KD
Birgitta Nordvall - Fotograf: Svante Nordvall

Birgitta Nordvall

Kristdemokraterna (plats 11)
70 år, Umeå

Presentera dig själv

Gift, energirik mogen kvinna som har fyra barn, sju barnbarn. En lyhörd distrikssköterska som älskar familjen och gärna umgås med goda vänner. Handlingskraftig när det behövs och gillar utmaningar i livet.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

EU som respekterar människovärdet och håller samman. En stark inre marknad med ökat handelsutbyte. Gemensamma lösningar i migrationsfrågan och ansvar för Eu:s yttre gräns. Gemensamt ansvar för minskade utsläpp för att nå klimatmålen. Nej till sociala pelaren och en måttfull budget. Ett lagomt EU.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Brott och straff

  Fortsatt gemensamt arbete mot gränsöverskridande kriminalitet. Ökat samarbete mot droger och människohandel för ett upprättat människovärde

 • EU:s framtid

  Eu som respekterar subsidiaritestprincipen och inte beslutar om frågor som hör hemma på nationell nivå. Eu som tar ansvar för de stora utmaningarna.

 • Miljö och klimat

  Större gemensamt ansvar för miljöproblem och utsläpp för att nå klimatmålen.Stöd till ny miljöteknik och ambitiösa bindande mål för utsläppsrätter.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Politisk bakgrund

Tidigare gruppledare 16 år i landstinget med uppdrag i olika beredningar på SKL, ordf i socialnämnd, norrlandsfondens styrelse. Nu patientskadenämnden, partistyrelsen, ledamot kommunalt energibolag, individ och familjenämnd och ersättare kommunfullmäktige.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Varken höger eller vänster

Vem är din politiska förebild?

Alf Svensson och Ebba Busch Thor.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Moderaterna

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag

  Argument:Kd tycker att Eu bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis arbetsmarknads,välfärdspolitik och regionalpolitik. Men vill fördjupa samarbetet inom expelvis den inre marknaden och miljöpolitike

  Argument:Kd tycker att Eu bör ta ett steg tillbaka när det gäller exempelvis…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål

  Argument:Kd står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I Sverige har vi redan enats om motsvarande mål för svensk del till 2045. Sverige ska påverka Eu och Eu världen.

  Argument:Kd står bakom EU-kommissionens förslag om ett koldioxidneutralt EU till 2050. I…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett begränsat inflytande i sociala frågor

  Argument:Kd anser att välfärdsfrågor ska beslutas på natioenll nivå.Däremot måste vi gemensamt reglera tillgången på socialförsäkringssystem för de som tillfälligt arbetar i EU land.

  Argument:Kd anser att välfärdsfrågor ska beslutas på natioenll nivå.Däremot måste vi…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ska utökas

  Argument:Kd välkomnar mer av gemensam forskning kring tex.försvarsmateriel, men säger nej till gemensamt EU- försvar.

  Argument:Kd välkomnar mer av gemensam forskning kring tex.försvarsmateriel, men säger…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Bekämpa internationell brottslighet och terror
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument: Eu har byggt fred och försoning. Enbart genom samarbete kan Europas länder konkurrera med omvärlden.

  Argument: Eu har byggt fred och försoning. Enbart genom samarbete kan Europas länder…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där Eu ses som en enda valkrets är vi motståndare till. Däremot kan enskilda länder välja att folkomrösta i sakfrågor tex om euron.

  Argument:Gemensamma valaktiviteter där Eu ses som en enda valkrets är vi motståndare…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Eu är inte en kravlös gemenskap. De är rimligt att den som bryter mot Eu:s grundläggande värden som rättsstatens principer eller oberoende media också möts med konsekvenser inom ramen för EU:s system.

  Argument:Eu är inte en kravlös gemenskap. De är rimligt att den som bryter mot Eu:s…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är systemet redan i dag, något vi stödjer.

  Argument:Den som bryter mot rättsligt bindande överenskommelser drabbas av böter, så är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer EU:s system för utsläppshandel för flyg. Globala regelverket måste ändras så beskattning av flygbränsle möjliggörs. Förnybart flygbränsle efterfrågas.

  Argument:Beskatta utsläpp, inte flygbiljetter. Vi stödjer EU:s system för utsläppshandel…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Kd stödde förbudet mot bla. plastsugrör. Vi ser gärna att man ökar på med ytterligare åtgärder som ett gemensamt system inom Eu för pantning av PET-flaskor.

  Argument:Kd stödde förbudet mot bla. plastsugrör. Vi ser gärna att man ökar på med…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det beror på hur man definerar "de fattiga regionerna". Kd vill minska ned på regionalfonderna på totalen, men ge dem ett tydligare fokus till de allra fattigasate regionerna.

  Argument:Det beror på hur man definerar "de fattiga regionerna". Kd vill minska ned på…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma valutan inte har uppfyllts. KD:s mening är att Sverige för överskådlig tid ska behålla kronan och en självständig penningpoliti

  Argument:Vi såg under eurokrisen att de fundamentala villkoren för den gemensamma…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Eu:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländer förbinder sig att efterleva grundläggande ekonomisk stabilitet, är viktig. Om ett land inte klarar detta drabbar det snabbt hela Europa.

