KD
Birgitta Sacredeus - Fotograf: KD

Birgitta Sacredeus

Kristdemokraterna (plats 5)
61 år, Mora

Presentera dig själv

Född i Småland, läste i Lund och flyttade sen till Dalarna. Gift och har tre utflugna barn. Mitt politiska uppvaknande hade jag i sovjetkommunismens Moskva 1985. Fick där se att demokrati och mänskliga fri- och rättigheter är inget man kan ta för givet, men värt att kämpa för.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU ägnar sig åt rätt saker och fortsätter att bygga på värden från den västerländska kristna civilisationen som mänskliga fri- och rättigheter samt demokrati. EU bedriver en god handel med i omvärlden, är socialt, ekonomiskt miljömässigt hållbart. EU är tryggt, säkert och lätt att leva i.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Mänskliga rättigheter

  KD har via Lars Adaktusson och Alf Svensson i EU-parlamentet arbetat hårt för att lyfta mänskliga fri- och rättigheter, inte min förföljda kristna.

 • Demokrati

  Rätt sak på lokal, regional, nationell och EU-nivå. EU ska arbeta mot terrorism och internationell brottslighet samt för bättre miljö och fri handel.

 • EU:s framtid

  Make EU lagom again - utan beskattningsrätt och utan rätt att styra i välfärdsfrågor. De skall ligga var i medlemsstaterna.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Mänskliga rättigheter

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

33

Politisk bakgrund

Vice förbundsordförande i Kristdemokratisk Ungdom, KDU. Kommunfullmäktigeledamot i Mora sedan 1988. Oppositionsråd i Landstinget Dalarna 1991-2018, nu regionråd sedan 2018. Uppdrag i SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. EU:s regionkommitté sedan 2015. I EU-valet i maj listplacering nr 5 för KD.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Kristdemokraten Angela Merkel, Tysklands förbundskansler. Hon har med sitt vänliga, eftertänksamma och tydliga sätt blivit EU:s ledande regeringschef.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Synen på EU: Sverige kan inte vara ensamt i kampen mot islamistterror, oreglerad migration, människohandel, internationell brottslighet, korruption, rysk expansionism, miljöproblem,handelskonflikter.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:KD vill inte ge EU beskattningsrätt och att EU tar ett steg tillbaka inom arbetsmarknads-, välfärds- och regionalpolitik. Samtidigt vill vi fördjupa samarbetet inom exempelvis den inre marknaden

  Argument:KD vill inte ge EU beskattningsrätt och att EU tar ett steg tillbaka inom…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Svar:
  EU ska ha mycket högre klimatmål

  Argument:KD står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I Sverige har vi redan enats om motsvarande mål for svensk del till 2045. Sverige skall gå före.

  Argument:KD står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:Just nu pågar ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till EU-lagstiftning. Det tycker vi är dåligt. Det sköts bättre på nationell nivå, närmare väljarna.

  Argument:Just nu pågar ett arbete med att stegvis göra välfärdsfrågor till…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:KD välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt kring försvarsmateriel, men säger nej till ett gemensamt EU-försvar då det ska hanteras av Nordatlantpakten NATO.

  Argument:KD välkomnar exempelvis mer av gemensamma forskningsprojekt kring…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Enbart genom samarbete kan Europas länder konkurrera med omvärlden. Vi är den kontinent som står för fred och frihet samt har våra rötter i den kristna kulturen

  Argument:EU har byggt fred och försoning. Enbart genom samarbete kan Europas länder…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare till. Däremot kan ju enskilda länder välja folkomröstningar om sakfrågor, exempelvis om euron.

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där EU ses som en enda valkrets är vi motståndare…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s grundläggande värden (som exempelvis rättsstatens principer eller mediernas oberoende) också mötas av konsekvenser.

  Argument:EU är inte en kravlös gemenskap. Det är rimligt att den som bryter mot EU:s…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan idag, något vi stödjer.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer utbyggnad av EU:s system för utsläppshandel för flyg, men inte skatt på flygresor.

  Argument:Vi vill beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer utbyggnad av EU:s…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nyligen fattades beslut om ett antal forbud, bland annat plastsugrör. Det stödde Kristdemokraterna. Vi ser gärna att man går vidare med fler åtgärder för att få bort nedskräpningen med plast.

