C
Björn Pettersson - Fotograf: Björn Pettersson

Björn Pettersson

Centerpartiet (plats 51)
41 år, Bollnäs

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Sveriges miljömål bör absolut inte höjas, landsbygden tar för stor skada med den miljöpolitik som sköts idag. Jag ser hellre ett levande Sverige än delat...

  Argument:Sveriges miljömål bör absolut inte höjas, landsbygden tar för stor skada med…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor
 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ska absolut vara kvar i EU, men Sverige ska arbeta för ökat inflytande och EU bör fokusera på effektivisering och samtliga länders utmaningar och möjligheter.

  Argument:Sverige ska absolut vara kvar i EU, men Sverige ska arbeta för ökat inflytande…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi ska bevara demokratins krafter!

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bör kunna se till länders utmaningar och möjligheter! Sverige har idag otroligt högt ställda miljömål. Detta bör balanseras med tanke på medlemsländers förutsättningar.

  Argument:EU bör kunna se till länders utmaningar och möjligheter! Sverige har idag…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Absolut! Det finns många miljövänliga alternativ!

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Euro är en bra grundidé, men EU har för stora kulturella skillnader för att det ska kunna bära sig, inget bra alternativ för Sverige.

  Argument:Euro är en bra grundidé, men EU har för stora kulturella skillnader för att det…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU ska samarbeta i migrationsfrågor! Länder som inte samarbetar ska inte bara förlora bidrag utan även straffas med högre avgifter till EU.

  Argument:EU ska samarbeta i migrationsfrågor! Länder som inte samarbetar ska inte bara…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige behöver inte fler flyktingar. Sverige har idag hundra tusentals flyktingar som saknar arbete, integrationspolitiken är totalt fiasko och vi behöver hjälpa de som redan kommit hit.

  Argument:Sverige behöver inte fler flyktingar. Sverige har idag hundra tusentals…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kan komma att bli ett bra förslag, såvida EU sätter upp riktiga regler och tar hänsyn till hur flyktingarna bosatt sig de senaste 10-20 åren och fördelar därefter...

  Argument:Kan komma att bli ett bra förslag, såvida EU sätter upp riktiga regler och tar…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det ska fördelas mer rättvist än vad det är idag!

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Mycket dåligt förslag, det kan vara vettigt att införa en lägsta nivå av båda könen, men inte särskilja män/kvinnor! Värna om jämställdheten, sluta se kvinnan som ett offer.

  Argument:Mycket dåligt förslag, det kan vara vettigt att införa en lägsta nivå av båda…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Upp till varje enskilt land.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Absolut inte! Värna om EU-länderna i första hand.

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU har ingenting med Svensk jakt att göra.