SD
Beatrice Rugland Timgren - Fotograf: Beatrice Timgren

Beatrice Rugland Timgren

Sverigedemokraterna (plats 25)
31 år, Stenhamra

Presentera dig själv

Jag heter Beatrice Timgren och kommer från Stockholm. Jag har varit politiskt aktiv i Sverigedemokraterna sedan 2018. Jag är utbildad civilingenjör inom teknisk kemi från KTH och jobbar just nu som delprojektledare/Produktionstekniker inom fordonsindustrin. Jag bor på Ekerö med min man och två barn.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Om 10 år vill jag se ett EU som gynnar den fria handeln samtidigt som medlemsländerna ska ha en högre grad av självbestämmanderätt. Jag vill se ett ökat samarbete på klimatpolitiska områden där länder tillsammans kan göra skillnad på riktigt.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Miljö och klimat

  Klimatfrågan är global och bör därför hanteras internationellt. Därför är klimatfrågan viktig i EU-samarbetet.

 • Forskning och innovation

  Genom ett samarbete inom forskning och innovation kan många av dagen miljöproblem lösas på ett effektivt och varaktigt sätt.

 • Migration och flyktingar

  Utökade möjligheter för medlemsländer att införa inre gränskontroller är viktigt för att stoppa terrorister och kriminella stöldligor inom EU.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Miljö, hälsa och matsäkerhet

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

0.5

Politisk bakgrund

Jag är sedan årsskiftet miljö- och energipolitisk talesperson för Ungsvenskarna (Sverigedemokraternas ungdomsförbund). Jag sitter sedan februari som ordinarie styrelseledamot i min kommun och är också politisk revisor.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till höger

Vem är din politiska förebild?

Ebba Busch Thor då hon är en fantastisk bra debattör.

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Nej inte vad jag kan komma på.

Bedriver du personvalskampanj?

Nej

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  EU:s politiska inflytande ska vara så litet som möjligt

  Argument:Det politiska inflytandet ska hållas inom respektive land, inte centrerad i Bryssel.

  Argument:Det politiska inflytandet ska hållas inom respektive land, inte centrerad i…

 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  De klimatmål som finns idag ligger på en bra nivå

  Argument:Nuvarande klimatmål ska först se till att uppnås innan nya mer ambitiösa klimatmål kan sättas upp. Mål som endast är symbolpolitiska bör undvikas.

  Argument:Nuvarande klimatmål ska först se till att uppnås innan nya mer ambitiösa…

 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor

  Argument:EU ska inte ha rätt att bestämma över nationella angelägenheter som exempelvis socialpolitik.

  Argument:EU ska inte ha rätt att bestämma över nationella angelägenheter som exempelvis…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU

  Argument:Sverige samverkar redan idag med de nordiska länderna inom ramen för försvarssamarbetet NORDEFCO och med NATO inom ramen för Partnerskap för fred. Därför är en gemensam EU arme inte nödvändig.

  Argument:Sverige samverkar redan idag med de nordiska länderna inom ramen för…

 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Främja hållbart jordbruk och livsmedelssäkerhet
 • Sverige ska lämna EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Istället för att lämna EU så är det bättre att vara kvar och tillsammans med andra partier i Europa reformera EU inifrån.

  Argument:Istället för att lämna EU så är det bättre att vara kvar och tillsammans med…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Folkomröstningar skulle enbart gynna en legitimering av EU som en överstatlig organisation, detta skulle även gynna vissa medlemsländer mer än andra.

  Argument:Folkomröstningar skulle enbart gynna en legitimering av EU som en överstatlig…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:EU ska inte få reglera och kontrollera enskilda medlemsländers media.

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Detta ingick inte i överenskommelsen för Parisavtalet och risken finns då att viljan och ambitionen för att införa klimatpolitiska åtgärder minskar hos medlemsländerna.

  Argument:Detta ingick inte i överenskommelsen för Parisavtalet och risken finns då att…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU ska inte ha någon beskattningsrätt. Det nuvarande utsläppshandelssystemet är det mest effektiva sättet att få ner koldioxidutsläppen.

  Argument:EU ska inte ha någon beskattningsrätt. Det nuvarande utsläppshandelssystemet är…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Detta är ett symbolpolitiskt förbud och kommer inte leda till någon betydande minskning av plast i haven.

