V
Carolina Gustafsson

Carolina Gustafsson

Vänsterpartiet (plats 10)
47 år, Kiruna

Presentera dig själv

Född och uppvuxen i en liten by i Västerbotten men är sedan fem år bosatt i Kiruna. Jag har bott och arbetat på flera platser i Sverige och även i Irland, Spanien och Nederländerna. Jag har fått se hur ojämlikheten i EU begränsar människors liv och våra möjligheter att bygga ett samhälle för alla.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett öppet och solidariskt europeiskt samarbete, ett i grunden förändrat samarbete. Inte ett projekt för banker och kapitalägare. Där fördraget har skrivits om för att kunna skapa ett Europa för alla, inte bara de med privilegier, makt eller pengar.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Demokrati

  Öppna böcker för alla EU-parlamentariker, minskade förmåner och sänkta politikerlöner. Inga fler odemokratiska och miljöfarliga EU-handelsavtal.

 • Miljö och klimat

  Kraftigt höjda klimatambitioner med bindande regler och mål där de rika får betala mest. Inrätta en europeisk klimatinvesteringsbank.

 • Mänskliga rättigheter

  Skapa en koalition av villiga EU-länder för en human flyktingpolitik. Livräddningsinsatser istället för murar och vapenexport.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

4

Politisk bakgrund

Engagemanget för ett mer jämlikt samhälle har jag haft länge, började nog redan med reportagen från Etiopien jag såg som barn. Att de kunde ha så lite, samtidigt som vi hade så mycket, blev för mig helt orimligt. Att jordens resurser måste fördelas mer jämlikt har sen dess varit min övertygelse.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Att lösa problem som är gränsöverskridande, som klimatet, ekonomisk brottslighet och att garantera mänskliga rättigheter är EU:s första uppgift.

  Argument:Att lösa problem som är gränsöverskridande, som klimatet, ekonomisk…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Det måste till ordentliga klimaträttvisa åtgärder med bindande regler och mål där de rika får betala mest. EU måste anta skarpare klimatmål för att bryta beroendet av olja, gas och kol.

  Argument:Det måste till ordentliga klimaträttvisa åtgärder med bindande regler och mål…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Idag står fri rörlighet för kapital över löntagares och vanligt folks rättigheter. Det är inte ok, vi vill införa ett bindande socialt protokoll istället för överstatlig reglering.

  Argument:Idag står fri rörlighet för kapital över löntagares och vanligt folks…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Vi är emot militariseringen av EU och värnar vår alliansfrihet. Några partier hävdar att EU är ett fredsprojekt, så mindre pengar till vapenindustrin vore på sin plats!

  Argument:Vi är emot militariseringen av EU och värnar vår alliansfrihet. Några partier…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Stärka de sociala rättigheterna inom EU
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU-kritik är en förutsättning för att förändra dagens EU. Men Vänsterpartiet arbetar för att skapa ett Europa för alla – inte ett EU för kapitalet och de rika. Så på sikt lämnar vi det gamla EU.

  Argument:EU-kritik är en förutsättning för att förändra dagens EU. Men Vänsterpartiet…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är positiva till att åtgärder vidtas men har ännu inte kommit fram till hur detta görs bäst. De oberoende medierna är avgörande, för att kunna kontrollera makthavare och främja demokratin.

  Argument:Vi är positiva till att åtgärder vidtas men har ännu inte kommit fram till hur…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är bråttom och helt avgörande att utsläppen kraftigt minskar, därför är det också rimligt att de som inte uppfyller målen straffas och får betala för konsekvenserna av det.

  Argument:Det är bråttom och helt avgörande att utsläppen kraftigt minskar, därför är det…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill införa en progressiv flygskatt i EU, alltså att de som flyger mest också ska betala mest. Hur den exakt ska utformas ser staterna till själva, liksom att intäkterna går tillbaka till staten.

  Argument:Vi vill införa en progressiv flygskatt i EU, alltså att de som flyger mest…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Världens största soppberg ligger och flyter i form av plast utanför Kalifornien. Det har varit dags att dra ner på plasten för länge sedan, så vill förbjuda ALLA engångsartiklar av plast.

  Argument:Världens största soppberg ligger och flyter i form av plast utanför…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill arbeta för ett mer jämlikt Europa, så självklart måste det ske en omfördelning av resurser.

  Argument:Vi vill arbeta för ett mer jämlikt Europa, så självklart måste det ske en…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Eftersom EU i mångt och mycket är styrt av byråkrater ser vi en stor risk med att gå med i EMU, för det handlar mer än om ett valutabyte. Det handlar om att ha inflytande över vår ekonomiska politik.

  Argument:Eftersom EU i mångt och mycket är styrt av byråkrater ser vi en stor risk med…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Varför sparka på någon som redan ligger? Nej låt länderna bedriva sin finanspolitik och själva lösa problemen, för många är nog inte underskottsmål en väg framåt.

  Argument:Varför sparka på någon som redan ligger? Nej låt länderna bedriva sin…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Säkerhet och hälsa för vanligt folk är viktigare för oss än företagen och kapitalets intressen.

