MP
Bodil Valero

Bodil Valero

Miljöpartiet (plats 4)
62 år, Gävle

Presentera dig själv

Miljö- och migrationsjurist. Bakgrund inom musik, teater, hemspråksutbildning och ekoodling. Utflyttad stockholmare till livet på landet, i Sverige och Katalonien. Intresse för både landsbygd och utrikespolitik, migration, mänskliga rättigheter, vapenexport, försvar och global klimatomställning

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill se ett EU som har medborgarna i centrum vilket förhoppningsvis leder till större engagemang och ökat valdeltagande. Jag vill också se ett EU som fortsatt leder det globala miljö- och klimatarbetet, som prioriterar mänskliga rättigheter och som motverkar extremism.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  EU-länder lagstiftar mot yttrande- och pressfrihet, mot domstolarnas oberoende. Vi måste ta strid för mänskliga rättigheter även i Europa

 • Migration och flyktingar

  Människosmugglarna bekämpas bäst med lagliga vägar för alla migranter: som flyr krig och konflikt, som flyr klimatpåverkan eller fattigdom.

 • Säkerhet och försvar

  Klimatpåverkan är vårt största säkerhetshot. Vi behöver rusta oss mot naturkatastrofer, skydda demokratin och infrastruktur, öka livsmedelsberedskapen

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Medborgerliga rättheter och inrikes frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

25

Politisk bakgrund

Har gått den långa banan med början i kommun och landstingspolitiken i Gävle och Gävleborg. Sysslade mest med miljö, energi och migration. Därefter i riksdagen och nu i EU-parlamentet med fokus på migration, utrikespolitik, mänskliga rättigheter och försvar

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Miljöpartiets fd EU-parlamentariker Inger Schörling pga hennes starka personliga integritet, starka vilja och klokhet

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Feministiskt Initiativ

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag röstade efter mycket funderande nej till EU-medlemskap men instämde inte i MP:s utträdeskrav. Var drivande för att ta bort det

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag

  Argument:Det är viktigt att EU ägnar sig åt rätt saker. Vi prioriterar samarbete kring miljö- och klimat. Det är också viktigt att EU-länderna lever upp till de regelverk vi antagit och EU:s gemensamma värden

  Argument:Det är viktigt att EU ägnar sig åt rätt saker. Vi prioriterar samarbete kring…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:Målet 2030 bör vara att minska utsläppen med 70 procent jämfört med 1990 och 2040 nollutsläpp

  Argument:Målet 2030 bör vara att minska utsläppen med 70 procent jämfört med 1990 och…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  Det är bra som det är idag då EU har ett visst inflytande i sociala frågor

  Argument:Situationen för medborgarna är tyvärr inte så bra i flera medlemsländer. Därför är det bra att EU ger stöd och driver på.

  Argument:Situationen för medborgarna är tyvärr inte så bra i flera medlemsländer. Därför…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet ska minskas

  Argument:Försvar är medlemmarnas kompetens. Så också kostnaderna. Nu samarbetas alltmer kring utveckling av vapen med EU-pengar. Vi motsätter oss att det tas från EU-budgeten.

  Argument:Försvar är medlemmarnas kompetens. Så också kostnaderna. Nu samarbetas alltmer…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi har varit med väldigt länge nu och är i mångt och mycket sammanflätade med övriga länder. EU ger en plattform att påverka inte minst klimat- och miljöpolitiken

  Argument:Vi har varit med väldigt länge nu och är i mångt och mycket sammanflätade med…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Makten ska vara så nära medborgarna som möjligt och därför är folkomröstningar bra. Det måste dock finnas någon form av spärr som ger riktlinjer för vad som kan vara föremål för en folkomröstning

  Argument:Makten ska vara så nära medborgarna som möjligt och därför är folkomröstningar…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det finns i dag inga verksamma verktyg för att straffa de länder som kränker EU:s grundvärden som medborgerliga fri- och rättigheter. Det är en av mina hjärtefrågor i EP.

  Argument:Det finns i dag inga verksamma verktyg för att straffa de länder som kränker…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är inte ok att smita från notan. Alla EU:s medlemsländer måste ta ansvar för att minska våra utsläpp. Sanktioner är ett bra ekonomiskt styrmedel

  Argument:Det är inte ok att smita från notan. Alla EU:s medlemsländer måste ta ansvar…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi vill avskaffa de regler som innebär att det är förbjudet att beskatta internationella flygresor. Det är inte rimligt att flyget ska vara undantaget från skatt på bränsle.

  Argument:Vi vill avskaffa de regler som innebär att det är förbjudet att beskatta…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Miljöpartiet och Gröna Gruppen har varit drivande i att få till en överenskommelse om förbud mot vissa plastprodukter men fler behövs.

  Argument:Miljöpartiet och Gröna Gruppen har varit drivande i att få till en…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Under finanskrisen och den åtföljande åtstramningspolitiken drabbades många länder särskilt i södra Europa hårt. Det är inte läge att dra ned nu. Vi måste minska de sociala skillnaderna mellan länder

  Argument:Under finanskrisen och den åtföljande åtstramningspolitiken drabbades många…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Att inte ha övergått till euron gynnade oss under finanskrisen då vi kunde parera upp- och nedgångar med hjälp av kronan. Euro-samarbetet bygger mer på en politisk än en ekonomisk idé

  Argument:Att inte ha övergått till euron gynnade oss under finanskrisen då vi kunde…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU:s medlemsländer har förbundit sig att hjälpa varandra i krissituationer. Åtstramningspolitiken som fördes under finanskrisen gjorde stor skada i vissa länder

  Argument:EU:s medlemsländer har förbundit sig att hjälpa varandra i krissituationer…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det måste vara möjligt att ha bättre nationella regler för t.ex. miljö, säkerhet och djurskydd

  Argument:Det måste vara möjligt att ha bättre nationella regler för t.ex. miljö,…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla medlemsländer har skrivit under Genèvekonventionen. Vi har ett gemensamt ansvar och ingen bör få smita från det ansvaret.

