L
Carl-Vincent Reimers - Fotograf: CV Reimers

Carl-Vincent Reimers

Liberalerna (plats 41)
26 år, Bromma

Presentera dig själv

Född i Eksjö i Småland, uppvuxen i Strängnäs. Studerade statsvetenskap vid Sciences Po i Frankrike. Har tidigare praktiserat för Liberalerna i Europaparlamentet. Tror på ett EU som är starkt förankrad i sin kulturella historia och i upplysningens idéer om frihet och tro på människans skaparkraft.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Starkare band mellan de Europeiska nationerna, och en större medvetenhet kring vår tids stora problem. Förhoppningsvis har vi då en välfungerande yttre gräns, ett starkt samarbete för frihandel i vår omvärld och fler européer som studerar utomlands på universitet.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Kultur och utbildning

  Vi måste stärka den europeiska identiteten och känslan av samhörighet mellan européer genom språk, bildning och kultur.

 • Migration och flyktingar

  Migrationen är EU:s ödesfråga. För att lösa den måste vi få till en välfungerande yttre gränsbevakning med balans i mottagandet.

 • Säkerhet och försvar

  För att skydda vår frihet från de som vill störta den behöver vi utveckla en gemensam försvarskapacitet.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kultur och utbildning

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

2

Politisk bakgrund

Tidigare politisk sekreterare för Liberalerna i Malmö, fd praktikant för Liberalerna i Europaparlamentet, fd ledamot i LUF:s internationella utskott.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Thomas Jefferson

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Migrationen

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara mycket större

  Argument:EU behöver utvecklas i federal riktning med en egen demokratisk suveränitet. Det innebär dock att rätt beslut ska fattas på rätt nivå.

  Argument:EU behöver utvecklas i federal riktning med en egen demokratisk suveränitet…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:EU är en global aktör som kan leda utvecklingen mot ett hållbart samhälle.

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:EU bör garantera grundläggande sociala rättigheter, men huvuddelen av inflytandet bör ligga på nationell nivå.

  Argument:EU bör garantera grundläggande sociala rättigheter, men huvuddelen av…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska bli mycket mer omfattande

  Argument:EU behöver utveckla en egen militär försvarsmakt för att skydda den europeiska demokratin mot externa hot och stå upp för frihet i omvärlden.

  Argument:EU behöver utveckla en egen militär försvarsmakt för att skydda den europeiska…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Vara en global politisk motvikt till USA, Ryssland och Kina
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige är en del av Europa historiskt, kulturellt och ekonomiskt. Vi behöver också vara det politiskt.

  Argument:Sverige är en del av Europa historiskt, kulturellt och ekonomiskt. Vi behöver…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Folkomröstningar bör endast undantagsvis användas inom ramen för en representativ demokrati.

  Argument:Folkomröstningar bör endast undantagsvis användas inom ramen för en…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Oberoende medier är grundläggande för rättsstaten som EU aldrig får kompromissa på.

  Argument:Oberoende medier är grundläggande för rättsstaten som EU aldrig får kompromissa…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det måste finnas konsekvenser om man inte lever upp till gemensamma regler som dessutom är avgörande för omställning till ett hållbart samhälle.

  Argument:Det måste finnas konsekvenser om man inte lever upp till gemensamma regler som…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Styrmedel behövs för att utveckla tågresor som ett komplement till flyg i Europa.

  Argument:Styrmedel behövs för att utveckla tågresor som ett komplement till flyg i…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi behöver minska vår plastkonsumtion för att bekämpa förorening av natur. Förbud måste dock införas med hänsyn till ekonomiska konsekvenser för europeiska industrier och företag.

  Argument:Vi behöver minska vår plastkonsumtion för att bekämpa förorening av natur…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det behövs strukturella investeringar i t.ex. infrastruktur med offentliga medel, men bidrag skapar inte ensamt tillväxt.

  Argument:Det behövs strukturella investeringar i t.ex. infrastruktur med offentliga…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Sveriges ekonomi skulle tjäna på en stark, stabil och flexibel valuta. Framförallt vore detta bra för svensk exportindustri och skulle öka vår konkurrenskraft.

  Argument:Sveriges ekonomi skulle tjäna på en stark, stabil och flexibel valuta…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Att missköta sin ekonomi får konsekvenser för övriga medlemsländer.

