V
Bore Sköld - Fotograf: Johan Gunséus

Bore Sköld

Vänsterpartiet (plats 24)
32 år, Umeå

Presentera dig själv

Jag är 30 år, född och uppväxt i Umeå. Jag är politiker framförallt för att kunna avslöja de högt uppsatta snorvalpar till politiker som skor sig på andra, har hemliga bastumöten, och låter deras egen plånbok gå före våra andras intressen. Jag är socialist och feminist.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Ett uppochnedvänt EU där den inre marknadens lagar blivit underordnade en sund klimat- och flyktingpolitik. Där små lokala jordbruk i Norrlands inland får stöd istället för multinationella megaköttindustrier i Tyskland och Frankrike. Där svensk arbetsrätt råder för alla på vår arbetsmarknad.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Att EU ställer krav på medlemsländer att förbjuda klimatfarliga produkter, och att ställa om industrier och fordonsflottor till nollutsläpp.

 • Migration och flyktingar

  Att EU ställer krav på medlemsländer att ta emot flyktingar, att rusta för bra integration, och att aktivt jobba mot rasism och för tolerans.

 • Jämställdhet

  Att EU jobbar med jämställdhet inom unionen och i medlemsländerna bla genom att motverka prostitution och sexhandel, men även arbetsrättsliga frågor.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Arbetsmarknad och sociala frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

10

Politisk bakgrund

Jag har en bakgrund inom ungdomspolitiken, och framförallt studentpolitiken. Internationella frågor såsom Israels illegala ockupation av Palestina får mig verkligen att brinna. De senaste åren har mitt jobb som forskare inom klimatfrågor dock fått mig att brinna för hållbarhetsfrågor allt mer.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till vänster

Vem är din politiska förebild?

Marx och Luxemburg. Men i modern tid Neville Longbottoms gäng; samtidigt som HarryP & co var dryga, mobiliserade dem hela Hogwarts mot fascisterna.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Feministiskt Initiativ

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej, men jag är inte längre lika säker på att det är bra att låta EU få inflytande i vissa mänskliga-rättigheter-frågor pga det kan slå bakut. Har EU väl fått makten kan vi sen inte återta den.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:EU ska ha större inflytande över frågor som behöver samordnas internationellt, såsom klimatpolitik, passkontroller, tågtrafik, och flyktingpolitik.

  EU ska lägga av att dumpa svenska löner.

  Argument:EU ska ha större inflytande över frågor som behöver samordnas internationellt,…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Inför en klimatinvesteringsbank för omställning av industrisektorn, inför utsläppskvoter för länder inklusive import. Bygg ut järnvägsnäten i hela unionen med målet att avskaffa flygresor.

  Argument:Inför en klimatinvesteringsbank för omställning av industrisektorn, inför…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Tack vare EU kan inte Sverige kräva kollektivavtal för exempelvis polska gästarbetare, vilket dels är synd för arbetarna, men också dåligt för alla svenska arbetare vars löner pressas ned.

  Argument:Tack vare EU kan inte Sverige kräva kollektivavtal för exempelvis polska…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Av samma anledning som att Sverige inte ska gå med i NATO ska vi inte heller ha en EU-armé. Sverige skulle kunna tvingas in i krig mot vår vilja, vilket hade varit fallet exempel under Irakkriget 2003

  Argument:Av samma anledning som att Sverige inte ska gå med i NATO ska vi inte heller ha…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sverige bör söka samarbeten med de nordiska länderna för att där börja börja forma vad som skulle kunna ersätta EU. Ingen vill ha ett Swexit likt det i Storbrittanien, men EU idag är inte nog bra.

  Argument:Sverige bör söka samarbeten med de nordiska länderna för att där börja börja…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den typen av överstatlighet riskerar att leda till fruktansvärda konsekvenser. Tänk om det skulle bli en folkomröstning om abort och alla tyska katoliker skulle rösta för ett förbud!? Nä fy.

  Argument:Den typen av överstatlighet riskerar att leda till fruktansvärda konsekvenser…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Ja, alltså det är ju konstigt att vissa krav ställs för inträdeskrav i EU, men väl inne får typ Ungern och Ukraina göra precis vad de vill. Så kan vi inte ha det.

  Argument:Ja, alltså det är ju konstigt att vissa krav ställs för inträdeskrav i EU, men…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mjo, så länge systemet för straff blir smart. En del länder (ofta fattigare) måste i så fall ha samma förutsättningar för att uppnå målen, och det blir i så fall också EUs ansvar.