  Argument:Säkerhet och hälsa för vanligt folk är viktigare för oss än företagen och…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi behöver alla självklart vara med att hjälpa till och ta ett solidariskt ansvar.

  Argument:Vi behöver alla självklart vara med att hjälpa till och ta ett solidariskt…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har aldrig velat ha dem. De försvårar och begränsar människors rätt att söka asyl.

  Argument:Vi har aldrig velat ha dem. De försvårar och begränsar människors rätt att söka…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en väg för att se till att alla länder tar ett solidariskt ansvar.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi står upp för människors rätt att söka asyl. Det här går rakt emot det. Att först ha överlevt färden hela vägen till Medelhavet för att sedan skickas tillbaka, nej.

  Argument:Vi står upp för människors rätt att söka asyl. Det här går rakt emot det. Att…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi arbetar för att fler länder ska införa en lagstiftning liknande vår sexköpslag och tycker att det är bra att EU aktivt driver frågan. Men att det fortsatt är länderna som ska lagstifta om det.

  Argument:Vi arbetar för att fler länder ska införa en lagstiftning liknande vår…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vänsterpartiet vill se en modell som både ger kulturskapare betalt och som utvecklar internet som en plattform för användare och medborgare. Internetjättarna ska både betala kulturskapare och skatt.

  Argument:Vänsterpartiet vill se en modell som både ger kulturskapare betalt och som…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fantastiskt om EU arbetar för att det ska bli lagligt i alla länder men som med sexköpslagen vill vi inte att EU ska lagstifta om familjepolitik.

  Argument:Fantastiskt om EU arbetar för att det ska bli lagligt i alla länder men som med…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla som bor och lever i Sverige ska vara en del av vårt samhälle. Vid behov av ekonomisk hjälp ska en individuell bedömning göras för EU-medborgare som med vilken medborgare som helst.

  Argument:Alla som bor och lever i Sverige ska vara en del av vårt samhälle. Vid behov av…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vänsterpartiet arbetar aktivt för alla kvinnors rätt till lagliga och säkra aborter, trots att det finns ett stort motstånd till detta. Vi tycker dock att det ska vara upp till nationerna att bestämma

  Argument:Vänsterpartiet arbetar aktivt för alla kvinnors rätt till lagliga och säkra…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill inte ha detta Fort Europa där överstatlig gränspolis installeras och militariserar gränserna.

  Argument:Vi vill inte ha detta Fort Europa där överstatlig gränspolis installeras och…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Fredsbevarande uppdrag ligger på FN. Vi är helt emot militariseringen av EU, som istället ska arbeta för att minska sina medlemsländers vapenexport som används i dessa väpnade konflikter i omvärlden.

  Argument:Fredsbevarande uppdrag ligger på FN. Vi är helt emot militariseringen av EU,…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Säkerhet och trygghet ska gälla för alla som arbetar i Sverige, oavsett vilket EU-land de kommer från. Att kräva kollektivavtal ser också till att motarbeta lönedumpning.

  Argument:Säkerhet och trygghet ska gälla för alla som arbetar i Sverige, oavsett vilket…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill på sikt ha en nationell jordbrukspolitik, fram tills att det händer så anser vi att miljöstödet ska vara en ökad andel av det totala jordbruksstödet.

  Argument:Vi vill på sikt ha en nationell jordbrukspolitik, fram tills att det händer så…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:GMO-påverkan av vårt eko-system måste undvikas och därför så vill vi inte att GMO ska vara tillåtet inom EU helt utan reglering.

  Argument:GMO-påverkan av vårt eko-system måste undvikas och därför så vill vi inte att…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Eu ska inte reglera detta, men att fler kvinnor sitter på politiskt beslutsfattande positioner är viktigt för demokratin. Kvotering är ett sätt att arbeta för det.

  Argument:Eu ska inte reglera detta, men att fler kvinnor sitter på politiskt…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är bra att vi kan komma överens om principer som förbättrar föräldraledigheten i alla EU-länder. Men vi vill att de ska bli än med jämställdhetsinriktad och inte någon lag om minimiregler.

  Argument:Det är bra att vi kan komma överens om principer som förbättrar…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:De som ansvarar mest för klimatkrisen, de rika länderna måste förstås själva förändras men bör också hjälpa ekonomiskt fattiga länder vilka vill ha bistånd till omställning.

  Argument:De som ansvarar mest för klimatkrisen, de rika länderna måste förstås själva…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi har åtaganden om biologisk mångfald på global- och EU-nivå. Om det är så att vi, eller något annat land, inte följer dem så må EU ha någonting att säga till om. Men jaktpolitiken ska vara nationell

  Argument:Vi har åtaganden om biologisk mångfald på global- och EU-nivå. Om det är så att…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och Spanska

Vad har du för yrke?

Chef på avdelningen Digital Bild, Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Yrkes-, folkhögskola eller motsvarande

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Tom Waits

Film

Alien

Författare/bok

Bea Uusma - Expeditionen

TV-program

Bonusfamiljen

Radioprogram/podd

Godmorgon Världen

Sport

Kyokushin Karate

Hobby

Arrangera filmvisningar

Mat

Ost

Dryck

Kaffe