C

Bjarni Arnason

Centerpartiet
60 år, Gävle

Kandidaten har ännu inte svarat