  Argument:Detta är ett symbolpolitiskt förbud och kommer inte leda till någon betydande…

 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:De så kallade strukturfonderna utgör ungefär en tredjedel av EU:s budget och riskerar försämra konkurrenskraften. Företag tvingas konkurrera med företag som blir finansierade med skattemedel.

  Argument:De så kallade strukturfonderna utgör ungefär en tredjedel av EU:s budget och…

 • Sverige ska övergå till euro

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige bör arbeta för att få ett formellt undantag och behålla kronan som valuta.

  Argument:Sverige bör arbeta för att få ett formellt undantag och behålla kronan som…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är rimligt att inte fortsätta bidra ekonomiskt till länder som inte kan hantera sin ekonomi. Medlemsstater i eurozonen är redan straffade genom att vara med i till en viss del ostabil monetärunion

  Argument:Det är rimligt att inte fortsätta bidra ekonomiskt till länder som inte kan…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det kan i vissa fall finnas goda skäl för särskilda undantag.

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Medlemsstater ska själva äga rätten att implementera nationell migrationspolitik.

  Argument:Medlemsstater ska själva äga rätten att implementera nationell…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:För att öka säkerhet och trygghet ska möjligheterna till inre gränskontroller inom EU öka. Den fria rörligheten inom EU begränsas inte genom krav på identifiering.

  Argument:För att öka säkerhet och trygghet ska möjligheterna till inre gränskontroller…

 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Varje land skall själva få bestämma vilka asylsökande som får komma till respektive land.

  Argument:Varje land skall själva få bestämma vilka asylsökande som får komma till…

 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Alla illegala båtar skall återföras till sina respektive länder.

 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Den svenska sexköpslagen är väldigt bra men dessa beslut bör företrädesvis tas på nationell nivå. Däremot när det gäller trafficking och gränsöverskridande brottslighet kan EU ha en viktig funktion.

  Argument:Den svenska sexköpslagen är väldigt bra men dessa beslut bör företrädesvis tas…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Kan leda till en subjektiv bedömning som begränsar yttrandefriheten.

 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det bör vara upp till varje medlemsstat att bestämma om familjerättsliga frågor

 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Väljer man att fortsätta vistas i ett annat EU-land utan eget försörjningsstöd bör man i första hand från sitt eget medlemsland söka ekonomisk hjälp.

  Argument:Väljer man att fortsätta vistas i ett annat EU-land utan eget försörjningsstöd…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Man ska värna om möjligheten att själv ta beslutet att få utföra abort. Samtidigt bör det vara upp till varje medlemsstat att bestämma om familjerättsliga frågor

  Argument:Man ska värna om möjligheten att själv ta beslutet att få utföra abort…

 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en förutsättning för fri rörelse inom EU.

 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Sverige ingår redan i samverkan med de nordiska länderna och med NATO som hjälper till med fredsbevarande styrkor i utsatta delar av världen.

  Argument:Sverige ingår redan i samverkan med de nordiska länderna och med NATO som…

 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Svenska vilkor ska gälla på svensk arbetsmarknad.

 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Sverige bör inte stödja den ökade konkurrensen inom lantbruket från andra länder som oftast görs på bekostnad av djurens välmående.

  Argument:Sverige bör inte stödja den ökade konkurrensen inom lantbruket från andra…

 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det finns många positiva möjligheter med GMO men man bör vara försiktig och det ska ske på en reglerad nivå för att förhindra oönskade konsekvenser.

  Argument:Det finns många positiva möjligheter med GMO men man bör vara försiktig och det…

 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Ett arbete bör tillsättas baserat på den sökandes kvalifikationer.

 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Skall bestämmas av de enskilda medlemsländerna, inte EU.

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Biståndet ligger i dag på över 100 miljarder euro. Bistånd bör förbehållas fattiga och utsatta människor i utvecklingsländer, ej länder som tex. Turkiet.

  Argument:Biståndet ligger i dag på över 100 miljarder euro. Bistånd bör förbehållas…

 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det skall vara ett beslut som tas i Sverige.

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Sverige

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Engelska

Vad har du för yrke?

Jag jobbar som delprojektledare/Produktionstekniker inom fordonsindustrin.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Molly Sandén

Film

The Notebook

Författare/bok

Astrid Lindgren

TV-program

Lyxfällan

Radioprogram/podd

Allt du velat veta

Sport

Paddla kanot i Mälaren

Hobby

Fritidspolitiker

Mat

Sushi

Dryck

Juice med mycket olika frukter.