S
Béatrice Öman - Fotograf: Daniel Persson, Boden

Béatrice Öman

Socialdemokraterna (plats 17)
57 år, Boden

Presentera dig själv

Tysk-fransyska. Född och uppvuxen i Saarbrücken (kol- och stål området). Tysk-franska gymnasiet. Fil.Mag. språk '91 (Tyskland), Pol kand '13 (LTU). Bott i Tyskland, Belgien, Finland. Eget företag i 24 år. Började med europeiska utbildningsprojekt '92. Förtroendevald i Boden sedan '10, nu på heltid.

Vad har du för vision för EU om 10 år?

Jag vill en Europeisk Union som är garant för demokratiska värderingar och yttrandefrihet, som säkrar fred, sammanhållning och solidaritet, som verkar för att skydda klimatet globalt och som framsynt tar ansvar för kommande generationer.

Mina viktigaste politiska frågor

 • Sysselsättning och sociala frågor

  Jämställdhet, jämlikhet och schyssta arbetsvillkor är nyckeln till ett hållbart arbetsliv och därför en fungerande kompetensförsörjning.

 • EU:s framtid

  Ett jämlikt, tryggt Europa med hållbar tillväxt och ett fungerande samarbete mellan alla medlemsländerna i våra största frågor: demokrati och klimat.

 • Regional utveckling

  Ett levande och sammanhållet EU har allt att vinna på samarbetet mellan regioner som delar samma utmaningar bortom landgränser.

Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Regional utveckling

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

-10

Politisk bakgrund

Jag blev aktiv i kommunpolitiken sju år efter jag hade flyttat till Sverige, har dock varit politiskt intresserad av regional utveckling, sammanhållning och hållbarhet under hela min yrkeskarriär.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Något till vänster

Vem är din politiska förebild?

Margot Wallström

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt? I så fall vilken och varför?

Jag hade mycket svårt att acceptera den ändrade inriktningen i det svenska flyktingmottagandet efter 2015, men det är det solidariska mottagandet inom EU som måste lösa det vi själv inte kan.

Bedriver du personvalskampanj?

Ja

Kompassvaren
 • Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

  Svar:
  Nivån för EU:s politiska inflytande är på en lagom nivå idag
 • Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska öka sina klimatmål
 • Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

  Extra viktig fråga
  Svar:
  EU ska ha ett större inflytande i sociala frågor

  Argument:Som född mellaneuropé anser jag att framtidens grundläggande fråga, nämligen behovet av EU:s sociala sammanhållning, kräver något mer politiskt inflytande än idag.

  Argument:Som född mellaneuropé anser jag att framtidens grundläggande fråga, nämligen…

 • Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

  Svar:
  Försvarssamarbetet inom EU ligger på en bra nivå idag
 • Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

  Svar:
  • Bekämpa klimatförändringar och skydda miljön
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
  • Säkra fred, sammanhållning och solidaritet mellan EU:s medlemsstater
 • Sverige ska lämna EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:EU skapades och har utvecklats för att bevara fred och ge länderna förutsättningarna att bli stabila rättsstater och ekonomier som gemensamt bygger tillväxt. En klar majoritet av svenskarna är för.

  Argument:EU skapades och har utvecklats för att bevara fred och ge länderna…

 • Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Folkomröstningar är en viktig rådgivande process, men den varierande storleksordningen mellan länderna skulle ha en snedvridande effekt. Varje medlemsland måste själv hålla sina omröstningar.

  Argument:Folkomröstningar är en viktig rådgivande process, men den varierande…

 • EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Så länge länderna är överens om att inte utöka EU:s politiska makt, är ekonomiska styrmedel och därför sanktioner det mest effektiva sättet att påverka länder som motverkar demokrati och pressfrihet

  Argument:Så länge länderna är överens om att inte utöka EU:s politiska makt, är…

 • Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Så länge länderna är överens om att inte utöka EU:s politiska makt, är ekonomiska styrmedel och därför sanktioner det mest effektiva sättet att påverka länder som motverkar EU:s klimatarbete.

  Argument:Så länge länderna är överens om att inte utöka EU:s politiska makt, är…

 • EU ska införa en skatt på flygresor

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är ett rättvist ekonomiskt styrmedel som dock skulle behöva användas av varje enskild land, inte genom en beskattning på europeisk nivå.

  Argument:Det är ett rättvist ekonomiskt styrmedel som dock skulle behöva användas av…

 • EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Det är rimligt att resurser i form av jordbruksstöd och strukturfonder minskar i takt med att länder får en starkare ekonomi. Däremot finns det mycket kvar att göra kring social sammanhållning.

  Argument:Det är rimligt att resurser i form av jordbruksstöd och strukturfonder minskar…

 • Sverige ska övergå till euro

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

  Argument:Jag som född mellaneuropé har levt med Euron under hela mitt vuxna liv. Men det finns ingen indikation att en ny folkomröstning skulle innebära ett ändrat resultat i Sverige mot förut.

  Argument:Jag som född mellaneuropé har levt med Euron under hela mitt vuxna liv. Men det…

 • Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Så länge länderna är överens om att inte utöka EU:s politiska makt, är ekonomiska styrmedel och därför sanktioner det mest effektiva sättet att påverka länder som motverkar EU:s ekonomiska stabilitet.

  Argument:Så länge länderna är överens om att inte utöka EU:s politiska makt, är…

 • Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

  Svar:
  Mycket dåligt förslag

  Argument:Det är viktigt för medlemsländerna att ha en möjlighet att förhandla med hänsyn till landets egna förutsättningar, t ex alkoholmonopolet i Sverige.

  Argument:Det är viktigt för medlemsländerna att ha en möjlighet att förhandla med hänsyn…

 • EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Så länge länderna är överens om att inte utöka EU:s politiska makt, är ekonomiska styrmedel och därför sanktioner det mest effektiva sättet att påverka länder som motverkar ett solidariska mottagande.

  Argument:Så länge länderna är överens om att inte utöka EU:s politiska makt, är…

 • Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Alla asylsökande som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

  Svar:
  Mycket dåligt förslag
 • EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Det är en nationell beslutsfråga. Däremot anser jag att EU ska arbeta för ett sådant förbud.

  Argument:Det är en nationell beslutsfråga. Däremot anser jag att EU ska arbeta för ett…

 • EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

  Svar:
  Ganska bra förslag

  Argument:Så länge som vi inte har uppnått jämlika förhållanden och en bättre social sammanhållning mellan medlemsländerna är rätten till ekonomisk hjälp problematisk i längden, men behövs i akuta fall.

  Argument:Så länge som vi inte har uppnått jämlika förhållanden och en bättre social…

 • EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag
 • EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

  Svar:
  Mycket bra förslag
 • Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

  Svar:
  Ganska dåligt förslag
 • EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

  Extra viktig fråga
  Svar:
  Mycket bra förslag

  Argument:Det är en avgörande del i kvinnors möjlighet till ett jämställt arbets- och familjeliv.

  Argument:Det är en avgörande del i kvinnors möjlighet till ett jämställt arbets- och…

 • EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

  Svar:
  Ganska bra förslag
 • EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

  Svar:
  Ganska dåligt förslag

Fakta om kandidaten

I vilket land är du född?

Tyskland

Vilka europeiska språk förutom svenska pratar du?

Tyska (modersmål], franska [modersmål], engelska [flytande], holländska [bra läsförståelse], finska [rudimentärt].

Vad har du för yrke?

Var kunskapsföretagare i 24 år, är dock numera i stort sett heltidspolitiker.

Vad har du för bostad i första hand?

Villa/hus/gård

Vilken är din högsta fullgjorda utbildningsnivå?

Examen från högskola eller universitet

Kandidatens favoriter

Musikartist/band

Bonnie Raitt, Kim Wilson, Big Mama Thornton

Film

The Commitments, That Thing You Do,

Författare/bok

E.M. Forster, Jane Austen Stephen Fry

TV-program

Vicar of Dibley, From the Earth to the Moon, Bron, Weißensee

Radioprogram/podd

Hitchhiker’s guide to the Galaxy radio show

Sport

Ishockey

Hobby

Sång (Blues, chanson)

Mat

Caesarsallad

Dryck

Örtte