  Argument:Eu:s gemensamma stabilitetspakt, där medlemsländer förbinder sig att efterleva…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument: Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden måste bli bättre.

  Argument: Nej, inte alla undantag, men fler än idag. Utbytet inom den inre marknaden…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt. De länder som ensidigt sätter sig på tvären och inte gör sin del av helheten kan inte heller ta ekonomiskt stöd från resten av unionen för givet.

  Argument:Migrationsfrågan måste lösas gemensamt. De länder som ensidigt sätter sig på…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker i grunden inte om de inre gränskontrollerna, men det är symtom på att de yttre gränskontrollerna inte fungerar. Kd arbetar för att dessa ska fungera.

  Argument:EU bygger på fri rörlighet inom unionen, vi tycker i grunden inte om de inre…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Omfördelning är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan, men en viktig del för mer av gemensam ansvar.

  Argument:Omfördelning är inte hela lösningen på den mycket komplexa migrationsfrågan,…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument: Eu bör göra mer för att sluta avtal med länder runt medelhavet, stärka kustbevakning och gränskontroll så att färre tar vägen över Medelhavet. Gemensamma och hållbara svar behövs i migrationsfrågan.

  Argument: Eu bör göra mer för att sluta avtal med länder runt medelhavet, stärka…

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Fler länder borde ta efter Sveriges modell, förbjud köp av sexuella tjänster. Lagstiftning mot sexualköp lämpar sig inte för beslut inom EU. Risk finns att vår lagstiftning skulle kompromissas bort.

  Argument:Fler länder borde ta efter Sveriges modell, förbjud köp av sexuella tjänster…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kd vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock emot de krav på upplandningsfilter som är aktuella inom ramen för det så kallade copyrightdirektivet.

  Argument:Kd vill ha en modern och fungerande upphovsrätt. Vi är dock emot de krav på…

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kd anser att äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt. Vill inte vi att Polen ska ha inflytande över vår äktenskaplagstiftning,kan inte heller vi göra anspråk på att styra Polsk lagstiftning.

  Argument:Kd anser att äktenskapslagstiftning måste regleras nationellt. Vill inte vi att…

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:De som vistas i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp. De som arbetar och betalar skatt i annat Eu-land än sitt eget bör ha tillgång till välfärdssystemen.

  Argument:De som vistas i Sverige tillfälligt utan att arbeta bör endast få akut hjälp…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:KD står bakom svensk abortlagstiftning.Att öppna upp för EU- inflytande i abortlagstiftningen är en dålig ide`,riskerar taget till sin spets att svensk lagstiftning måste anpassa till andra länder.

  Argument:KD står bakom svensk abortlagstiftning.Att öppna upp för EU- inflytande i…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre gränserna. Kd stödjer förslaget om att en EU- gemensam gränspolis bör kunna koplettera nationella myndigheter vid behov.

  Argument:Fri rörlighet inom Europa innebär också ett gemensamt ansvar för de yttre…

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Vi ser flera framgångsrika militära insatser under Eu-ledning, tex Operation Atlanta, Eu:s marina insats i Adenviken utanför Somalias kust. Vi ser gärna fler insatser av motsvarande slag.

  Argument:Vi ser flera framgångsrika militära insatser under Eu-ledning, tex Operation…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska arbeta under schysta villkor. Men facken har inte rätta att kräva kollektivavtal ens för svenskar som arbetar i Sverige. Kd är emot att ge facken en sådan rättighet.

  Argument:Alla som arbetar i Sverige ska arbeta under schysta villkor. Men facken har…

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Eu:s jordbrukdbudget bör stegvis minska, men det måste ske i takt med ökad grad av konkurrensneutralitet. Kd vill att starka miljö och djuhållningsreglerna ska gälla hela EU.

  Argument:Eu:s jordbrukdbudget bör stegvis minska, men det måste ske i takt med ökad grad…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:GMO grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men också vissa risker. Kd vill tillämpa försiktighetsprincipen och bara tillåta grödor som genomgått omfattande analyser.

  Argument:GMO grödor har många fördelar, inte minst vad gäller fattigdomsbekämpning, men…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i medlemsländerna.

  Argument:EU skall inte lägga sig i sammansättningen av bolagsstyrelser i…

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. "Minimikregler"kan bli krav på att förbjuda nyblivna mammor att arbeta ,som Eu- kommissionen föreslog för några år sedan med argumentet miniminivåer.

  Argument:Familjepolitiken bör bestämmas på nationell nivå. "Minimikregler"kan bli krav…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Men att få medlemsländer uppnår det gemensamma målet om 0,7% av BNP till bistånd bekymrar KD. Eu bör därför öka sitt bistånd.

  Argument:En procent av EU:s budget går till bistånd. Det är bra och offensivt. Men att…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Viltvården sköter vi bra själva.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelsak

Vad har du för yrke?

Distrikssköterska

Vad har du för bostad i första hand?

Bostadsrätt

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Jazzmusik och klassisk musik