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska arbeta för att riva handelshinder och underlätta för företag och enskilda näringsidkare.

  Argument:EU ska arbeta för att riva handelshinder och underlätta för företag och…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Länder som tar emot flyktingar ska inte behöva betala för de länder som vägrar genom EU-bidrag.

  Argument:Länder som tar emot flyktingar ska inte behöva betala för de länder som vägrar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Långsiktigt ska alla nationella gränshinder bort, men just nu behövs dem för att garantera den inre säkerheten i Sverige.

  Argument:Långsiktigt ska alla nationella gränshinder bort, men just nu behövs dem för…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Flyktingar är en mycket kontroversiell fråga i framförallt Central- och östeuropa. Att tvinga dessa länder att ta emot flyktingar kommer sannolikt att gynna högerextrema.

  Argument:Flyktingar är en mycket kontroversiell fråga i framförallt Central- och…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Flyktvägen över medelhavet är livsfarlig och skapar kaos i EU:s asylsystem. EU bör i stället upprätta centrum i gränsländer och acceptera flyktingar via kvotflyktingsystem.

  Argument:Flyktvägen över medelhavet är livsfarlig och skapar kaos i EU:s asylsystem. EU…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta bör vara en nationell fråga.

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Upphovsrätten måste anpassas för internet. Den måste dock utformas på ett sätt så att yttrandefriheten också värnas.

  Argument:Upphovsrätten måste anpassas för internet. Den måste dock utformas på ett sätt…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Detta bör vara målet för hela EU. Äktenskapslagar bör dock fortsatt vara en nationell fråga.

  Argument:Detta bör vara målet för hela EU. Äktenskapslagar bör dock fortsatt vara en…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Välfärdssystem i Sverige måste i första hand gå till svenska medborgare. EU-migranter ska kunna få akuthjälp men övriga välfärdssystem bör begränsas.

  Argument:Välfärdssystem i Sverige måste i första hand gå till svenska medborgare…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Som liberal vill jag verka för en friare abortlagstiftning i hela EU. Detta bör dock fortsatt vara en nationell kompetens.

  Argument:Som liberal vill jag verka för en friare abortlagstiftning i hela EU. Detta bör…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU måste ha en fungerande yttre gränsbevakning. Utan en fungerande yttre gräns kan inte den fria rörligheten inom unionen fungera.

  Argument:EU måste ha en fungerande yttre gränsbevakning. Utan en fungerande yttre gräns…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är världens största demokrati och röst för frihet i världen. Vi har ett ansvar att ingripa för att skydda andra fria länder mot tyranner och värna medborgerliga friheter.

  Argument:EU är världens största demokrati och röst för frihet i världen. Vi har ett…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den fria rörligheten måste gälla alla. Facken bör inte kunna hindra denna princip från att gälla även på arbetsmarknaden. EU bör dock garantera vissa grundläggande sociala villkor.

  Argument:Den fria rörligheten måste gälla alla. Facken bör inte kunna hindra denna…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU bör minska stödet till landbruket. Samtidigt är stöd till landbruket en nödvändighet för att många av EU:s stora jordbruksländer ska kunna ha högkvalitativ matproduktion och en levande landsbygd.

  Argument:EU bör minska stödet till landbruket. Samtidigt är stöd till landbruket en…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:GMO bör tillåtas, men i en reglerad form. GMO kan minska användning av bekämpningsmedel.

  Argument:GMO bör tillåtas, men i en reglerad form. GMO kan minska användning av…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att kvotera i privata bolags styrelser är en kränkning mot äganderätten.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Detta är en fråga som står i relation till olika EU-länders kulturella särart och bör avgöras på nationell nivå.

  Argument:Detta är en fråga som står i relation till olika EU-länders kulturella särart…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ekonomiskt bistånd är ett uselt sätt att arbeta mot fattigdom. I stället bör vi teckna nya frihandelsavtal och ställa krav på mänskliga rättigheter för investeringar.

  Argument:Ekonomiskt bistånd är ett uselt sätt att arbeta mot fattigdom. I stället bör vi…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Ska vi ställa krav på andra länder i miljöfrågor måste vi själva kunna tåla ett EU-inflytande.

  Argument:Ska vi ställa krav på andra länder i miljöfrågor måste vi själva kunna tåla ett…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska och franska.

Vad har du för yrke?

Projektledare

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet