MP
Brita Wessinger - Fotograf: Brita Wessinger

Brita Wessinger

Miljöpartiet (plats 21)
67 år, Sollefteå

Presentera dig själv

Uppvuxen på en gård när det fanns många små jordbruk, när många var mer självförsörjande. Under min livstid har människan förstört så mycket för kommande generationer. Det måste bli ändring. För våra barn och barnbarns skull. Utbildad bibliotekarie, journalist, facklig ombudsman, hästföretagare.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU har utvecklats till ett hållbart solidaritetsprojekt. Klimatförändringarna har gjort att satsningar på ett fossilfritt samhälle har lyckats. Vi har nått 1,5 gradersmålet. Vi odlar mer nära, vi har ett ökat samarbete för fred och hållbarhet inom Europa och övriga världen.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Vi måste klara klimatmålen, för vår och alla arters överlevnad. Människans påverkan på klimatet måste minska.

 • EU:s framtid

  EU måste bli ett föredöme för världen när det gäller de 17 hållbarhetsmålen.

 • Jordbruk och fiske

  För alla arters överlevnad krävs rent vatten, livskraftig jord, ren luft. Det måste bli grunden för EU:s jordbruks- och fiskepolitik.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

2014

Politisk bakgrund

Alltid varit politiskt intresserad solidariskt grön. Att välja att engagera mig i MP blev en naturlig följd av mina intressen och klimatförändringen.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Greta Thunberg, för hennes ärlighet och hennes raka budskap.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Vi behöver satsa mycket mer på fredsbevarande åtgärder, och samordna civilförsvaret mer så att EU snabbt är en resurs när klimatförändringarna drabbar oss, med skogsbränder, översvämningar mm.

  Argument:Vi behöver satsa mycket mer på fredsbevarande åtgärder, och samordna…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU är en bra bas för att kunna nå hållbarhetsmålen. Behöver bli mycket mer tydlig i demokrati och hållbarhetsfrågor både inom EU och gentemot övriga världen.

  Argument:EU är en bra bas för att kunna nå hållbarhetsmålen. Behöver bli mycket mer…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill att beslut ska fattas så nära människan som det går. Att ha folkomröstningar kan vara ett bra sätt att få syn på vad människor vill. Kanske ska de vara rådgivande i första hand.

  Argument:Vi vill att beslut ska fattas så nära människan som det går. Att ha…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har i EU regelverk som säger att vi står för demokrati och mänskliga rättigheter. De reglerna ska följas. Om länder inte gör det måste det finnas sanktioner som känns.

  Argument:Vi har i EU regelverk som säger att vi står för demokrati och mänskliga…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill införa en maxgräns för vad länderna i EU får släppa ut. Det är helt nödvändigt för att nå klimatmålen. Det måste bli mycket kännbart för de som inte gör det de ska.

  Argument:Vi vill införa en maxgräns för vad länderna i EU får släppa ut. Det är helt…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:För att få ner koldioxidutsläppen behöver vi införa en EU-skatt för flygresor. Skatteintäkterna ska gå tillbaka till medlemsländerna för att kunna satsa på tåg, t.ex.

  Argument:För att få ner koldioxidutsläppen behöver vi införa en EU-skatt för flygresor…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi måste minska plasten!. All onödig plast och alla mikroplaster måste bort. All plast som behövs ska kunna återvinnas och återbrukas.

  Argument:Vi måste minska plasten!. All onödig plast och alla mikroplaster måste bort…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vktigt att EU stöttar utveckling, särskilt vill vi att regionalpolitiken främjar grön omställning och klimatsmarta investeringar. Det förbättrar förutsättningarna för en levande landsbygd.

  Argument:Vktigt att EU stöttar utveckling, särskilt vill vi att regionalpolitiken…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej, vi ska stå fria från valutaunionen EMU och begära en fördragsenlig rätt att göra det så som Danmark redan har.

  Argument:Nej, vi ska stå fria från valutaunionen EMU och begära en fördragsenlig rätt…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Eu-medlemskap kräver att alla följer reglerna. Även ekonomin. Om inte ska det finnas sanktioner. Måste bedömas från fall till fall.

  Argument:Eu-medlemskap kräver att alla följer reglerna. Även ekonomin. Om inte ska det…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Fri handel är bra, vi vill att länder ska kunna gå före inom miljö, säkerhet, djurskydd. Det kan driva innovation och skapa marknad för ny teknik, tjänster eller produkter.

  Argument:Fri handel är bra, vi vill att länder ska kunna gå före inom miljö, säkerhet,…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar medmänsklighet, vägrar ta sitt ansvar. Integration är viktigt för ett socialt hållbart EU. EU ska kunna utfärda sanktioner.

  Argument:Det är oacceptabelt att Ungern, Rumänien, Polen och andra länder inte visar…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Viktigt med den fria rörligheten, annat nu än 2015, men kan behövas gränskontroller om de följer EU:s regelverk. Vi vill stärka tullen för att komma åt vapen och narkotika som smugglas in i Sverige.

  Argument:Viktigt med den fria rörligheten, annat nu än 2015, men kan behövas…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet är positivt inställda till att asylsökande fördelas jämnt. EU kan ta emot flyktingar om alla länder tar ansvar för att ta emot så många flyktingar de klarar av utifrån landets storlek.

