotboll, Golf

Hobby

Umgås med mina döttrar på 5 och 3 år. Läsa. Träna.

Mat

Pizza.

Dryck

Belgisk trappist.