  Argument:Alla medlemsländer har skrivit under Genèvekonventionen. Vi har ett gemensamt…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:De borde varit borta för längesen eftersom de har pågått alltför länge och strider mot gällande regelverk.

  Argument:De borde varit borta för längesen eftersom de har pågått alltför länge och…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är ett bra förslag men hänsyn bör tas också till landets ekonomi, arbetslöshet och ett antal andra parametrar för att bli så bra som möjligt.

  Argument:Det är ett bra förslag men hänsyn bör tas också till landets ekonomi,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Absolut inte. Det strider mot gällande regelverk. Det vi behöver är lagliga vägar för både asylsökande och andra migranter.

  Argument:Absolut inte. Det strider mot gällande regelverk. Det vi behöver är lagliga…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det finns ett stort intresse för den svenska sexköpslagen bland EU-ledamöter från många länder så det rör på sig i denna fråga

  Argument:Det finns ett stort intresse för den svenska sexköpslagen bland EU-ledamöter…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är en komplicerad fråga eftersom syftet att ge kulturarbetarna betalt för sina produkter är bra. Men den lag vi röstat igenom skjuter tyvärr förbi målet och riskerar ett fritt och öppet internet

  Argument:Det är en komplicerad fråga eftersom syftet att ge kulturarbetarna betalt för…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Så självklart att alla i EU ska ha samma rätt att gifta sig med den de älskar.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill inte begränsa vare sig den fria rörligheten för EU-medborgare eller deras rättigheter. Vi är emot tiggeriförbud och arbetar på att hitta lösningar på fattigdomsproblemen i deras hemländer

  Argument:Vi vill inte begränsa vare sig den fria rörligheten för EU-medborgare eller…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Mycket viktigt. Abort är totalförbjudet i vissa EU-länder. Vägen till att få fri abort accepterad är lång men vi gör framsteg. Om de högerextrema växer sig starkare i valet kommer vi att gå bakåt.

  Argument:Mycket viktigt. Abort är totalförbjudet i vissa EU-länder. Vägen till att få…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Den Gröna Gruppen där vi ingår är starka motståndare mot denna gränsbevakning som syftar till att stoppa migranter. Med lagliga vägar till EU för migranter behövs bara ordinarie nationell gränspolis

  Argument:Den Gröna Gruppen där vi ingår är starka motståndare mot denna gränsbevakning…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU bör bygga på sitt uppdrag enligt fördraget, dvs att främja fred. För det behövs mer civila än militära insatser, som polis, säkerhetssektorreformer, diplomati, bistånd, dvs förebyggande arbete

  Argument:EU bör bygga på sitt uppdrag enligt fördraget, dvs att främja fred. För det…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är viktigt att samma regler gäller för alla som arbetar i olika medlemsländer för att undvika bl.a. lönedumping

  Argument:Det är viktigt att samma regler gäller för alla som arbetar i olika…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Vi vill förändra inriktningen så att mer stöd går till miljö- och landsbygdsstöd. Vi vill också att det ska löna sig att ställa om från konventionellt till ekologiskt och fossilfritt jordbruk

  Argument:Vi vill förändra inriktningen så att mer stöd går till miljö- och…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Personligen vill jag undvika att få i mig GMO-produkter så jag föredrar att det är förbjudet. Det gör det enklare för mig som konsument

  Argument:Personligen vill jag undvika att få i mig GMO-produkter så jag föredrar att det…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Så länge kvinnor är underrepresenterade måste kvotering eller positiv särbehandling användas.

  Argument:Så länge kvinnor är underrepresenterade måste kvotering eller positiv…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Principöverenskommelsen som finns nu är ett bra första steg mot större möjlighet för också pappor att vara delaktiga i föräldraskapet. Det är minimiregler och medlemsländerna kan vara bättre

  Argument:Principöverenskommelsen som finns nu är ett bra första steg mot större…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:I dag lever få medlemsstater upp till 0,7 procentmålet. EU-länderna har en klimatskuld till fattigare länder som oförskyllt drabbas hårdast av klimatpåverkan. EU behöver gå in med mycket stöd

  Argument:I dag lever få medlemsstater upp till 0,7 procentmålet. EU-länderna har en…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det här handlar om ett direktiv till skydd för hotade arter. Jag är inte en anhängare av att vi ska runda lagstiftning när det passar egenintresset.

  Argument:Det här handlar om ett direktiv till skydd för hotade arter. Jag är inte en…

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Katalanska, spanska, engelska, franska

Vad har du för yrke?

Jurist, miljö och migration. Fil.kand i romanska språk

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Lyssnar gärna på latinamerikanska eller afrikanska rytmer samt jazz

Film

Ingen favorit just nu. Hinner sällan se på film

Författare/bok

Läser brett och har ingen favorit just nu

TV-program

Nyheterna, Vetenskapens värld, djur & natur, historiska filmer/serier

Radioprogram/podd

P4 Gävleborg

Sport

Är rätt ointresserad av idrott men kan kolla på isdans och tycka att det är konstnärligt

Hobby

Ta vara på det som växer eller odlas i trädgården och göra t.ex. konserver. Resa

Mat

Escalivada, dvs grillade, skalade paprikor, aubergine, lök, tomat med salt och olja

Dryck

Rött vin från Prioratdistriktet och apelsinjuice