  Argument:Miljöpartiet är positivt inställda till att asylsökande fördelas jämnt. EU kan…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet vilken alla länder ska sträva efter att upprätthålla. Vi vill det ska gå att ta sig till Europa på laglig väg och kunna söka asyl utan att behöva riskera livet.

  Argument:Att söka asyl är en mänsklig rättighet vilken alla länder ska sträva efter att…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet står bakom Sveriges sexköpslag, dvs att det är kriminaliserat att köpa sexuella tjänster, men inte att sälja. Vi vill verka för att fler av EU:s medlemsländer ansluter sig till den.

  Argument:Miljöpartiet står bakom Sveriges sexköpslag, dvs att det är kriminaliserat att…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill förbättra upphovsrätten så att kulturarbetare får bättre betalt för sitt arbete. Vi vill också värna yttrandefriheten och se till att människor kan dela information och kunskap utan filter.

  Argument:Vi vill förbättra upphovsrätten så att kulturarbetare får bättre betalt för…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill att alla länder inom EU ska tillåta och accepterar samkönade äktenskap som vi gör i Sverige. Alla ska ha rätt att vara den man är och älska den man vill.

  Argument:Vi vill att alla länder inom EU ska tillåta och accepterar samkönade äktenskap…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Alla har samma rätt till de rättigheter alla medborgare inom EU har. Oavsett om man är fattig eller rik. Och har samma skyldigheter. Det vill vi inte ändra på.

  Argument:Alla har samma rätt till de rättigheter alla medborgare inom EU har. Oavsett om…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet anser att rätten till en fri och säker abort är en mänsklig rättighet. Därför driver vi frågan om sexuell och reproduktiv hälsa som en mänsklig rättighet i EU parlamentet.

  Argument:Miljöpartiet anser att rätten till en fri och säker abort är en mänsklig…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Vi vill inte ha en gemensam gränspolis, som förslaget ser ut idag, vi vill ha mycket mer samarbete, för att hindra narkotika och vapeninförsel, rädda liv och kunna stötta när det behövs vid gränserna

  Argument:Vi vill inte ha en gemensam gränspolis, som förslaget ser ut idag, vi vill ha…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För väpnade konflikter i världen finns FN, som ska organisera, samordna, verkställa. EU vill vi ska verka mer för det civila fredsarbetet, som fredsbyggande, bistånd, diplomati och stärkt civilförsvar

  Argument:För väpnade konflikter i världen finns FN, som ska organisera, samordna,…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi är positiva till förslaget, vill inte ha ojämlika villkor mellan svenska och utländska företag, det är grogrund för främlingsfientlighet och protektionism.

  Argument:Vi är positiva till förslaget, vill inte ha ojämlika villkor mellan svenska och…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Lantbruket ska inte vara beroende av EU-stöd för överlevnad, styr om så att vi betalar bra för varorna direkt i ställer för via skatt till EU.

  Argument:Lantbruket ska inte vara beroende av EU-stöd för överlevnad, styr om så att vi…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Varje land ska ha rätt att säga nej, GMO måste styras av försiktighetsprincipen! EU ska inte ska tvinga på medlemsländer, befolkningar eller konsumenter odlingar eller mat de inte vill ha.

  Argument:Varje land ska ha rätt att säga nej, GMO måste styras av…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är ett angeläget beslut att fatta i EU, också för att därigenom stärka kvinnors och flickors rättigheter till utbildning, representation, makt och inflytande.

  Argument:Det är ett angeläget beslut att fatta i EU, också för att därigenom stärka…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU ska visa hur viktigt det är för alla att dela på föräldraskapet. Vi vill också att länder som vill gå före och ha en mer generös politik för föräldraledighet ska kunna göra det, som Sverige.

  Argument:EU ska visa hur viktigt det är för alla att dela på föräldraskapet. Vi vill…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd för att stödja människor i nöd utomlands. Tonvikten ska ligga på de fattigaste länderna och de mest utsatta människorna.

  Argument:Medlemsstaterna bör avsätta minst 0,7 procent av BNP i bistånd för att stödja…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:För att skydda biologisk mångfald är det nödvändigt med gemensamma regler för hela EU, som art- och habitatdirektivet. Miljöpartiet vill att förvaltningsbeslut ska fattas nära medborgarna.

  Argument:För att skydda biologisk mångfald är det nödvändigt med gemensamma regler för…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska är jag bra på, franska förstår jag (har läst 5 år i skolan) tyska läste jag två år på gymnasiet och är inte så bra på.

Vad har du för yrke?

Bibliotekarie, journalist, facklig ombudsman, egenföretagare inom hästnäringen, frilansjournalist.

Vad har du för bostad i första hand?

Annat

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

allätare, bra är Police, Laleh, Bruce Springsteen,Monica Zetterlund, Beatles, Adele, Nylands Järn,,,

Film

The Station Agent

Författare/bok

Diana Wynne Jones

TV-program

Vetenskapens värld

Radioprogram/podd

Spanarna/Klotet/Gomorron världen rätt många fler P1-program

Sport

Skidor/längd/skytte, ridsport, friidrott mm

Hobby

Läsa, rida, promenera

Mat

Grönsaker, fisk, skaldjur, rotfrukter, i stort sett allt och som jag vet var det kommer från.

Dryck

Vatten