S
Carina Ohlsson

Carina Ohlsson

Socialdemokraterna (plats 7)
63 år, Lidköping

Presentera dig själv

Bor i Lidköping med sambo, en son, farmor till Sixten och Harry. Sedan 1998 är jag riksdagsledamot, jobbat med miljö-, konsument- och jordbruksfrågor. Ledamot i Socialförsäkringsutskottet, ansvarar för migrationsfrågor. Jämställdhetsfrågor i fokus, som ordförande i S-kvinnor. Ledamot i Europarådet.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Min vision är ett jämställt och jämlikt Europa, fred råder och vi tar gemensamt ett större ansvar för de stora miljöproblemen, så som klimatfrågan.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Jämställdhet

  Allas möjlighet till ett självständigt liv, en viktig förutsättning är då att ha en lön att leva av. Lika lön oavsett kön. Rätten till din kropp.

 • Miljö och klimat

  Vi behöver satsa mer på att bekämpa de stora miljöproblemen såsom klimatförändringar, men även spridningen av plats i haven och naturen.

 • Demokrati

  Vi behöver stå upp för demokrati, fri media, rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Tillsammans för ett starkt Europa med fred i centrum.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Kvinnors rättigheter och jämställdhet

Politisk bakgrund

Jag är Riksdagsledamot ansvarar för migrationsfrågor i Socialförsäkringsutskottet. Jag är också ordförande i Lidköpings kommunfullmäktige och ledamot i Europarådets parlamentariska församling.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Anna Lindh - som miljö- och utrikesministerbåde både som person stod upp för solidaritet och mänskliga rättighet såväl som i sin politiska gärning.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Lärare i naturvetenskapliga ämnen på högstadium och gymnasium

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Bruce Springsteen

Film

Monica Z

Författare/bok

Moa Martinsson

TV-program

TV-serien. Vår tid är nu

Radioprogram/podd

Somaya Kvinno och Tjejjours podd

Sport

Fotboll, jag är ordförande i Lidköpings Fotbollsklubb (LFK)

Hobby

Träna dansaerobics

Mat

När jag är hemma och sambon som då alltid bjuder på frukost.

Dryck

Kaffe latte.