  Argument:Mjo, så länge systemet för straff blir smart. En del länder (ofta fattigare)…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Inga konstigheter.

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag vet inte om det är supersmart att detta blir en överstatlig grej, men i just detta fall kan det ju vara värt att testa. Hellre för mycket klimatsmart än för lite.

  Argument:Jag vet inte om det är supersmart att detta blir en överstatlig grej, men i…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Jag tror inte att ekonomisk utjämning med EU som styrmotor är speciellt pålitligt idag, men i ett socialistiskt styrt EU så hade detta såklart varit ett fenomenalt förslag.

  Argument:Jag tror inte att ekonomisk utjämning med EU som styrmotor är speciellt…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Självklart inte.

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi såg ju hur det gick för tex. Grekland som på grund av just EU försattes i en kris som de sedan tvingades betala sig ur genom att privatisera kulturarv och andra offentligheter. Usch.

  Argument:Vi såg ju hur det gick för tex. Grekland som på grund av just EU försattes i en…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Allt annat vore väl orimligt.

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Många av de som flyr har inget hemland, eller kan inte återvända dit.

  Ps. Den som flyr har inget val - ingen människa är illegal.

  Argument:Många av de som flyr har inget hemland, eller kan inte återvända dit.

  Ps. Den…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Jag är mycket tveksam till att EU överhuvudtaget ska lagstifta om denna typ av frågor. Jag tror att det kan slå bakut och rätt var det är tvingas vi i Sverige därför på en skitusel sexköpslag.

  Argument:Jag är mycket tveksam till att EU överhuvudtaget ska lagstifta om denna typ av…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Fildelning är najs, men framförallt är detta ett kostnadsdrivande slukhål. EU har viktigare saker att satsa pengar på än att jaga fildelare.

  Argument:Fildelning är najs, men framförallt är detta ett kostnadsdrivande slukhål. EU…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Återigen, detta kan slå fel och rätt vad det är bestämmer EU istället att förbjuda samkönade äktenskap. Denna fråga vill vi nog INTE lyfta till EU-nivå.

  Argument:Återigen, detta kan slå fel och rätt vad det är bestämmer EU istället att…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Arbeta för ja, men lagstifta om nej. Som med mycket annat så är det här en fråga som riskerar att få rakt motsatt effekt ifall Sverige väljer att lyfta den lagstiftande makten till EU.

  Argument:Arbeta för ja, men lagstifta om nej. Som med mycket annat så är det här en…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sjuk tanke. Nej tack.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Nej EU ska inte ha någon jävla militär.

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Självklart. Vi måste bli av med lönedumpningen och utnyttjandet av utländsk arbetskraft under slavliknande förhållanden.

  EU-Liberalernas arbetsmarknadspolitik leder bara till misär för folket.

  Argument:Självklart. Vi måste bli av med lönedumpningen och utnyttjandet av utländsk…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Till de tyska och franska megaköttindustrierna ja.

  Till svenska lantbrukare och småbönder, nej.

  Argument:Till de tyska och franska megaköttindustrierna ja.

  Till svenska lantbrukare…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Hoppa över frågan

  Argument:I vissa fall ja, men absolut inte alltid. Tydliga regleringar krävs.

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Hahaha, så jävla mycket fuck-you till Berlusconis gäng. Nåväl, detta vore nog jättebra, det behövs även kvinnliga kapitalistsvin.

  Helst skulle börsbolagen demokratiseras.

  Argument:Hahaha, så jävla mycket fuck-you till Berlusconis gäng. Nåväl, detta vore nog…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Minimiregler kan ju såklart vara bra, men det här är ändå en typ av fråga som inte borde ligga på EU-nivå egentligen.

  Argument:Minimiregler kan ju såklart vara bra, men det här är ändå en typ av fråga som…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det behöves verkligen.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Jag håller med EU i denna fråga, men tycker ändå inte att detta är någonting för EU. Denna fråga bör vara en svensk angelägenhet.

  Argument:Jag håller med EU i denna fråga, men tycker ändå inte att detta är någonting…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, och lite franska.

Vad har du för yrke?

Deltidspolitiker inom samhällsplanering, och forskningskonsult inom folkhälsa och växthusgasutsläpp.

Vad har du för bostad i första hand?

Hyresrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Rage Against the Machine

Film

La Vita e Bella

Författare/bok

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy - Douglas Adams

TV-program

Keno. ba skoja.

Radioprogram/podd

Pengar och Politik (pod)

Sport

Fotboll.

Hobby

Netflix and chill

Mat

Vadsomhelst med Berbere.

Dryck

Bärs.