  Argument:Nyligen fattades beslut om ett antal forbud, bland annat plastsugrör. Det…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. KD vill minska ned på regionalfonderna totalt sett, men ge dem ett tydligare fokus på just stöd till de allra fattigaste regionerna.

  Argument:Det beror på hur man definierar ”de fattiga regionerna”. KD vill minska ned på…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Under eurokrisen såg vi att villkoren för den gemensamma valutan vare sig efterlevdes eller uppfylldes. KD vill att Sverige för överskadlig tid behålla kronan och har kvar egna ekonomiska verktyg.

  Argument:Under eurokrisen såg vi att villkoren för den gemensamma valutan vare sig…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:EU:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländerna förbinder sig att efterleva grundläggande ekonomisk stabilitet, är mycket viktig.

  Argument:EU:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländerna förbinder sig att…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument:Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan tillhör den nationella suveräniteten, men de länder som inte tar emot flyktingar kan inte heller räkna med ekonomiska bidrag.

  Argument:Migrationsfrågan tillhör den nationella suveräniteten, men de länder som inte…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de inre gränskontrollerna, men de är ett symtom på problemet med att de yttre gränserna inte fungerar.

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker därför i grunden inte om de…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan, och frågan tillhör det nationella självbestämmandet, men det är en viktig del för mer av gemensamt ansvar.

  Argument:Omfördelningen är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Viktigt att stoppa människosmugglarna och den död de förorsakar på Medelhavet. EU bör göra mer för att sluta avtal med länder runt Medelhavet samt för att stärka kustbevakning och kontroll

  Argument:Viktigt att stoppa människosmugglarna och den död de förorsakar på Medelhavet…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuella tjänster. Däremot tror vi inte på överstatligt beslut i denna fråga.

  Argument:Alla länder borde ta efter Sveriges modell med förbud av köp av sexuella…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:KD vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på uppladdningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:KD vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock mot de krav på…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:KD anser att äktenskapslagstiftningen måste regleras nationellt.

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat EU-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som är i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:KD inser att frågan om abort berör två skyddsvärda individer, vilket svensk lag erkänner. Synen på det ofödda barnets rättsskydd skiljer sig dock mellan olika EU-länder.

  Argument:KD inser att frågan om abort berör två skyddsvärda individer, vilket svensk lag…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna. Därför stödjer Kristdemokraterna förslaget om att EU-gemensam gränspolis bör kunna komplettera.

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika miliära insatser under EU-ledning, exempelvis Operation Atalanta, EU:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Vi ser gärna fler motsvarande insatser.

  Argument:Vi har sett flera framgångsrika miliära insatser under EU-ledning, exempelvis…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor och utländsk arbetskraft inte komma hit såsom lönedumpare.

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska ha schysta villkor och utländsk arbetskraft inte…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad grad av konkurrensneutralitet. Det vill säga att förutsättningarna för att bedriva jordbruk blir mer lika i hela EU

  Argument:EU:s jordbruksbudget bör stegvis minska, men det måste ske i en takt med ökad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:GMO-grödor kan ha fördelar, men också betydande långsiktiga risker. Kristdemokraterna vill därför tillämpa försiktighetsprincipen och gå mycket varsamt fram.

  Argument:GMO-grödor kan ha fördelar, men också betydande långsiktiga risker…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall över huvud taget inte lägga sig i medlemsländernas välfärdspolitik.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:EU uppfyller enprocentsmålet genom att en procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt.

  Argument:EU uppfyller enprocentsmålet genom att en procent av EU:s budget går till…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården sköter vi bra själva i Sveriges riksdag.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska, tyska och lite spanska.

Vad har du för yrke?

Är utbildad gymnasielärare i svenska, svenska som andra språk, religionskunskap och historia.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Högskole- eller universitetsstudier

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Björn Skifs.

Film

Sound of Music.

Författare/bok

Wilfrid Stinnisen "I dag är Guds dag".

TV-program

Aktuellt.

Radioprogram/podd

Ekot och Europapoden.

Sport

Längdskidåkning, långfärdsskridskor och vandring.

Hobby

Gå på pass på gym.

Mat

Tagliatelle med tryffel.

Dryck

Kolsyrat vatten.